HUẤN DỤ CỦA ĐỨC THƯỢNG SANH

(Nhân dịp Lễ Tấn Phong Hiền Tài tại Đền Thánh
ngày 16/ 8/ Bính Ngọ - DL. 30/9/1966)

* * *

Kính Chức Sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng và Phước Thiện Lưỡng Phái,

Kính Chư Quí vị Hiền Tài tân phong Nam Nữ,

Hôm nay HỘI THÁNH cử hành lễ ân phong Chư Quý vị Hiền Tài trong Ban Thế Đạo, lẽ tất nhiên Chư Quí Vị tấn phong được mãn nguyện mà Hội Thánh HTĐ cũng vui lòng vì đã có dịp giúp cho bao nhiêu Đạo Hữu và Đạo Muội bước lên một địa vị trong nền Đại Đạo xứng với tài đức của mỗi người.

Mặc dầu ban cho phẩm vị nầy là do nơi quyết định của Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nhưng lập nên ngôi vị cho người tài đức là do nơi lượng Từ bi của Đức Hộ Pháp, một Đấng cao minh đã từng đem Chủ nghĩa vị tha làm căn bản cho đời sống tinh thần của Người.
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có Tôn chỉ tế độ toàn thể Chúng sanh Hội Thánh phải mở rộng trường công quả tiếp đón các bậc nhơn tài còn ở mặt thế với nhã ý:

- Tạo nên dịp tốt cho họ nhập vào cửa Đạo để được lần hồi thấm nhuần mùi Đạo hầu sau này có thể trở nên Chức sắc Thiên Phong ưu tú.
- Giúp cho họ có thể thi thố biệt tài để phụng sự Đạo trong giới hạn địa vị hoặc tư cách của mỗi người.


Thưa Chư Quí vị,
Mặc dù còn vướng trong vòng nhân sự, Chư Quí vị đã có sẳn cái tinh thần hướng về Đạo Đức. Vì vậy cái may duyên được bước lên phẩm vị Hiền Tài không phải nhờ nơi Hội Thánh Hiệp Thiên Đài mà chính là do nơi nguyện vọng của quí vị, cái nguyện vọng chánh đáng đó Hội Thánh có phận sự làm cho nó được thành đạt.
Giờ này Chư Quí vị đã nghiễm nhiên là Chức sắc Ban Thế Đạo Tòa Thánh Tây Ninh, lẽ dĩ nhiên là quí vị đã có ít nhiều nhiệm vụ đối với Đạo.
Nhiệm vụ đó không phải bắt buộc, nhưng một khi quý vị đã mang nơi mình một Phẩm vị đặc biệt, tiêu biểu cho cái chân giá trị của mình thì lẽ nào không đem tài đức để phục vụ cho lẽ phải theo chí hướng đã có sẵn.
Phẩm Hiền Tài tuy là phẩm sơ khởi trong cấp bậc Ban Thế Đạo, nhưng nếu hiểu theo ý nghĩa của danh từ thì nó có một tầm quan trọng chẳng phải tầm thường.
Một đấng Hiền Tài tức là một nhơn vật xuất chúng ít ai sánh được, phải là người vừa Hiền đức vừa có chân Tài.

Cái giá trị của người Hiền Tài lại thiên về đức tính nhiều hơn là về chân tài.
Cái giá trị đó, Đức Khổng Tử có đề cao trong lời khen Thầy Nhan Hồi như sau:
"Hiền Tài Hồi giả, nhứt đan tự, nhứt biểu ẩm, tai lâu hạng, nhân bất khan kỳ ưu, Hồi giả bất cải kỳ lạc, Hiền Tài Hồi giả" (Nghĩa là:  "Hiền thay gã Hồi, một giỏ cơm, một bầu nước, ở nơi ngõ hẹp, nghèo như thế mà không sắc lo, vẫn vui vẽ như thường, gã Hồi hiền vậy thay. Vì vậy cái Đức quý hơn cái Tài".

Nếu chỉ là người tài mà thôi, thì ngoài xã hội không thiếu gì. Có tài mà thiếu Đức thì cái tài không dùng được.

Trong giới thượng lưu trí thức có nhiều người học rộng tài cao chiếm những địa vị quan trọng ngoài mặt đời, nhưng vì thiếu Đức tính nên không làm được gì hữu ích cho xã hội. Trái lại, cái địa vị của họ chỉ gây nên tai họa cho họ mà thôi. Như vậy cũng chưa phải Hiền Tài.

