Tŕnh bày về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam
(Cựu Tù nhân lương tâm Dương Xuân Lương)


NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.


TỜ TR̀NH BÀY

“Về nhân quyền và tự do tôn giáo Cao Đài tại Việt Nam”.


Kính gởi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Kính gởi Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos (Quốc Hội Hoa Kỳ).
Kính gởi các Tổ Chức Nhân Quyền Phi Chánh Phủ.
Kính gởi quí hiền nhân quân tử đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo.
Kính tường quí Đồng Bào và Đồng Đạo.

Tôi tên Dương Xuân Lương sinh năm 1956 là công dân Việt Nam theo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Đạo Cao Đài) hiện đang sống tại Việt Nam. Là cựu tù nhân lương tâm (1996) và đang là đối tượng bị công an t́m để thủ tiêu tại Việt Nam (14-03-2008).
Tôi xin tŕnh bày về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam.

A/. VỀ NHÂN QUYỀN.
“Nhân quyền của Giáo Chủ Đạo Cao Đài bị chà đạp”

Chính quyền cộng sản chà đạp nhân quyền của Giáo Chủ Đạo Cao Đài là Hộ Pháp Phạm Công Tắc cụ thể như sau:

I/- SỰ KIỆN DO CHÁNH PHỦ CỘNG SẢN ĐẺ RA:

1/- Chánh quyền cộng sản ra Bản Án Cao Đài năm 1978.

Ngày 20-09-1978 Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ban hành BẢN ÁN Hoạt Động Phản Cách Mạng Của Một Số Tên Phản Động Trong Giới Cầm Đầu Giáo Phái Cao Đài Tây Ninh (gọi tắc là BẢN ÁN CAO ĐÀI). Bản án ra đời được chánh quyền đem triễn khai rộng răi trong quần chúng suốt mấy tháng liền.
Trong Bản án Cao Đài chánh quyền Việt Nam đă lên án hầu hết chức sắc cao cấp có công khai Đạo Cao Đài là phản quốc. Đức Hộ Pháp (Giáo Chủ Đạo Cao Đài) bị kết án là phản bội tổ quốc trắng trợn.
Chức Sắc, Chức Việc, Đạo Hữu... không đồng ư với Bản Án Cao Đài bị tách ra và đưa đi tập trung để học tập thêm nhiều ngày... Rất nhiều nhân sự trong tôn giáo bị đưa đi cải tạo v́ Bản Án Cao Đài.

2/- Chánh quyền cộng sản rước Liên Đài Đức Hộ Pháp năm 2006.

Nhưng đến năm 2006 do nhu cầu đối nội và đối ngoại nên chánh quyền Việt Nam kết hợp với chi phái lập năm 1997 tại Nội Ô Ṭa Thánh Tây Ninh rước Liên Đài Đức Hộ Pháp từ Nam Vang (Campuchia) về an vị nơi Bửu Tháp tại Ṭa Thánh Tây Ninh (Việt Nam).
Cùng một chánh quyền Việt Nam mà muốn lên án phản quốc th́ ra bản án; khi muốn rước về th́ rước về. Chánh quyền đă mâu thuẩn 180 độ

II/- SỰ KIỆN THÀNH CHỨNG CỨ.

Qua 02 sự kiện mâu thuẩn trên tự thân nó thành chứng cứ
:
1/- Bản Án Cao Đài năm 1978 kết tội Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc là phản bội tổ quốc. Nhưng tại sao đến năm 2006 chánh phủ Việt Nam lại rước liên đài của Ngài từ Campuchia về Việt Nam (mà không xóa án). Muốn kết án th́ kết án, muốn rước về là rước về, rất tùy tiện. Đó là sự chà đạp thô bạo lên danh dự và uy tín của Giáo Chủ Đạo Cao Đài.

Hiện nay những người bị án tù khi chết th́ chánh quyền an táng tại khu dành cho tù nhân tại nơi giam giữ. Đức Hộ Pháp bị Bản Án Cao Đài (1978) kết án phản quốc tại sao chánh phủ Việt Nam lại rước liên đài “người đang bị kết án phản quốc” về Việt Nam? Đó rơ ràng là chiêu tṛ lợi dụng uy danh Đức Hộ Pháp.

