Attachment(s) from Phuong Hoang h_phoang05@yahoo.com.au [chinhnghia] included below]

Thông Tin Tôn Giáo.

                            PHẬT GIÁO HÒA HẢO

                                 THUẦN TÚY

                             --------------------------

                        LỜI PHẢN ĐỐI TỐI HẬU   

 

Từ sau ngày 30-4-75, cưỡng chiếm được Miền Nam, chế độ cộng sản đã áp dụng một chính sách vô cùng nghiệt ngã đối với Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) về mọi mặt.

 

Riêng ngày Đại Lễ 18-5 âl là lễ kỷ niệm ngày khai sáng Đạo PGHH, nhà cầm quyền cs triệt để dùng mọi biện pháp tàn bạo nhất để trấn áp 7 triệu tín đồ PGHH không được tổ chức ngày lễ này. Từ năm 1999, nhà cầm quyền cs khai sinh được một hệ thống Ban Trị Sự PGHH tay sai (quốc doanh) thì ngày Đại Lễ 18/5 âl chỉ có hệ thống quốc doaqnh mới được tổ chức, còn đại đa số tín đồ trong khối Giáo Hội PGHH chính thống không chịu quỳ gối trước đảng cs thì không được tổ chức. Khối này gọi là PGHH Thuần Túy do tôi, Lê Quang Liêm làm Hội Trưởng Trung Ương.

PGHH có 3 ngày lễ chánh: Lễ khai Đạo (18/5 âl) . . . Lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ bị việt minh cộng sản (VMCS) ám hại (25/2 âl) . . . Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ (25/11 âl). Mỗi năm, đối với 3 ngày lễ này, nhà cầm quyền cs chỉ  cho hệ thống quốc doanh tổ chức, còn với PGHH Thuần Túy thì nhà cầm quyền cs áp dụng một chiền dịch trấn áp vô cùng tàn bạo, xử dụng hàng ngàn công an , bộ đội cơ giới, có cả xã hội đen . . . xe tăng, thiết giáp để ngăn trở khối PGHH Thuần Túy tổ chức lễ.

Năm nay, chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày lễ 18/5 âl . . . thì sáng ngày 11-6-2014, hàng ngàn công an, bộ đội cơ giới, xã hội đen, xe tăng, thiết giáp, xe bít bùng (chở tù) xuất hiện rầm rộ trên các con đường trong các tỉnh Miền Tây.

Trên các nẽo đường đến nhà ông Nguyễn Văn Vinh ở Xã Long Giang, huyện Chợ Mới (An Giang) là địa điểm sẽ cử hành Đại lễ 18/5 âl đã có khoảng 500 công an, xã hội đen, cơ động, giao thông bố trí triệt để ngăn cấm không cho một ai được đi qua lại trước nhà ông Vinh, mỗi đầu cách khoảng 500 mét đều có bố trí nút chận , cấm mọi phương tiện giao thông qua lại, nếu muốn đi thì đi bên kia con rạch (đối diện với nhà ông Vinh) . . . trong lúc đó, trên trăm nhà Trị Sự Viên PGHH Thuần Túy trong các tỉnh MIền Tây đều bị công an đóng chốt trước cửa nhà, mỗi nơi ít nhất 20 người.

Nếu những người không biết được nguyên nhân của sữ việc thì có lẽ sẽ hoảng hồn ngỡ rằng: TÀU CỘNG ĐÃ ĐẾN  và đây là chiến dịnh ngăn chận xâm lăng . . . Mô Phật ! Nếu được như vậy thì còn gì quý hơn!

Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Đây là một chiến dịch của nhà cầm quyền cs đối phó với khối PGHH Thuần Túy, một tập thể nông dân, tay lấm chân bùn, trong tay không có một tất sắt, chỉ biết ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ, cày sâu cuốc bẫm ! . . . tất nhiên là nhà cầm quyền cs đã chiến thắng, tạo thêm một quang vinh vẻ vang mới trong vô số quang vinh quá khứ: cướp đất, giựt nhà, cướp vườn, giày xéo nhân dân.

-Nguyễn Phú Trọng Ơi !

-Trương Tấn Sang ơi !

-Nguyễn Sinh Hùng ơi!

-Nguyễn Tấn Dũng ơi!

Các ông là người lãnh đạo đất nước hiện thời, nếu các ông còn trái tim con người , các ông nhìn cuộc chiến thắng PGHH Thuần Túy như vậy, các ông hãnh diện hay xấu hổ ? ? ?

Binh hùng, tướng mạnh, xe tăng thiết giáp tối tân như vậy sao không đem bảo vệ Ải, Thác, Biển, Hoàng Sa, Trường Sa ? ? ?

Nhân danh Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy , tôi:

-Cực lực phản đối hành vi HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN , sâu dân mọt nước của đảng csVN, đồng thời cực l;ực phản đối chánh sách nghiệt ngã của đảng csVN đối với PGHH Thuần Túy , đòi hỏi phải chấm dứt ngay.

-Các ông phải trả lời cho 7 triệu tín đồ PGHH biết: Đứng trên phong tục nào, luật pháp nào, tâm lý nào mà mấy ông không cho :Học trò làm lễ kỷ niệm Thầy ? ? ?

Tôi cũng xin long trọng tố cáo và thành khẩn tha thiết kêu gọi:

-Đại Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

-Các Tổ Chức Nhân Quyền khắp thế giới.

-Các Quốc Hội, Chính Phủ trong Thế Giới Tự Do.

-Các Cơ Quan Truyền Thông Quốc Tế.

Hãy nhìn vào VN để nhận thấy những hành động bỉ ổi, trắng trợn chà đạp nhân quyền một cách thô bạo, tàn nhẫn của csVN mà VN là một thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ để xin có biện pháp thích nghi.

VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO DÂN CHỦ MUÔN NĂM.

PGHH TRƯỜNG TỒN BẤT DIỆT.

Ngày 12 tháng 6 năm 2014.

TM Giáo Hội PGHH Thuần Túy.

Hội Trưởng Trung Ương

Đã ký

LÊ QUANG LIÊM           

_,____

Posted by: Phuong Hoang <h_phoang05@yahoo.com.au>