On Wednesday, May 21, 2014 9:23 AM, "Paul Van paul.van3060@gmail.com [PhoNang]" <PhoNang@yahoogroups.com> wrote:

 

Hoan hô đồng hương Người Việt tại Houston, Texas và ban tổ chức đă phát đông cuộc biểu t́nh chống Trung Cộng xâm lược và chống Việt Cộng bán nước.

H́nh ảnh đồng bào biểu t́nh mặc áo trắng, choàng khăn vàng quốc ky VNCH, trương biểu ngữ, hô khẩu hiệu, giương cao cánh tay quyết chí đấu tranh v́ ly' tưởng quốc gia, dân tộc, chủ quyền và toàn ẹn lănh thổ thật đáng khâm phục và ngưỡng mộ.

pv, một người dân vùng thủ đô  

PHẤT CỜ VÀNG Ở HOUSTON

 
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5924_zps03ae214b.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5771_zps3b422c86.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5717_zps6d190cd4.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5704_zpsd6eb001c.jpg

http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5690_zpsa2a35d07.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5648_zpse064d6a4.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-D6dzAa6Bu8M/U3nfvmG--MI/AAAAAAAARWI/Gf098yIFSSA/w600-h402-no/_DSC5657.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5629_zps0492e411.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5601_zps0cb31d6c.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5599_zpsc667b05d.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5811_zpsa0bedea1.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5855_zps0e67cdee.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5803_zps08402439.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5787_zps010e37e9.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-72jqFDV9rD0/U3nf4smYinI/AAAAAAAARYM/hR5XgIdj2nI/w600-h402-no/_DSC5750.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5881_zpsbf4179c3.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5913_zps0dc4b657.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5942_zpsea61978f.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5984_zps7d66ecaf.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5909_zpsc81c0766.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k35/nguyenrachel/Houston%20bieu%20tinh/_DSC5855_zps0e67cdee.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-E0VZS0YfwBM/U3nflq2417I/AAAAAAAART0/DpZFjKrIn7Y/w600-h402-no/_DSC5594.jpg

__._,_.___


Posted by: van dinh <vandinh0815@yahoo.com>


http://y.analytics.yahoo.com/fpc.pl?ywarid=515FB27823A7407E&a=10001310322279&js=no&resp=img

__,_._,___