2/- Xúc phạm và phá hoại di ngôn của Đức Hộ Pháp.

Ngày 14-05-1959 Đức Hộ Pháp viết di ngôn có đoạn:
Ngày nào tổ quốc thân yêu của chúng tôi là nước Việt Nam đă thống nhứt, [hoặc] sẽ cùng theo đuổi Chánh Sách Hoà B́nh và Trung Lập, mục phiêu của đời sống Bần Đạo, tín đồ của chúng tôi sẽ di thi hài về Toà Thánh Tây Ninh.

Di ngôn của Đức Hộ Pháp đă ghi rơ 02 điều kiện di thi hài:

./- Về xă hội:
Có 03 yếu tố: Đất nước thống nhất. Thực thi Chánh Sách Ḥa B́nh và TRUNG LẬP.
Thực tế: năm 2006 nước Việt Nam có thống nhất, nhưng đất nước đang theo chế độ cộng sản (KHÔNG TRUNG LẬP)... nên di liên đài là trái với di ngôn.

./- Về chủ thể có trách nhiệm di liên đài:
...tín đồ của chúng tôi sẽ di thi hài về Toà Thánh Tây Ninh...
Tín đồ của Đạo (gốc) được giao trách nhiệm di thi hài. Hội Đồng Chưởng Quản lập năm 1997 là một chi phái.

Chứng cứ Hội Đồng Chưởng Quản là chi phái:
Báo Xa Lộ Pháp Luật số 36 ra ngày 17/8/2013 trang 16 cột bốn ḍng 26 viết:
...Hiện nay, Cao Đài Tây Ninh được nhà nước công nhận là một trong chín chi phái Cao Đài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.
Đức Hộ Pháp dạy rơ: LẬP RA CHI PHÁI LÀ GIẾT ĐẠO.
Từ ngày có bản án các phản đồ chưa từng có một lần nào lên tiếng về bản án hay việc Đức Hộ Pháp bị kết án phản quốc... mà c̣n đeo bùa của cộng sản để giết đạo và phá hoại di ngôn của giáo chủ....
Vậy Chi phái là phản đồ nên không có tư cách rước thi hài Đức Hộ Pháp về Ṭa Thánh.

Qua 02 chứng cứ trên rơ ràng là chính quyền Việt Nam dày xéo lên nhân quyền của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc (Giáo Chủ Đạo Cao Đài). Nhân quyền của Giáo Chủ Đạo Cao Đài bị chà đạp, bị dày xéo đến vậy th́ nhân quyền của tín đồ Cao Đài thế nào?
Người tín đồ Cao Đài theo chánh giáo chơn truyền bị đe dọa và bị hành hung rất nhiều lần. Quí vị có thể kiểm tra việc người đạo giử ǵn lời minh thệ (theo Đạo Cao Đài của Trời lập), không chấp nhận theo chi phái (là Đạo Cao Đài của phản đồ lập ra) bị đánh đập, bị hành hung ngay trước mặt chánh quyền qua tin tức từ các trang web VOA, RFA, BBC, RFI... hay các trang web tôn giáo như: Hội Thánh Phục Quyền, Ban Thế Đạo, http://huongdaoflorida.com/index.html, hay Ḍng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng....
Đặc biệt là 04 bài phát thanh của Đài RFA phản ánh cuộc đấu tranh mạnh mẽ của người Đạo Cao Đài ngày 10-02- Mậu Tư (17-03-2008) để làm sáng tỏ nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Cuộc đấu tranh của những người công nghĩa v́ nhân quyền của Giáo Chủ Đạo Cao Đài và Tín Đồ không chấp nhận việc bị ép buộc theo chi phái vẫn c̣n đang tiếp diễn...

@@@

B/- TỰ DO TÔN GIÁO.
“Chỉ là bánh vẽ”
Phần các tôn giáo bạn như: Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Ḥa Hảo, Công Giáo, Tin Lành... chúng tôi tin chắc rằng sẽ có người tŕnh bày rơ ràng.
Riêng về Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chúng tôi xác định rằng:

./- Chánh phủ Việt Nam không cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (1926) hoạt động tôn giáo. Nhưng đở đầu và bảo hộ cho chi phái lập năm 1997 chiếm dụng danh hiệu; cơ ngơi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

./- Đe dọa tín đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ theo chánh giáo chơn truyền (lập từ năm 1926), buộc phải theo chi phái Hội Đồng Chưởng Quản (1997).

