CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

CHÀO MỪNG QUÝ THÂN HỮU

CHÀO MỪNG QUÝ ĐỒNG ĐẠOTrang chủ
Thông báo - Tin Tức

     Wabi Sabi - Triết lý của sự bất toàn (Tiến sĩ Mai Thanh Truyết) Posted on Oct 25-2018

     1*- Lễ Khánh Thành Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Dallas Texax - Hoa Kỳ
2*- Thiệp Mời tham dự Lễ Khánh Thành
3*- Sơ lược quá trình xây dựng Thành Thất
Posted on Sept 29-2018


     1*- Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California & Thân hữu tổ chức “Picnic Hè Hội Ngộ năm 2018” vào ngày 29-7-2018, tại Emma Prusch Park, số 647 đường S. King, San Jose, California
2*- “Nhẫn - Phật Học” (Nguyên Thủy - Cao Đài Đại Đạo Tầm Nguyên Từ Điển, Quyển 2)
3*- “Phong cách Wabi-Sabi” (Lê Tấn Tài - Hoa Kỳ).
Posted on August 2-2018


     1*- Thư mời tham dự Picnic Hè 2018 của Tây Ninh Đồng Hương Hội tổ chức vào ngày 29-7-2018 tại San Jose, CA
2*- “Hai Mươi Bốn (24) giờ Đạo” (HT Nguyễn Long Thành & Đỗ Quang Minh)
Posted on July 7-2018


     1*- Sinh hoạt Hội Tương Tế Cao Đài và Thân Hữu
2*- Ý nghĩa màu trắng và áo dài trắng trong Đạo Cao Đài (QS. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình)
Posted on June 24-2018


*- Tập San Thế Đạo số 75 phát hành tháng 5-2018
Posted on June 13-2018.


     1*- Phương Luyện Kỷ (Đức Hộ Pháp)
2*- Thông báo và Thư Mời tham dự “Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới lần thứ 9”
3*- Cáo phó và Phân ưu

Posted on May 19-2018


    1*- Đạo Tâm Thư 28 ngày 11-4-2018 của Lễ Sanh Lê Hương Muội Thánh Thất & ĐTPM Mountain View Dallas Texas
2*- Bài viết ngày 2-3-2018 của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng
3*- Bài viết ngày 26-3-2018 của Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng
4*- Thư Mời Họp Báo tổ chức vào ngày 20-5-2018 từ 1.30 PM đến 3.30 PM tại Hội Trường Việt Báo, Thành Phố Westminster, California

Posted on May 9-2018.


    *-Văn thư số 8/VT/VP/CĐHN/18 ngày 28-4-2018 của Cao Đài Hải Ngoại gởi Đầu Sư Thượng Tám Thanh v/v Ông Trần Quang Cảnh (Giáo hữu Thượng Cảnh Thanh) ghi danh thương hiệu "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh) nơi Liên Bang Hoa Kỳ
Posted on May 5-2018.


    *-Văn thư số 8/VT/VP/CĐHN/18 ngày 28-4-2018 của Cao Đài Hải Ngoại gởi Đầu Sư Thượng Tám Thanh v/v Ông Trần Quang Cảnh (Giáo hữu Thượng Cảnh Thanh) ghi danh thương hiệu "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh) nơi Liên Bang Hoa Kỳ
Posted on Apr 29-2018.


*-" Tản mạn về thuyết Tiến Hóa" (Tiến sĩ Mai Thanh Truyết"
Posted on March 14-2018.


*- VIDEO THÁNH THÂT CAO ĐÀI KITCHENER, ON, CANADA KÍNH CHÚC TÂN XUÂN
Posted on February-26-2018.


*- Đại Đạo Cao Đài và Nền Văn Minh Nhân Loại - Ban Thế Đạo Hải Ngoại Nhập Cuôc
Posted on February-21-2018.


*- "Thiên thai kiến diện" Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc (sưu tầm: Từ Chơn)
Posted on February-10-2018.


*- Tập San Thế Đạo số 74 phát hành tháng 2-2018
Posted on February-10-2018.


*- Tập San Thế Đạo số 73 phát hành tháng 11-2017
Posted on Nov 10 - 2017.


*-Làm phải làm lành trong Đạo Cao Đài (Lê Tấn Tài - Úc Châu)
Posted on Dec 10- 2017.


*- Ngày 1-10 âl: Lễ Kỷ niệm Phối Thánh Phạm Văn Màng (Cao Đài Tự Điển - Đức Nguyên)
Posted on Nov 20 - 2017.


*- Thông báo Thánh Thất New Orleans, LA v/v Ông Nguyễn Tấn Khoa và Ông Nguyễn Tấn Tạo tham dự Đại Hội Nhơn Sanh ngày 2-7-2017 tại Khách Sạn Hyạtt Nam California, bang CA - USẠ
Posted on Nov 15 - 2017.


*- Gặp gỡ Thiên Chúa dễ hay khỏ (Nguyễn Chính Kết)
Posted on Nov 10 - 2017.


