HUẤN TỪ

CỦA NGÀI BẢO THẾ - THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH

( Nhân dịp Lễ Tấn Phong Hiền Tài)
tại Đền Thánh ngày 16/ 8/ Bính Ngọ - DL. 30/9/1966

* * * * *

Kính HỘI THÁNH,
Kính Quí Liệt vị Hiền Tài,
Kính Quí Quan Khách,

Đứng giữa trời đất dưới ánh thái dương chói rạng khắp nơi, con người dầu Nam tử hay Nữ nhân không khỏi lãnh một vai tuồng gì đối với tổ phụ gia đình, với đồng bào xã hội, với Đất nước non sông. Vai tuồng ấy không thể từ nan chạy chối được, vì có một mối dây thiêng liêng vô thinh vô sắc thắt chặc tình giao hảo giữa đồng loại ngõ hầu tương trợ nhau trong niềm chung sống.

Thử nghĩ vừa lọt lòng mẹ chào đời, trẻ sơ sanh đã bắt đầu thiếu nợ trần gian vì bởi từ bú mớm tới biết đi biết chạy, từ học hành tới thành nhơn, không thể tự một mình lo liệu được hết, mọi sự tất nhiên phải do người khác giúp hộ. Món nợ đời sơ khởi thúc phược nhi đồng rồi đó. Đến khi chen lộn với quần chúng đặng sanh cơ lập nghiệp thì nhờ xã hội đưa đường dẫn lối. Mối nợ nặng ân trọng nghĩa nầy cần đền đáp cho phu phỉ mới trọn đạo nhơn luân.

Thật tế mà xem tình hình tổng quát của thế sự, ai ai cũng công nhận vì đòi hỏi của cung cầu, người cầm viết cần người cầm cày mới có lúa mà ăn, thợ cày cần thợ dệt mới có vải đặng mặc, thợ dệt nhờ thợ làm nhà mới có nơi đùm trú,.....

Thế thì Sĩ, Nông, Công, Thương, Cầm, Kỳ, Thi, Họa, Canh, Đọc, Ngư, Tiều, tóm lại toàn thể các giới trong tứ dân tứ thú đồng tình kết giải đồng tâm bằng cách trao đổi qua lại năng lực của từng ngành làm đà sanh hoạt chung của xã hội trên mực bình thường hằng bửa.

Cơm no áo ấm vi tiên, nhiên hậu hãy lo cho có danh gì với thủy thổ, để trọn tư tưởng về điều nầy và cho đặng thâu thập kết quả khả quan hãy thiên về phần tinh thần là yếu tố quan trọng, ai là người vui sống với đời hồ dễ bỏ qua cho được. Tinh thần vốn có vi diệu trợ lực cho vật chất hữu hiệu, nếu thiếu tinh thần là thiếu nền móng vững vàng để xây dựng.

Nói một cách khác có Đời mà không có Đạo làm gốc thì Đời không sức, có Đạo  mà không có Đời phò trì thì Đạo không quyền. Bởi lẽ ĐẠO và ĐỜI có trách nhiệm tương liên, nên gặp lúc hữu cần thì lấy Đạo sửa Đời, nhằm khi Mạt vận thì lấy Đời dồi Đạo.

Quyền của Đạo, sức của Đời chan hòa lẫn nhau thì cơ Đời hòa điệu cơ Đạo yên lành. Riêng bàn về lãnh vực của Đạo, chúng ta nên lưu ý rằng có Đạo mà không có Thánh rồi lấy ai truyền Giáo, còn có Thánh mà không có Đạo sẽ dựa nơi đâu mà lập nghiệp.

Suy cổ nghiệm kim mỗi lần thiên hạ đảo huyền thì ĐẠO xuất hiện đặng phục hồi hòa bình tái thiết hạnh phúc cho nhơn loại. Bằng chứng là cách hơn hai ngàn năm nay chẳng phải vô sự, vô lự mà Phật Giáo, Lão Giáo, Thánh Giáo, và Gia Tô Giáo ra đời. Cho đặng cứu đời các vì Giáo Chủ hằng cam thọ khốn bằng phương nầy hay phương khác lưu niệm cho thế hệ đương kim và thế hệ tương lai những bàn tay Công ái đã xoa dịu đau đớn san bằng bất công là hai vết thương lòng bắt nguồn từ trong hư danh trong bạo tàn mà ra.

Cuộc tuần hườn đã vận chuyển giáp vòng, thời Mạt Pháp sắp đến, bánh xe Luân hồi cứ xoay, nhơn sanh hao hớt thậm đa không phân biệt oan ưng hai lẽ và cho đặng cứu người vô tội độ kẻ có căn, Đức CHÍ TÔN bèn khai ĐẠI ĐẠO làm cho nhẹ bớt Cơ Tận diệt, mở đường cho Chức sắc tùng Chơn Pháp hầu phụng sự cho Đời bớt nguy. Sự việc của Đạo có phần, bổn phận của Đời là phần khác liên hệ tới thành công hay thất bại của cơ Phổ độ.

Về phần nầy đại chúng cần thật lòng phục thiện mới hưởng võ lộ của Ơn Trên ban xuống.
Hôm nay, gió thuận buồm xuôi, Quý vị đến với Đạo thì Đạo sẽ tạo thêm Thánh Tâm cho, rồi Đạo nhờ lại hiền đức và tài năng của quý vị, nói tắt là Hiền Tài mà độ số danh nhân còn ẩn dật chưa khứng ra mặt thi thố tài hay trí dõng. Công lao của Quý vị sau nầy sẽ tạc ghi vào Đạo sử để muôn đời.

Khá khen trí giả khéo Xử sự tiếp vật đúng lúc hạp thời, tôi xin để lời mừng và cầu chúc Quý vị sẽ bồi công tô điểm sơn hà và gia tăng nhiệt huyết nâng cao danh Đạo.

Tôi cầu nguyện Đức CHÍ TÔN và ĐỨC LÝ NHỨT TRẤN OAI NGHIÊM, kiêm GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ ban ơn lành cho Quý vị và bửu quyến.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Nay kính,

BẢO THẾ-THỪA QUYỀN THƯỢNG SANH

Lược Sử Ban Thế Đạo | Huấn dụ ĐứcThượng Sanh ; (khóa 1)
Huấn từ Ngài Bảo Thế (khóa 2)
| Trang chủ