I/- VÁN BÀI TRÁO DANH HIỆU CỦA CHÁNH PHỦ.
Từ Bản Án Cao Đài chánh quyền: tịch thâu tài sản tôn giáo; bắt nhiều chức sắc tôn giáo đi cải tạo... không cho Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cầm quyền hành chánh tôn giáo. Ép Hội Thánh phải lập ra Hội Đồng Chưởng Quản thay mặt cho Hội Thánh để cầm quyền hành chánh tôn giáo (Đạo Lịnh 01/1979).

Ngày 23-12-1978 Báo Tây Ninh bộ mới số 47 đăng quyết nghị của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh kỳ 6 khoá 1; điều thứ 3 và 4:

Điều 3: Giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ chức hành chánh đạo từ trên đến cơ sở, xoá bỏ và nghiêm cấm cơ bút.
Chánh quyền sẽ quản lư toàn bộ các cơ sở vật chất mà Đạo đang quản lư kinh doanh không thuộc chức năng tôn giáo để phục vụ cho lợi ích xă hội. Đồng thời căn cứ vào tính chất tu hành, chánh quyền sẽ qui định cụ thể số cơ sở để lại Đạo quản lư và số người trong từng cơ sở để chuyên lo về mặt tín ngưỡng.

Điều 4: Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết này, và báo cáo kết quả lên cấp trên, và Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh trong kỳ họp tới.

@@@

Đến năm 1997 chánh quyền ban pháp nhân cho chi phái Hội Đồng Chưởng Quản {danh hiệu 10 chữ sau đó nâng lên 12 chữ và 02 dấu ngoặc: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh)}.

Báo Xa Lộ Pháp Luật số 36 ra ngày 17/8/2013 trang 16 cột bốn ḍng 26 viết:
...Hiện nay, Cao Đài Tây Ninh được nhà nước công nhận là một trong chín chi phái Cao Đài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.
Rơ ràng là chánh phủ Việt Nam đă dựng nên chi phái Hội Đồng Chưởng Quản (1997) để triệt tiêu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Chánh quyền Việt Nam đă qua mặt rất nhiều chính phủ, nhiều tổ chức và nhiều người khác bằng những danh xưng lập lờ nên chúng tôi tŕnh thêm chứng cứ làm sáng tỏ danh hiệu gốc và chi phái.

1/- Danh hiệu gốc (Hiến Chương năm 1965).
ĐIỀU THỨ 1. - Danh hiệu là: Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, nói tắt là (Đạo Cao Đài).
< b>ĐIỀU THỨ 2.- Hội Thánh Cao Đài đặt địa điểm Trung Ương tại Ṭa Thánh Tây Ninh.
Nhận xét: danh hiệu gốc có 06 chữ và gọi tắt có 03 chữ. Ṭa Thánh Tây Ninh là Trung Ương.

2/- Danh hiệu chi phái (Hiến Chương năm 1997).
Điều 1: Danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh, gọi tắt là Đạo Cao Đài Tây Ninh.
Nhận xét: danh hiệu có 10 chữ và gọi tắt có 05 chữ. Đây là chi phái nên không ghi tư cách Trung Ương trong hiến chương.

II/- VI PHẠM TỰ DO TÍN NGƯỠNG CỦA ĐĐTKPĐ.
Chánh quyền Việt Nam có quyền cho phép bao nhiêu chi phái Cao Đài ra đời là tùy ư. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của các chi phái. Tôi tŕnh ra trước công luận rằng:
Chánh quyền Việt Nam triệt tiêu quyền sinh hoạt tôn giáo của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của nhân sự theo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ qua các chứng cứ:

Chứng cứ 01: Chánh quyền Việt Nam cấm không cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (danh hiệu gốc 06 chữ) sinh hoạt tôn giáo. Ép buộc người Đạo phải theo chi phái do ông Cựu Dân Biểu Quốc Hội cộng sản Nguyễn Thành Tám làm đầu đă được chánh phủ Việt Nam bảo hộ.

