THÔNG BÁO

   * Quyết định số 9/VP/QĐ/BTĐHN ngày 24-6-2023 của BTĐHN v/v công nhận 3 vị Tân Hiền Tài Posted on June 29-2023

   * Thông báo số 23/VP/BTDHN ngày 15-6-2023 v/v v/v khai mở Đại học Cao Đài Online (ĐHCĐO) Cấp 3 – Giáo Lý Căn Bản Cao Đài Posted on June 18-2023

   * Thông báo số 22/VP/BTDHN ngày 31-1-2023 v/v Liên lạc Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo Posted on Feb 11-2023

   * Quyết Định số 8/VP/QĐ/BTĐHN ngày 15-4/2023 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v bổ túc nhân sự BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on May 25-2023

   * Quyết Định số 7/VP/QĐ/BTĐHN ngày 15-12/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v bổ túc nhân sự BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on Jan 22-2023

   * Quyết Định số 6/VP/QĐ/BTĐHN ngày 15-12/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v công nhận một tân HT/BTDHN Posted on Jan 22-2023

   * Quyết Định số 5/VP/QĐ/BTĐHN ngày 25/10/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v công bố thành phần BQN/BTĐHN và Ban Cố Vấn nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on Nov 6-2022

   * Quyết Định số 4/VP/QĐ/BTĐHN ngày 10/10/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v công bố kết quả bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on Nov 6-2022

   * QĐ số 03/VP/QĐ/BTĐHN ngày 19-9-2022 của BTĐHN v/v công nhận 2 vị tân Hiền Tài BTĐHN Posted on Nov 6-2022

   * Thông báo số 21/VP/BTCBC ngày 3-10-2022 v/v Kết quả Bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on Oct 4-2022

   * Thông Báo số 20/VP/BTĐHN ngày 21-8-2022 v/v Bầu Cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) - Mẫu B (giai đoạn 2) Posted on Oct 4-2022

   * Thông báo số 19/VP/BTCBC ngày 10-7-2022 v/v Bầu cử BQN / BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) - Mẫu A - Lịch Bầu cử Posted on Oct 4-2022

   * Thông báo số 18/VP/BTDHN ngày 24-10-2021 v/v phổ biến 20 bài giáo lý câp 1 và 23 bài giáo lý cấp 2 chương trình DHCĐO Posted on Oct 4-2022

   *-Thiệp mời Lễ An vị Thánh Tượng Thánh Thất GA - Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 30-4-2022 và ngày 1-5-2022 tại địa chỉ 6330 Hwy 42 REX Tiểu bang GA - 30273. Posted on April 4-2022

   *-Tâm Thư Thánh Thất Cao Đài GA - Hoa Kỳ ngày 26-5-2021 kêu gọi yểm trợ công trình tu sửa hoàn chỉnh
căn nhà trước đây dự định làm Hậu Điện để thờ Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng, thế cho Thánh Thất cũ
Posted on May 29 -2021


   *- Thông Báo số 17/VP/BTĐHN ngày 16-4-2021 v/v Tập San Thế Đạo Tri Ân Các Cơ Sở Mạnh Thường Quân
Posted on April 24-2021


   *- Thông báo số 16/VP/BTĐHN ngày 25-1-2021 v/v Thực hiện Chương Trình "Cầu Hiền Giúp Đạo" của BTĐHN
Posted on Feb 7-2021


   *- Thông Báo số 15/VP/BTĐHN ngày 18-11-2020 v/v Ấn hành Tập San Thế Đạo và địa chỉ liên lạc BTĐHN . . . . . .
Posted on April 24-2021


   *- Thông Báo số 14/VP/BTĐHN ngày 15-11-2020 v/v Ban Thế Đạo Hải Ngoại khai mở Chương Trình Đại học Cao Đài Online (DHCĐO)
Posted on April 24-2021


   *- Thông Báo số 13/VP/BTĐHN ngày 28-8-2020 v/v Phổ biến trang Web mới của Ban Thế Đạo Hải Ngoại (www.banthedaohaingoạiorg
Posted on April 24-2021


   *- Thông Báo số 12/VP/BTĐHN ngày 12-6-2020 v/v Ban Thế Đạo Hải Ngoại bị tố cáo là hoạt động không giấy phép . .
Posted on April 24-2021


   *- Quyết định số 02/VP/QĐ/BTĐHN/2020 ngày 10-8-2020 v/v Bổ túc nhân sự cho BQN/BTĐHN
Posted on April 24-2021


   *- Quyết Định số 01/VP/QĐ/BTĐHN/2020 ngày 10-5-2020 v/v Thành phần & Nhiệm Vụ BQN/BTĐHN và các Ban Đại Diện tại các địa phương
Posted on April 24-2021


