*- Báo cáo viên đặc biệt LHQ tại Hà Nội: Sự thật không dễ che đậy

*-Chúng tôi muốn biết

*-Việt Nam áp chót xếp hang " Quốc gia đáng sống" của Liên Hiệp Quốc

*-Bản Tường Trình Đặc biệt của
CTS Phụng với Báo Cáo viên LHQ về Tự Do Tôn Giáo hoặc Tín Ngưỡng đối với Đạo Cao Đài


*-Nước vinh Đạo sáng (Lạp Chúc Nguyễn Huy)

*-Thư ngõ gởi BCH TW Đảng

*- Vũ khí chiến lược dầu hỏa

*- Tiến hành dựng tượng Đức Thánh Trần trên phố Bolsa

*-Nói với các em Đại Đạo Thanh Niên Hội ngày 4-7-2014
HT. Phạm văn Khảm


*-Đừng sống bằng sự dối trá
Alexander Solzhenitsyn


*-Remarks by Naval Adm.William H. McRaven
at the University of Texas at Austin
on May 17-2014


*- Bài nói chuyện của Đô Đốc William H. McRaven
"NẾU BẠN MUỐN THAY ĐỔI THẾ GIỚI"


*- Gọi đúng tên, chủ nhân con tầu hạ đặt trái phép tại Biển Đông

*-Giở lại trang sử cũ.
Sinh viên miền Nam chống Tàu "TC" như thế nào năm 1974


*- Paris biểu tình chống Trung Cộng xâm lược và lên án cộng Sản Việt Nam bán nước tại Quận 16 ngày 17-5-2014

*- Người Việt biểu tình chống Tầu Cộng ngay China Town/Seattle (bang WA)

*- Nghệ An: Hàng nghìn người tuần hành phản đối Trung Quốc (18-5-2914)

*- Phất cờ vàng ở Houston, Texas