Chứng cứ 02: Lấy danh hiệu và cơ ngơi của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (danh hiệu gốc 06 chữ) cho chi phái lập năm 1997: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh (danh hiệu 10 chữ) sử dụng
.
Sau sự kiện GỐC BỒ ĐỀ ngày 17-03-2008 (10-02-Mậu Tư) người Đạo đă có nhiều lần về Nội Ô Ṭa Thánh Tây Ninh đ̣i chi phái lập năm 1997 do ông Cựu Dân Biểu Quốc Hội cộng sản Nguyễn Thành Tám làm đầu phải trả lại danh hiệu và cơ ngơi cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ; công an đă trấn áp thô bạo để bảo vệ cho chi phái. Sự thật là nhân sự theo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ không có nơi sinh hoạt tôn giáo.

Năm 2009 nhiều người trong tôn giáo đă hiệp nhau nộp Đơn Khởi Kiện việc chi phái 1997 chiếm danh hiệu và cơ ngơi của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ṭa Án Tỉnh Tây Ninh đă có biên nhận Hồ Sơ Vụ Kiện nhưng đến nay không mở phiên ṭa (ảnh chụp đính kèm).

Trong các văn bản mật của đảng và chánh quyền như: Thông báo 34 của Ban Bí Thư ra ngày 14-11- 1992. Sau đó là 03 văn bản của các cấp dưới để thực hiện là: Thông Báo 10 ra ngày 30-12-1995. (của Trung Ương). Kế hoạch 01 ra ngày 27-5-1996. (của Tỉnh Tây Ninh). Quyết định 42 ra ngày 29-5-1996. (của Tỉnh Tây Ninh)... đều thể hiện ư đồ: xóa bỏ tôn giáo Cao Đài (gốc) và đem chi phái Cao Đài thay vào.

III/- CHỨNG CỨ TỪ CÔNG LUẬN.
Chúng tôi xin dẫn chứng một số bài viết liên quan đến việc chánh quyền Việt Nam đàn áp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và các tôn giáo bạn từ trang web RFA:

1/- Hành tŕnh Đạo Cao Đài từ 1975 (phần 1). RFA 18.06.2008.
Ngày 17 tháng Ba vừa qua, một số tín đồ đạo Cao Đài đă tập trung về Ṭa Thánh Tây Ninh để cầu nguyện và đưa ra một số yêu cầu với chính quyền, liên quan đến giáo luật và cơ sở của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đường link:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-CaoDai-itinerary-from-1975-part1-TGiao-06182008160318.html?searchterm:utf8:ustring=H%C3%80NH+TR%C3%8CNH+%C4%90%E1%BA%A0O+CAO+%C4%90%C3%80I+PH%E1%BA%A6N+M%E1%BB%98T


2/- Hành Tŕnh Đạo Cao Đài từ 1975 (phần 2) RFA 20-06-2008.
“Bản Án Cao Đài” năm 1978 của Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh là văn kiện đầu tiên làm nền tảng giải thể Hội Thánh Cao Đài . Văn bản này qui rằng: “mọi người đều có tội. Không ai vô tội. Mọi tài sản đều bị tịch thu.” Đường link: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Trials_of_Caodaism_part2_RFA-06202008124537.html?searchterm:utf8:ustring=B%E1%BA%A2N++%C3%81N+CAO+%C4%90%C3%80I+1978+-++S%E1%BB%B0+KI%E1%BB%86N+%26+H%E1%BB%86+L%E1%BB%A4Y

3/- Hành tŕnh Đạo Cao Đài từ 1975 (phần 3). RFA 2008-06-20.
Phần thứ ba của loạt bài về diễn tŕnh của Đạo Cao Đài, từ thời điểm chính quyền ban hành “Bản Án Cao Đài” năm 1978 và từ khi có Hội Đồng Chưởng Quản do chính quyền công nhận.LINK:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Caodaism_part3_RFA-06202008152600.html?searchterm:utf8:ustring=S%E1%BB%B0+KI%E1%BB%86N+G%E1%BB%90C+B%E1%BB%92+%C4%90%E1%BB%80

4/- Hành tŕnh Đạo Cao Đài từ 1975 (phần 4). RFA 2008-06-26.
Phần cuối của loạt 4 bài về hiện t́nh lănh đạo tôn giáo Cao Đài phân tích tính chính thống của Hội Đồng Chưởng Quản, trong danh hiệu và hoạt động. LINK:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/CaoDai_part4_RFA-06262008164718.html