   *-Thông báo số 11/VP/BTĐHN về ngày 12-6-2019 việc v/v thành phần Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại để điều hành hoạt động
và tổ chức Bầu cử Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhiệm kỳ 9 (2019-2022)
Posted on June 13-2019


   *-Thông báo số 10/VP/BTĐHN ngày 27-5-2019 về việc Ban Thế Đạo Hải Ngoại KHÔNG có tổ chức Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại vào ngày 31-8-2019 tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas.
Posted on May 27-2019


   *-HWPL Celebration of Peace Advancements made in North, Central, and South America (Anaheim Business Expo Center – Los Angeles Greater Metropolitan Area CA - June 4th, 2018 Commencing by Tuy Nguyen)
Posted on June 11-2018.


   *- Văn thư số 8/VT/VP/CĐHN/18 ngày 28-4-2018 của Cao Đài Hải Ngoại gởi Đầu Sư Thượng Tám Thanh
v/v Ông Trần Quang Cảnh (Giáo hữu Thượng Cảnh Thanh) ghi danh thương hiệu "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh) nơi Liên Bang Hoa Kỳ
Posted on April 28-2018.


   *Lập trường Thánh Thất New Orleans LA v/v Ông Nguyễn Tấn Khoa và Ông Nguyễn Tấn Tạo tham dự Đại hội Nhơn Sanh ngày 2-7-2017 tại Khách Sạn Hyatt, Nam California, bang CA-USA
Posted on Nov 15-2017.


   *-Thư mời tham dự Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn tại Thánh Thất Paris, Pháp Quốc ngày Chủ Nhật 17 tháng 12 năm 2017
Posted on Oct-14-2017.


   *-Thư Mời tham dự Lễ An vị Long Vị Đức Phật Mẫu vào ngày 1-10-2017 tại Điện Thờ Phật Mẫu Paris-Phap
Posted on Sept -14-2017.


   *-Thông Báo Cao Đài Hải Ngoại ngày 24-4-2017 về việc Phật Tượng Phạm Hộ Pháp đã đến Thánh Thất Cao Đài Houston Texas vào lúc 16.00 giờ (giờ TX) ngày 18-4-2017.

   *- Phát biếu của Tổng Thống OBAMA ngày 24-5-2016 & Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken

   *- THÔNG BÁO của BAN TỔ CHỨC Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston Texas ngày 6-9-2015 v/v Mời thiện nguyện viên tham gia giúp Ban Tổ Chưc Đại Lễ

   *- Thông báo về việc thành lập "CaoDai Foundation vùng Hoa Thịnh Đốn":
Thành lập - Địa chỉ - Thành phần Ban Chấp Hành và Nhiệm vụ Hội
Posted on July 12-2015.


*   Bản Lên Tiếng của Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại v/v
Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh lập
" Ban Đại Diện tại Hải Ngoại"


*   Thông báo về việc thực hiện
" Bản Lên Tiếng của
Cơ Quan Đại diện Cao Đài Hải Ngoại "


*   Chứng tích về tính chất
phàm giáo, quốc doanh của
Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh hiện nay


*   Chứng tích về các Huấn lịnh bổ nhiệm

TIN TỨC

*   *- COP23 (23rd Conference of the Parties) tại Đức (TS. Mai Thanh Truyết) Posted on Nov 16-2017.

*   * Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu trước Quốc Hội California
(Hà Giáng/Người Việt) Posted on June 26-2016.


*   *- Trả lại "Mâm cơm" trong lành cho người dân Việt
(Đức Cha PhaoLô Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Vinh) Posted on June 26-2016.


*   *Dấu ấn sinh thái giảm thiểu tác hại của con người lên trái đất
(Tiến sĩ Mai Thanh Truyết) Posted on June 26-2016.


*   * Thức ăn sạch (Tiến sĩ Mai Thanh Truyết) Posted on June 26-2016.

*   *Little Saigon: Một chút đa nguyên và đối thoại trong "Ngày Văn Hóa VN"
Sinh hoạt của " Lê Văn Duyệt Foundation" ngày 20-3-2016 tại Westminster, CA Posted on March 23-2016.


*   *Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới lựa chọn đứng ngoài thế giới “văn minh” (Kim Vân tổng hợp) Posted on June 25-2015.

*   *-Ăn gì để sống khỏe (Lê Tấn Tài USA) Posted on June 25-2015.

*   *-Quê hương của Đức Phật Thích Ca vẫn yên bình sau trận động đất ngày 25-4-2015 tại Nepal - Hồng Liên tổng hợp
Posted on May 18-2015.

*   *-Cuộc sống thần tiên của bộ tộc 500 năm không ăn thịt (Tác giả: Gia đình và cuộc sống) Posted on May 9-2015.


