Nhân chuyến đến Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Houston (đường Synott) Texas.
"Thương Yêu và Ḥa Hiệp"


Mặc dầu ngày 30-8-2013 là ngày Thứ sáu đa số Chức việc Bàn Trị Sự và đồng đạo vẫn c̣n đi làm nhưng Hiền huynh CTS Lê Tấn Tài Qu. Đầu tộc Thánh Thất Houston ( đường Synott, Houston TX) cũng rất vui mừng và welcome phái đoàn Ban Thế đạo Hải Ngoại đến thăm viếng Thánh thất & Điện Thờ Phật Mẫu. Riêng Ban thế Đạo Hải Ngoại, chúng tôi cũng rất vui mừng v́ theo lịch sinh hoạt 3 ngày ( từ 30-8-2013 đến 1-9-2013) chúng tôi không c̣n th́ giờ trống nào để có thể thay đổi lịch tŕnh;.

Theo sự ghi danh đi trong phái đoàn đến ngày 30-8-2013 chúng tôi chỉ ghi nhận được 7 vị nhưng đến khi kiểm tra lần cuối trước giờ qua Thánh Thất Houston, chúng tôi ghi nhận được gần 30 vị tham gia phái đoàn.
Đến 9.30 sáng ngày 30-8-2013 chúng tôi khởi hành từ Thánh Thất Cao Đài Houston Texas đường S. Breeze để qua Thánh thất Houston TX đường Synott và chúng tôi đến sớm hơn chương tŕnh dự liệu là 10 phút.

Thật là rất cảm động khi chúng tôi thấy quư Hiền Huynh hiền tỷ và đồng đạo tại Thánh Thất rất tất bật, sắp xếp mọïi thứ từ trong ra ngoài Thánh Thất, Hậu điện . . v. .v. ..

Chúng tôi vừa đến chánh diện Thánh Thát th́ đă thấy Hiền Huynh Qu. Đầu Tộc, đồng đạo và nhất là cựu niên trưởng Thiếu Tướng Văn Thành Cao vồn vă thân mật đón chào. Thật là những giây phút rất cảm động không bao giờ quên.Trong phái đoàn đến Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu gồm có:
1- Quư vị Hiền Tài Ban Thế Đạo Hải Ngoại.
2- Phái đoàn Thánh Thất Kitchener, ON, Canada
3- Phái đoàn Boston, MA
4- Phái đoàn Oregon
5- Phái đoàn Austin, TX
6- Phái đoàn San Antonio, TX.
. . . . v. . .v. . . . .

Sau khi ghi sổ lưu niệm lạy Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng phái đoàn được hướng dẫn đến hậu điện để hàn huyên tâm sự. Theo chương tŕnh dự trù, qúi vị sau đây đă lần lượt lên phát biểu

1- Qu. Đầu Tộc Lê Tấn Tài.
2- Niên trưởng cựu Thiếu Tướng Văn Thành Cao.
3- HT Nguyễn Ngọc Dũ
4- HT Phạm Văn Khảm


Riêng phát biểu của HT Nguyễn Ngọc Dũ chúng tôi ghi nhận như sau:

Hôm nay là một ngày chúng tôi rất vui mừng v́ hữu duyên đă được đến đây để lạy Thầy Mẹ với sự hiện diện quư báu của quư Hiền Huynh Hiền Tỷ dù hôm nay là ngày quư Hiền huynh Hiền Tỷ phải đi làm khó có thể vắng mặt ở sở làm được. Chúng tôi xác nhận là chúng tôi đến lạy Thầy Mẹ chứ không không phải điø viếng Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu v́ chúng tôi là con của Thầy Mẹ chứ không phải là khách tham quan.

Chúng tôi đến đây đă được quư Hiền Huynh Hiền Ty vui vẻ chào đón tay bắt mặt mừng như người anh, người chị, người em trong gia đ́nh đón tiếp người nhà sau một thời gian không gặp nhau. Thật là một khung cảnh rất cảm động. Do đó đối với chúng tôi hôm nay là một ngày mà tất cả chúng ta, chúng tôi nói tất cả chúng ta, phải vui mừng v́ chúng ta đă thể hiện được sự thương yêu nhau, hiểu biết nhau và đóù là chúng ta đă hiến cho Thầy Mẹ một sự vui vẻ

Thánh Ngôn Đức Ngọc Hoàng Thương Đế ngày 21-12-1926 đă nói như sau:
“ . . . . . Các con thương mến nhau, d́u dắt nhau, chia vui sớt nhọc nhau, ấy là các con hiến cho Thầy một sự vui vẻ đó.. . . . . “

Trong quyển “ Phương Châm Hành Đạo” của Đức Quyền Giáo Tông th́ Đức Ngài cũng đă dạy dỗ như sau:
“ Đồng Đạo mà chẳng biết thương nhau, chẳng văng lại thù tạc nhau, cứ nhà ai nấy ở, ai khôn dại mặc ai, ai hoạn nạn thây ai, bo bo cứ giữ câu “Độc thiện kỳ thân” th́ trái hẳn với chủ nghĩa Đại Đồng của Đạo Trời lắm đó.”