5/- Chính Phủ “không lật lại lịch sử” vấn đề tôn giáo. Thiện Giao, phóng viên đài RFA 2008-08-06.
: Trong cuộc phỏng vấn với Đài chúng tôi liên quan đến đạo Cao Đài, trong đó có trường hợp đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, một viên chức Ban Tôn Giáo Chính Phủ nói rằng Nhà Nước Việt Nam không đặt lại vấn đề cũ đă trở thành lịch sử.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-will-not-re-open-the-controversial-issue-of-CaoDaism-TGiao-08062008122001.html

6/- Thánh Thất Cao Đài tại Định Quán bị tấn công. Thanh Quang, phóng viên RFA 2009-12-29.
Đài Á Châu Tự Do chúng tôi vừa được tin Thánh Thất Định Quán tại Đồng Nai của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ bị xă hội đen, công an, bộ đội và một số viên chức chính quyền tấn công liên tục trong mấy ngày nay.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/CaoDai-oratory-in-DinhQuan-attacked-TQuang-12292009113137.html?searchterm:utf8:ustring=TH%C3%81NH+TH%E1%BA%A4T+%C4%90%E1%BB%8ANH+QU%C3%81N

7/- Công an tiếp tục gây khó khăn tín đồ PGHH và Cao Đài Thanh Quang, phóng viên RFA 2012-05-10.
Trong thời gian qua, tín đồ Cao Đài và Phật Giáo Ḥa Hảo ở Miền Tây xem chừng như bị giới cầm quyền và công an gây khó khăn đều khắp và ngày càng đáng ngại. LINK:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/crackdown-cao-dai-hoa-hao-tq-05102012163821.html

8/- V́ sao nói khác làm trong Tự do Tôn giáo? Khánh An, phóng viên RFA 2011-12-12.
Kỳ trước, Hùng ở Hà Nội, Tiến và Hiếu ở Sài G̣n và thầy Chơn Minh đến từ Cà Mau kể về sự khác biệt trong thực tế so với những tuyên bố của nhà nước về vấn đề tự do tôn giáo. LINK:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/comm-dont-tolerate-reli-freed-ka-12122011172650.html

9/- Xô xát, hành hung tại Thánh thất Cao Đài Phù Mỹ
T́nh h́nh vụ xô xát, hành hung diễn ra tại Thánh thất Cao Đài Phù Mỹ, tỉnh B́nh Định vào ngày 16 tháng 9 vừa qua. Gia Minh, biên tập viên RFA 2012-09-17
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/confl-auth-sta-caodai-09172012055814.html?searchterm:utf8:ustring=th%C3%A1nh+th%E1%BA%A5t+long+b%C3%ACnh+g%C3%B2+c%C3%B4ng

10/- Thánh thất Cao Đài An Ninh Tây bị đàn áp
Gần nửa đêm 5 tháng 5 vừa rồi, đông đảo công an xă, huyện và tỉnh ở Long An, có phóng viên tháp tùng, kéo tới đàn áp Thánh Thất An Ninh Tây trong tỉnh và đe doạ, hành hung tín đồ ở đó. Thanh Quang, phóng viên RFA 2012-05-08. Link:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/cao-dai-temple-crack-down-tq-05082012133358.html

11/- Thánh thất Cao Đài Long B́nh, huyện G̣ Công bị tấn công. Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok 2013-07-03. Link:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/autha-caodai-atack-07032013065324.html?searchterm:utf8:ustring=th%C3%A1nh+th%E1%BA%A5t+long+b%C3%ACnh+g%C3%B2+c%C3%B4ng

IV/- LỜI CAM KẾT.

Chúng tôi cam kết những điều tŕnh bày trên là thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật đạo và luật đời. Chúng tôi sẳn sàng đối chất với chánh phủ Việt Nam để sự việc được minh bạch.
Thành thật cảm ơn và trân trọng kính chào.

Việt Nam ngày 14-04-2014 (15-03-Giáp Ngọ).
(Đă kư).

Đạo Hữu Dương Xuân Lương.
Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam. (1996)
Đối tượng công an t́m thủ tiêu (14-03-2008).

Email ctnltvndxl2014@yahoo.com

Đính kèm: 2 biên nhận