*   *-Bởi vì tấm vải che tử thi không có túi (Theo Việt Đại Kỷ Nguyên) Posted on May 9-2015.

*   *-Nghỉ hưu làm gỉ (Nguyễn Thượng Chánh & Nguyễn Ngọc Lan) Posted on May 9-2015.

*   *-Con chim hòa bình đang đau nặng (Lê Huỳnh) Posted on May 9-2015.

*   *- Những vấn nạn & nghịch lý 40 năm kinh tế Việt Nam (Nguyễn Bá Lộc) Posted on May 4-2015.

*   *- Xin cầu nguyện cho nạn nhân trận động đất tại NEPAL ngày 27-4-2015 Posted on May 4-2015.

*   *- Viện Dưỡng Lão (BS. Trần công Bảo) Posted on May 4-2015.

*   *- Chuyện nhỏ thôi (Theo NTDTV) Posted on May 4-2015.

*   *-Cười (Lê Tấn Tài)
Posted on May 4-2015.


*   *- Khi tình yêu khác chủng tộc - (Việt Hải Los Angeles)

*   *- THƯ MỜI: Tham dự Lễ Kỷ Niệm 50 năm Hội Thánh thành lập Đại Đạo Thanh Niên Hội
tổ chức vào ngày 21-3-2015 tại Hội Trường Unify Event Center, đường Story, San Jose, California

*   *- Picnic hè Tây Ninh Đồng Hương Hội 17-8-2014

*   Những dự đoán ấn tượng về năm 2030 (Brave New World)

*   Ngạc nhiên với 20 điều chỉ cò ở nước Nhật

*   Tường thuật Đại Hội 7 - Thanh Thiếu Niên Cao Đài Hải Ngoại tổ chức từ ngày 4-7-2014 tại Nam Californịa


*   Đại Hội Giới Trẻ Cao Đài Thế Giới
và một quyết định thật khó khăn ( Chu Tất Tiến)


*   7 Phật tử đến Thánh Thất An Nhơn Tây nhập môn


*    Bhutan - Quốc gia duy nhất coi “hạnh phúc của dân” là sự thịnh vượng


*   Tiềp theo 1  - 2


*   Úc lần đầu tiên có Thống Đốc gốc Việt


*   Hai bia đá chủ quyền thời VNCH là di tích quốc gia


*   Biết ơn Việt Nam Cộng Hòa


Nguyen Ngoc Phu, Human Rights Memorial Interchange


*   Lời thú tội kinh hoàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam


*   Sách Địa Lý Lớp 9 năm 1974 CSVN nói Tây Sa, Nam Sa là của Trung Quốc


*   Lời phản đối tối hậu của Phật Giáo Hòa Hảo


*   Hoàng Sa - Trường Sa là của nước Việt Nam Cộng Hòa (Hàn Giang Trần Lệ Tuyền)


*   Tuyên bố v/v thành lập Công Đoàn độc lập Việt Nam


*   Thủ tướng Canada Stephen Harper tấn công chủ nghĩa cộng sản. tại cuộc gây quỹ ở Toronto. ngày 30-5-2014


*   Bài thuyết trình của Tiến Sĩ TRẦN AN BÀI nhân Ngày Truyền Thống CSQG, năm 2014 tại San Jose


*   Hải chiến Hoàng Sa:
Tuyên cáo ngày 14-2-1974 của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa


*   TRẦN MỘNG TÚ, THI SĨ VIỆT NAM ĐẦU TIÊN VÀO SÁCH GIÁO KHOA TRUNG HỌC MỸ


*   Yêu cầu Mặt Trận Tổ Quốc nhìn nhận chính thức
bản án Cao Đài là sại


*   “Việt Nam không có Tôn giáo Cao Đài, chỉ có Chi Phái Cao Đài”
(Thư của một cựu TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM gởi GS Tương Lai về Tôn Giáo CAO ĐÀI)


Trình bày về nhân quyền & tự do tôn giáo tại Việt Nam
(Cựu tù nhân lương tâm Dương Xuân Lương)


Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc CA đã được thành lập tại San Jose, CA
ngày 16-3-2014


Thư Mời tham dự Buổi Họp Mặt Thành lập Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California

Ban Thế Đạo Hải Ngoại thăm viếng Trưởng thượng tại San Jose, CA
nhân dịp Năm Mới Giáp Ngọ


Thư Ngỏ Ban Vận Động Thành lập Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California
Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc CA


Lễ An Vị Thánh Thất San Diego

Thánh Thất
Kitchener Canada cứu trợ


Thánh Thất Wichita cứu trợ

Lễ An Vị Thánh Thất Houston Texas

Thăm Thánh Thất Houston
(đường Synott) Texas.