HT. Phạm Văn Khảm, Châu Đạo California

Nói với các em Đại Đạo Thanh Niên Hội
TRONG LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI THANH NIÊN CAO ĐÀI THẾ GIỚI LẦN 7 TẠI HỘI TRƯỜNG CHÂU ĐẠO CALIFORNIA Ngày 4 tháng 7 năm 2014


Kính Bạch Hội Thánh,
Kính thưa:
Quí vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn giáo,
Chư Chức Sắc Thiên Phong, Chư vị Hiền Tài Ban Thế Đạo
Quí vị Đại Diện Chánh Quyền Địa Phương, quí vị Dân Cử
Chư Huynh Tỷ Chức Việc Bàn Trị Sự, chư Đồng Đạo,
Quí Quan Khách, Quí Đồng Hương,
Quí vị Đại Diện các Đoàn Thề, Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí,
Quí Trưởng và các Đoàn Sinh Đại Đạo Thanh Niên Hội.

Châu Đạo California hân hoan kính chào tất cả chư liệt vị hiện diện trong buổi lễ: Khai Mạc Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới lần 7 hôm nay, đặc biệt là các em Thanh Thiếu Niên Cao Đài đến từ khắp nơi trên thế giới.

Với Hội Trường trong giờ phút nầy, như lớn rộng ra, như sáng rực lên….vì nhìn qua các khuôn mặt trước mắt, chúng ta cảm nhận như tại đây có sự hiện hữu nhiều nơi trên thế giới và những đôi mắt luôn hướng nhìn về tương lai…

Các em thấy gì ở tương lai ? Khi Tổ Quốc đang mất dần vào tay Trung Cộng và Quốc Dân thống khổ dưới chế độ cai trị độc tài của Đảng CSVN. Hiện tại, toàn dân lên tiếng vang lừng đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và chống giặc Tàu xâm lăng…. … nhưng bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp hoặc bắt nhốt vào tù !

Các em thấy gì ở tương lai ? Khi nền Văn Hóa và Đạo Đức trên đất nước Việt Nam đang ngửa nghiêng ? khi nền Giáo Dục mất tính Dân tộc, mất tính Nhân Bản …để thay vào đó sự hận thù, gian dối, vong bản, nô lệ….Vong bản và nô lệ đến độ như:

“Lenin! hởi Lenin!
Thương cha có một thương ông đến mười !”

Nô lệ đến nổi không dám ngóc đầu lên khi đất nước bị giặc Tàu xâm chiếm!
Các em thấy gì ở tương lai ? Khi Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chánh gốc do Đức Chí Tôn lập nên, bị cưỡng chế giải thể…để rồi thay thế một Hội Thánh Tân Thời làm công cụ phục vụ Đảng và Nhà Nước ? Do vậy Hội Thánh Tân Thời nầy làm sao hướng dẫn nhơn sanh trên con đường Đạo được ? Đó là lý do căn bản mà người tín đồ Cao Đài hải ngoại không thể tín nhiệm Hội Thánh Tân Thời .

Hãy nhìn thẳng vào cục diện, chúng ta thấy rõ, cuối năm 1977 Hội Thánh Đ. Đ,T,K,P, Đ Tòa Thánh Tây Ninh chưa bị cưởng bách giải thể, Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa, Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh Chưởng Quản Cửu Trùng Đài, trước nghị quyết 297 do Hội Đồng Chánh Phủ VN ký ngày 11 tháng 11 năm 1977 ở khoản 3, phần 6 được qui định:

“ Việc phong chức, bổ nhiệm những người chuyên hoạt động tôn giáo, kể cả những người do tín đồ bầu cử phải được chính quyền chấp thuân trước. Tùy theo phạm vi hoạt động Tôn giáo của những người nầy trong một Xã, Huyện, Tỉnh hoặc Thành phố mà Uỷ Ban Nhân Dân Xã, Huyện, Tỉnh hoặc Thành Phố chấp thuận.Nếu phạm vi hoạt động Tôn giáo bao gồm nhiều tỉnh phải do Thủ Tướng Chánh Phủ quyết định.”

Hội Thánh Cao Đài lúc bấy giờ đã nhìn thấu ý đồ sâu xa trong nghị quyết 297 nên chủ động ngưng tất cả việc cầu phong, cầu thăng bằng cơ bút tại cung Đạo Tòa Thánh Tây Ninh.

Ngài Hồ Bảo Đạo viết:

“ Cái khó của Đạo Cao Đài về bản nghị quyết nầy là ở chỗ cầu phong, cầu thăng cho Chức sắc, phải do Cơ bút quyền Thiêng Liêng quyết định mà nay lại phải do Chánh quyền chấp thuận trước, như vậy Đạo Cao Đài mất hết ý nghĩa Thiêng Liêng của nó mà trở thành một tổ chức của phàm trần.

Vì lẽ đó, trong bản phúc trình chung niên 1977, đệ tử ( Hồ Bảo Đạo ) có trình rằng : Bản Quyết Nghị 297 của Hội Đồng Chánh Phủ là một sợi dây xích thằng trói buộc đạo Cao Đài một cách chặt chẽ, không phương cựa quậy và từ đó, đệ tử và Ngọc Đầu Sư Cửu Trùng Đài đồng ý ngưng các cuộc cầu phong, cầu thăng để giữ giá trị Thiêng Liêng cao quý của phẩm tước Chức Sắc Thiên Phong, không chịu đặt Đạo Cao Đài do Thượng Đế lập thành dưới quyền của phàm tục….”