Những bậc Hiền thời xưa là những người tài kinh bang tế thế và có một tiết tháo đáng kính. Phần nhiều là những trang chán đời, có chí ẩn dật, nhưng nếu gặp vận hội được ra gánh vác việc đời thì làm nên sự việc phi thường, đổi loạn ra trị, đổi nguy thành an, như Trương Tử Phòng đời Hớn, Kiển Thúc, Phạm Lãi đời Xuân Thu, Địch Nhơn Kiệt đời Đường, Châu Công Đáng đời Châu, Triệu Phổ đời Tống.v.v.. Ngoài ra còn có Trước Lâm Thất Hiền và 72 Môn đệ giỏi nhứt của Đức Khổng Tử gọi là Thất Thập Nhị Hiền như Thầy Tử Lộ, Tử Cống, Nhan Hồi, Tăng Sâm, Nhiểm Hữu, Trọng Cung..v.v..

Nước Việt Nam cũng có những bậc Hiền như quý ông Đồ Chiểu, Phan Văn Trị, Tú Xương, Nguyễn Công Trứ, Đào Duy Từ... Nhắc ra đây chẳng phải để so sánh mà chỉ để cho Chư quý vị noi theo gương người xưa hầu giữ gìn thể thống, giồi trau tâm đức đặng giúp Đời và nâng Đạo.

Trong thời kỳ cuối Hạ Ngươn này, thiên hạ bị lôi cuốn vào làn sóng văn minh vật chất, luân lý cổ truyền của Á Đông đã bị luân lạc đến tám chín phần mười thì chẳng dễ gì đi ngược với trào lưu đặng xây dựng một sự nghiệp tinh thần đáng kể.
Tuy nhiên trong xã hội cũng còn rất nhiều phần tử tài hoa thoát khỏi mức thường tình, yêu chuộng công lý và nghĩa nhân, lánh xa vòng trụy lạc. Những phần tử đó, nếu gặp người dẫn bước theo về chánh Đạo họ sẽ hấp thụ giáo lý cao siêu và sẽ trở nên những trang ưu tú cũa xã hội hữu dụng cho Đời và cho Đạo.

Chư Quí vị chính là những sứ giả đưa đường cho những nhân vật đó.

Đã thọ phẩm vị của Đạo, nhưng Chư Quí vị còn vướng bận vai tuồng thế sự là vai tuồng mà mỗi người đều phải đãm nhiệm để làm tròn nhơn Đạo, thì phương pháp hay nhất là quí vị nên lấy tinh thần Đạo Đức để xử kỷ, tiếp nhân và dựa vào tinh thần đó mà làm cho êm dịu phần nào cái khổ nhọc của kiếp nhân sanh, đồng thời cũng dụng cái biệt tài hoặc chí kinh doanh của mình mà lập chút công chi đối với Đạo.
Nếu vì thời thế, vì hoàn cảnh không thể tạo nên thành quả tốt đẹp như ý muốn, Chư Quí vị cũng giữ được cái tiết tháo của bậc Hiền nhơn để soi gương cho đàn hậu tấn.

Trên đường đời gió bụi, con người phải phấn đấu gay go để làm xong nghĩa vụ đối với gia đình và xã hội. Đó là một nhiệm vụ nặng nề không phải ai cũng đãm đương được toàn vẹn.
Có người được thời may, có kẻ gặp vận rủi và bởi nơi số kiếp nên biết bao nhiêu khách trần phải ngậm đắng nuốt cay, gian truân vất vã vì gánh nợ đời. Nhưng có lướt qua những nỗi khó khăn, có trải qua bước đường đau khổ, chịu trong cảnh thiên ma bách chiết người ta mới tự biết được sức mình và khi được thành công, cái giá trị con người trên thế gian mới thật cao quý.

Trong một bài thi của Đức Thanh Sơn tức là Đức Trạng Trình giáng dạy có hai câu:

"Trường đời đem thử gan anh tuấn,
Cửa Đạo mới ra mặt Thánh Hiền".

Chư Quí vị là người biết Đạo, nên tưởng niệm hai câu thi đó hầu dùng làm phương châm xử trí của những trường hợp khắt khe thì chắc chắn quí vị sẽ giữ vững tinh thần để đối phó và lướt qua mọi cuộc thử thách.

Hôm nay nhơn dịp cử hành lễ ân phong Phẩm vị Hiền Tài, tôi nhơn danh Hội Thánh Hiệp Thiên Đài xin để lời mừng cho Chư Quí vị tân phong và cầu nguyện Đức Chí Tôn ban ân lành cho toàn thể Quí vị. Riêng tôi, tôi xin cầu chúc Quí vị được mọi sự may mắn trên bước đường Đời cũng như trên đường Đạo.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Nay kính,

THƯỢNG SANH
CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI

(Trích Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh)

Lược Sử Ban Thế Đạo
Huấn từ (khóa 1)
| Trang chủ