HUẤN TỪ

CỦA NGÀI BẢO THẾ - CHƯỞNG QUẢN BAN THẾ ĐẠO
(Nhân dịp Lễ Tấn Phong Hiền Tài tại Đền Thánh ngày 07 tháng 02 năm Canh Tuất (Dl. 14/3/1970)

* * * * *


Kính Đức THƯỢNG SANH,
Kính HỘI THÁNH,
Kính quý CHỨC SẮC và Đạo Hữu Nam Nữ,
Kính quý vị HIỀN TÀI Ban Thế Đạo.

Trước hết tôi xin tri ân Đức THƯỢNG SANH có mỹ ý dành cho tôi cái hân hạnh gặp gỡ Quý vị HIỀN TÀI Tân phong giữa chốn tôn nghiêm nầy. Luôn tiện tôi xin ngõ vài lời nhắn nhủ cùng Quý vị.

Kính Quý vị,

Sanh làm người đứng giữa Trời Đất phải có danh gì với núi sông. Với quan niệm nầy, Quý vị vào cửa Tôn Giáo đặng lập thân danh là một điều hay, còn một điều hay khác là xẻ làm đôi tình thương, một nửa cho Đạo, một nửa cho Đời. Thương Đạo là điểm tô cho Đạo thêm vẻ vang, thương Đời là phụng sự cho Đời thêm rạng rỡ. Bởi thế Quý vị mới có chân trong Ban Thế Đạo.

Vả chăng của quí thường có người yêu chuộng và tranh giành, hiền nhơn Quân tử là người quí trong cửa Đạo thì thế nào không tránh khỏi cạnh tranh. Từ đây tới đó Quý vị phải dọn mình cho trong sạch, dọn lòng cho trung thành và giữ đức tánh như thủy. Nước thì ở dưới thấp và chảy tới đâu đem lợi tới đó. Quý vị hãy đem lợi cho xã hội bằng cách thăm viếng trăm nhà, vổ về muôn họ đặng khi tới ngày giờ thi thố khả năng, trăm nhà muôn họ sẽ là lực lượng đứng sau lưng Quý vị.

Ông Nguyễn Du có nói: "Chữ Tài liền với chữ Tai" thì Quý vị cũng nên để ý lời Châu tiếng Ngọc của Tiền nhân mà đề phòng bất trắc.

Tôi xin chúc quý vị thành công trong ngày sắp tới.

Nay kính,

TÒA THÁNH, ngày 07 tháng 02 năm Canh Tuất (Dl. 14/3/1970)

BẢO THẾ
CHƯỞNG QUẢN BAN THẾ ĐẠO


Lược Sử Ban Thế Đạo | Huấn từ (khóa 4)
| Trang chủ