tống
Tài liệu

*- "Tân Luật" Đại Đạo Tam Kỳ Phổ
Độ - Ấn bản năm Tân Mão (1951)
- In tại Chơn Truyền Ấn Quắn


*- "Thánh Giáo Đức Diêu Trì Kim
Mẫu và Cửu Nương" Trường Qui Thiện, Trí Giác Cung, Địa Linh Động
ấn tống năm Tân Mùi (1931)
- Nhà Xuất Bản Minh Tâm


*- "Nghi tiết Đại Đàn Tiểu Đàn
tại Tòa Thánh và các nơi" In tại Chơn Truyền Ấn Quán năm 1930


*-Tiểu sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Giáo Chủ Đạo Cao Đài, 42 trang, Nhà Xuất bản Lê Văn Trung in năm 1955 lần thứ nhất 30.000 bản

*- Luận đạo chơn ngôn (Thượng Trung Nhựt) - 28 trang, Nhà in Hoàng Hải - Saigon, in lần thứ ba 5000 cuốn,

Thơ: Đại Hội Diêu Trì (Bạch Tuyết) - Vu Lan Nhớ Mẹ (Mai Xuân Thanh)
Lời sám hối khi đọc bài Thơ Mẹ
(Duy Văn)


Sức mạnh của ý chí
(Duy Văn - Hà Đình Huy)


Khơi phục niềm tin
Khôi phục đạo làm người
(Luật sư Nguyễn Hữu Thống)


Đừng tránh xa chính trị - Iris Vinh Hayes, Ph.D

Lịch sử kiến trúc Tòa Thánh
Tây Ninh (HT Nguyễn Văn Hồng)


Ý nghĩa & Mục tiêu của cầu nguyện (Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn)

Điểm sách: Muối cho đời ( Tiến sĩ Nguyễn AnhTuấn)

Người xưa nói về việc
tiến cử - chon lựa và sử dụng
nhân tài (Hoàng Hưng dịch)


Giáo dục ở miền Nam từ
1954 - 1975 (Giáo sư Tiến sĩ
Nguyễn Thanh Liêm)


Giáo dục Đại Học ở Việt Nam
(Tiến sĩ Mai Thanh Truyết)


Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: Đài VOA phỏng vấn Tiến sĩ Mai Thanh
Truyết ngày 4-6-2015 về Ô nhiểm
môi trường tại Việt Nam


Tiến sĩ Mai Thanh Truyết: Ô nhiểm mội trường: Một khía cạnh mới về Nhân quyền ở Việt Nam

Rùa khổng lồ bí ẩn giữa đại dương

Mẹo vặt trong việc sử dụng
nước đá


Thi ca Nhật Bản
(Khôi Nguyên, HVR)


Hàn Quốc Kỷ Niệm
1000 Năm Bộ Kinh Phật Tripitaka


Father's Day

Những vần thơ các vị Tiên
100 năm trước: Thương nòi giống Thần Tiên giáng bút
(Nguyễn Xuân Diện)


*- Chân dung các vị vua triều Nguyễn (thiếu vua Dục Đức)
Nguồn: You Tube


*- Ảnh màu quý hiếm của ViệtNam năm 1931

*- Lễ Giao Lãnh
Đền Thờ Đức Chí Tôn


*- Khám phá Tòa Thánh cốt tre
nổi tiếng thế giới của Việt Nam


Rice Paddy to Wheatfield:
Caodaism in America's Heartland