Nói tóm lại, kể từ cuối năm 1977, Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài cùng Ngài Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh, Chưởng Quản Cửu Trùng Đài đã tiên liệu nền Đạo sẽ bị quyền Đời lèo lái nên quyết định:

1/ Ngưng ngay các việc cầu phong, cầu thăng để giữ giá trị Thiêng Liêng cao quí của 2 chữ Thiên Phong, thà ngưng còn hơn nhận lấy phẩm tước phàm tục.

2/ Cam chịu giải thể Hội Thánh còn hơn giữ Hội Thánh do Đức Chí Tôn lập nên để chịu dưới quyền của phàm tục nên Ngài Hồ Bảo Đạo khuyến cáo chư vị Chức Sắc Hội Thánh rằng:

Về phần Thiêng Liêng tôi sẵn sàng nhận tội và khuyên quí Ngài nên ký tên giải thể Hội Thánh vì nhà nước họ muốn như vậy.

Hai điều kể trên được coi như là DI NGÔN để lại cho toàn đạo, trước khi Hội Thánh Đ. Đ.T.K.P. Đ do Đức Chí Tôn lập nên bị cưỡng chế giải thể bởi Đạo Lịnh số 01 ký năm 1979.

Với di ngôn nầy, người tín đồ Cao Đài chân chính sẽ không bao giờ nghĩ đến việc cầu phong, cầu thăng, đồng thời cũng không tín nhiệm Hội Thánh Tân Thời. Chỉ biết dốc hết sức mình lo hành đạo theo lời đặn dò của Đức Chí Tôn qua đàn cơ ngày 1 tháng 6 năm 1927 như sau:

Cuối tháng 6 đây thì Thầy phải ngưng cơ bút truyền đạo. Các con sẽ lấy hết chí thành đã un đúc bấy lâu mà lần hồi, lập cho hoàn toàn mối đạo. Nầy là mấy lời đinh ninh sau rốt khá lưu tâm. Ai vạy tà nấy có phần riêng, cứ giữ nẻo thẳng đường ngay bước đến thang Thiêng Liêng, chờ ngày hội hiệp cùng Thầy. Ấy là điều quí báu đó.

Qua các phần trình bày nêu trên, hẳn anh chi em Đại Đạo Thanh Niên Hội chắc chắn đã biết mình phải làm gì cho Đạo và cho Đời. Đồng thời chúng ta cũng không quên gìn giữ mối Chơn Truyền của nền Chơn Giáo do chính Đức Chí Tôn lập nên. Nghĩa là chúng ta luôn luôn lấy Thánh Ngôn, Thánh giáo, Thánh Huấn cùng Tân Luật Pháp Chánh Truyền làm kim chỉ nam để tu tập và hành đạo.

Trở lại vấn đề, chiều nay các em sẽ đến đất trại với ngày 3 ngày cùng sống chan hòa với thiên nhiên, với vũ trụ bao la, với trời mây, núi rừng… tâm hồn các em sẽ thanh thoát bay cao…. Thế nên với 3 ngày vàng ngọc nầy, Các em có dịp nhìn lại những thành quả mà chúng ta đã làm nên: Trong đó chắc chắn ngoài việc cố gắng hết sức mình làm tròn bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, với quê hương và dân tộc mình, các em có thể hảnh diện về việc đóng góp đáng kể vào công cuộc phát triển và bảo vệ nền Văn Hóa Việt Nam, qua các Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức đang hoạt động khắp những nơi có có Cơ Sở Đạo Cao Đài được hình thành tại hải ngoại.

Nhân danh Châu Đạo Cao Đài California, xin vinh danh các Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức đã chứng minh một cách hào hùng rằng: Các em Thanh Thiếu Niên Cao Đài là đoàn thể nói tiếng Việt rất giỏi, giữ gìn tinh thần Đạo Đức rất trong sáng ở hải ngoại. Đây là niềm khích lệ đáng nêu lên trong kỳ Đại Hội lần thứ 7 nầy, để rồi tìm thể vượt cao lên mãi.

Tóm lại, không cần phải nói nhiều, các em cũng tự nhận biết mình là Thanh Thiếu Niên con nhà Đạo, cũng như mình là người Việt đang lưu vong tại hải ngoại nên luôn quan tâm đến những gì mình sẽ dâng hiến cho Đạo, cho Quê Hương. Tất cả những điều nầy các em sẽ cùng nhau khơi dậy và khắc sâu vào tâm khảm trong kỳ Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới lần thứ 7 nầy.

Chúc Đại Hội thành công viên mãn và khấn cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng ban hồng ân cho các em Thanh Thiếu Niên Cao Đài thăng tiến trên con đường lập công bồi đức với Đạo và với Đời. Đồng thời xin đa tạ tất cả những tấm lòng ưu ái và sẵn sàng bảo trợ thế hệ trẻ. Cầu nguyện Ơn Trên ban phước lành cho Chư Liệt vị cùng quí quyền luôn được an vui và hạnh phúc.

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Trân trọng kính chào chư liệt vị và thân ái chào các em Đ. Đ T.N.H

Hiền Tài Phạm văn Khảm