Tuân theo lời dạy của Đức Chí Tôn và của Đức Quyền Giáo Tông, trong bước đường tu tập, chúng tôi đến đây với quư Hiền huynh Hiền tỷ trong tinh thần tương kính để chúng ta hiểu biết nhau hơn, gắn bó nhau hơn và riêng đối với chúng tôi, nếu chúng tôi có điều ǵ không đúng, xin quư Hiền huynh Hiền tỷ mạnh dạn giúp cho chúng tôi biết để chúng tôi sửa đổi hầu có thể trở thành những người hữu dụng cho xă hội và cho Đạo.

Trong niềm tin vững mạnh vào sự thương yêu của quư Hiền huynh Hiền tỷ, chúng tôi tin tưởng vững mạnh rằng sau cuộc gặp mặt giữa chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, thương yêu nhau nhiều hơn và chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau để cùng tu tiến trên đường Đạo.
Trước khi dứt lời, chúng tôi xin thay mặt tất cả Hiền Tài, Hiền Tài Dự Phong nơi hải ngoại xin chúc quư Hiền Huynh Hiền Ty luôn luôn có sức khoẻ dồi dào để phụng sự Vạn linh.

Rồi sau đó những phát biểu khác lần lượt tiếp theo nhưng luôn luôn vẫn trong t́nh thong yêu lẫn nhau của anh em cùng một cha một mẹ. Mọi người đều vui vẻ, hàn huyên với nhau trong t́nh cảm ngọt ngào, đầm ấm. Rồi giờ phút thiêng liêng đă đến. Trong khoảng thời gian mà tất cả tâm tư của mọi người đều lắng đọng cùng một nhịp, một tâm tư, Hiền huynh CTS Lê Tấn Tài, Qu. Đầu Tộc cuối cùng nói lên tiếng nói của con tim là từ nay mọi hiềm khích, mọi hiểu lầm nhau trong quá khứ với những vị bên Thánh Thất Cao Đài Houston Texas không c̣n nữa.Từ nay “ không c̣n chia cắt nữa”.Rồi Hiền Huynh giơ cao cánh tay phải lên, miệng nở nụ cười.

Mọi người trong hậu điện đều vui vẻ, vỗ tay chào mừng lời nói lịch sử của Hiền huynh Quyền Đầu Tộc Lê Tấn Tài. Rồi Ht Trịnh Quốc Thế, HT Nguyễn Ngọc Dũ và sau đó mọi người đều lần lượt đén đứng bên cạnh Hiền Huynh Quyền Đầu Tộc Lê Tấn Tài cùng để chia sẻ niềm vui và chụp h́nh kỷ niệm.

Trước khi ra về, chúng tôi đều cùng đứng chung nhau chụp h́nh để kỷ niệm đánh dấu ngày vui tại Houston.
Rồi vào ngày 1-9-2013, trong Lễ An vị Thánh Tượng tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas chúng tôi nhận thấy quư Chức Việc Bàn Trị Sự Thánh Thất Housron Texas ( đường Synott) đă đến tham dự và góp phần vào việc phụ lo việc cúng kiếng, ẩm thữc . . v. . v . .

Cũng trong ngày Lễ An vị Thánh Tượng, Bà Thị Trưởng Thành phố Houston Texas đă trao cho HT. Trịnh Quốc Thế văn kiện của Thành Phố công nhận Ngày 1 tháng 9 là ngày Cao Đài (CaoDai Day) và cho biết thành phố sẽ làm thủ tục để công nhận khu vực Thánh Thất là một landmark để du khách đến chiêm bái khi đến Houston.

Thật là một thành quả mà chúng tôi không tưởng tượng được, không ngờ được. Bao nhiêu tâm trí, sự cố gắng của Hành Chánh Đạo địa phương, của Ban Thế Đạo địa phương, của Đại Đạo Thanh Niên Hội địa phương, của các đơn vị, cơ sở Đạo tại địa phương cùng với đồng đạo tại hải ngoại đă kết tụ lại thành quả như ngày hôm nay.

Bài học về thong yêu, ḥa hiệp đă thấy rơ. Đứng trước Thánh Thất Houston uy nghi, nh́n ngọn cờ Đạo phất phơ trước gió, đồng đạo nét mặt vui tươi hớn hở qua lại, tay bắt mặt mừng bỗng dưng nước mắt chúng tôi lại trào .

Chúng tôi vui nhưng sao nước mắt lại trào? Vui th́ có vui nhưng chắc chắn rồi đây sẽ có những khảo đảo mới, những khó khăn mới mà chúng ta phải đối diện. Đó là niềm lo mới mà chúng tôi sợ sẽ khó vươt qua mà nếu không vượt qua được th́ bao nhiêu sự cố gắng của chúng ta sẽ thành mây khói. Tuy nhiên chúng tôi lúc nào cũng vững tin nơi Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng và v́ vậy chúng tôi rất an tâm phục vụ Đạo. Mọi công việc, mọi chương tŕnh dù to lớn đến đâu, dù khó khăn đến đâu mà nếu chúng ta có sự kết hợp nhuần nhuyển giữa các cơ sở Đạo và sự yểm trợ của đồng đạo th́ chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp và mỹ măn.

Tập San Thế Đạo


Sinh hoạt đạo sự | Lễ An Vị
Trang chủ