THÁNH THẤT CAO ĐÀI KITCHENER CANADA
CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO NẠN LỤT HAYAN (PHILIPPINES)Hưứng ứng lời kêu gọi của Cơ quan Đại Diên Cao Đài Hải Ngoại, vào Thứ bảy ngày 23 -11-2013 vừa qua, đồng Đạo thuộc TTCDKW đã làm Lễ Cầu siêu cho nhửng người Philippines đã tử vong vỉ cơn bảo Hayan được siêu thăng tịnh độ, đồng thời cũng cầu nguyện cho hằng triệu người đang găp nạn, thương tật, đói khát, mất hết nhà cửa,được sớm hồi phục đời sông.

Cùng ngày BTS Thánh Thât đã cấp tốc kêu gọi đồng Đạo đang có mặt đóng góp phần cứu trợ, kêt quả quyên đươc $200.00 (hai trăm CND dollars), cùng ngày số tiền này đã được trao thẳng cho tổ chức VOICE hiện đang công tác cứu trợ tại Philippine mà người đại diện là LS Trinh Hội (vừa đến Toronto )

THÁNH THẤT CAO ĐÀI KITCHENER CANADA

Thông báo Tin tức | Thánh Thất Wichita cứu trợ
Trang chủ