Sinh hoạt đạo sự

" Lễ Kỷ niệm Sinh Nhự Đức Hộ Pháp ngày 14-6-2021 tại Thánh Thất Cao Đài CA"
Ban Thế Đạo Miền Nam CA tường thuật


Thư Mời Tham Dự Lễ Ra Mắt Cao Đài Foundation Vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức vào ngày 15-8-2015 tại Falls Church, VA

Thư Mời tham dự & Chương Trình Đại Lễ Khánh Thành Thánh Thất Cao Đài Houston TX từ ngày 5 đến ngày 7-9-2015

Tường thuật giây phút cầu nguyện ngày 22-3-2015 tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas (đường S. Freeze Ln) - ( HTDP Túy Nguyễn)

Thư Mời tham dự Lẽ Kỷ Niệm Ngày CAODAI DAY ngày 1-9-2014 tại Thánh Thất Cao Đài Houston, Texas

Tâm thư kêu gọi yểm trợ xây dựng Thánh Thất Long Kiến, Huyện Chơ Mới - Tỉnh An Giang - Việt Nạm


Tâm Thư Thánh Thất San Jose, Tộc Đạo Santa Clara, California
kêu gọi yểm trợ sửa chữa nơi thờ phượng mới tạo mại


Tâm Thư Họ Đạo Phú Cường - Cai Lậy - Tiền Giang kêu gọi yểm trợ
xây dựng Thánh Thất


Thư ngõ kêu gọi yểm trợ xây dựng Thánh Thất Tân Khánh Trung - Huyện Lấp Vò - Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Tâm thư kêu gọi yểm trợ xây dựng Thánh Thất Hòa Phong - Huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẳng, Việt Nam


Châu Đạo Cao Đài California tiếp 3 vị Nữ Giáo Sư từ Pháp đến


Châu Đạo CAO ĐÀI California
& Lễ Chiến sĩ Trận vong 2014


Tây Ninh Đồng Hương Hội USA mừng Xuân Giáp Ngọ (2014) tại Westminster, CA

Thánh Thất Houston TX (Đường Synott) tham dự Diễn Hành Xe Hoa

Lễ An vị Thánh Thất San Diego, California.

Thánh Thất Kitchener Canada
cứu trợ


Thánh Thất Wichita cứu trợ

Thăm Thánh Thất Houston (đường Synott) Texas

Lễ An vị Thánh Thất Cao Đài Houston Texas