*- VIDEO The Cao Dai International delegation’s Visit to Yeoju Temple, Daesoon Jinrihoe Headquarter, Gyeonggi, S. Korea
Posted on Oct 20 - 2017.


*-Đạo Tâm - Tịch Đạo - Chơn Pháp Đạo Tâm (QS. TS. Nguyễn Thanh Bình)
Posted on Sept 28-2017.


*- Thông báo số 03/VP/CĐHN ngày 8-2-2017 v/v thực hiện chương trình “Cầu Hiền giúp Đạo”và Các Mẫu gia nhập Ban Thế Đạo (Cao Đài Hải Ngoại). . .vv . . . Posted on August 11-2017


*- Văn hóa Cao Đài (soạn giả Lạp Chúc Nguyễn Huy) Posted on June 6-2017.


*- Đạo và Đạo Tại Tâm
Hửu Hình và Vô Vi- Huyền Diệu Hiện Tướng Hiệp Thiên Đài
(GS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình)
Posted on May 27-2017.


*- Nét độc đáo của giáo lý Cao Đài
(HT Nguyễn Hữu Nghiệp & Quốc sĩ Mai Thanh Truyết)
Posted on May 26-2017.


*- Chia sẻ về cầu nguyện (Nguyễn Chính Kết, Houston Texas, Hoa Kỳ, tháng 5-2017)
Posted on May 26-2017.


*- Cầu nguyện là gỉ ?
(Nguyễn Anh Tuấn, Political Scientist)
Posted on May 3-2017.*- VIDEO Phần 1
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on November 17-2016.


2*- VIDEO Phần 2/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


2*- VIDEO Phần 3/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


2*- VIDEO Phần 4/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


     Bạch Ngọc Kinh - Nơi Đức Chí Tôn ngự (QS.TS Nguyễn Thanh Bình) Posted on Dec 16-2018

Ý nghĩa màu trắng và áo dài trong Đạo Cao Đài (QS. Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình)
Posted on June 25-2018


"*- Văn Hóa Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng (HWPL) & . . .(QS.TS Nguyễn Thanh Bình)
Posted on February-28-2018.


     Thông báo ngày 13-10-2018 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại về việc thực hiện "Chương Trình Cầu Hiền Giúp Đạo" Posted on Oct 25-2018

     1*- Tin từ Thánh Thất Nerw Orleans-LA Tin từ Hội Tương Tế Cao Đài & Thân Hữu
2*- Phân ưu : Hiền Tài Trần Huyền Quang qui vị
3*- Hình ảnh “Lễ Tấn Phong Hiền Tài”
4*- Đức Hộ Pháp thuyết Đạo: “ Bí Pháp của Thế Đạo là sự lưu danh thiên cổ”
5*- Diễn văn của Đức Qu. Giáo Tông Lê Văn Trung: “Phương diện chánh thể của Đạo”
6*- “Tâm Trẻ Thơ” (Lê Tấn Tài)
Posted on Sept 29-2018


*- Tập San Thế Đạo số 76 phát hành tháng 8-2018
Posted on August 16-2018.


     1*- Sinh hoạt tháng 8-2018 của “Hội Tương Tế Cao Đài và Thân Hữu”
2*-Thánh Giáo ngày 20 Feb 1926 dạy phải hòa nhau để chung lo danh Đạo Thầy & . .
3*- “ Chữ Hòa” của Đạo Phật (Hòa Thượng Thích Thiện Hoa)
4*- “Chữ Hòa” (Dã Trung Tử)

Posted on August 16-2018


     1*- “Hoa Nhẫn Nhục” (tiếp theo) Viên Minh
2*- “Cảm Tạ” của gia đình CTS Lê Văn Tiết, Thành phố Kent, WA - Hoa Kỳ

Posted on July 28-2018


     1*- “Hoa Nhẫn Nhục” (Nguyên Minh)
2*- Cáo Phó và Phân Ưu
3*- “Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California và Thân Hữu” tổ chức Picnic Hè Hội Ngộ 2018 vào ngày Chủ Nhật 29-7-2018 tại Thành Phố San Jose, CA

Posted on July 24-2018


    *- Tiểu sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc (Quốc sĩ Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình sưu tầm)
Posted on June 13-2018.


     1*- Bài Tường Thuật “Lễ Chào mừng thành quả Phát Triển Hòa Bình Khối Bắc, Trung, Nam châu Mỹ tại Anaheim Business Expo Center- Nam CA Hoa Kỳ ngày 4 tháng 6 năm 2018” (Hiền Tài Túy Trịnh” (Việt và Anh Ngữ)
2*- “Phương Luyện Kỷ” (tiếp theo) - (Đức Hộ Pháp)
3*-Thông báo và THư Mời “Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Lần Thứ 9” tổ chức tại Thánh Thất Wichita, KS-Hoa Kỳ từ ngày 6-8 tháng 7-2018
4*- Cáo phó và Phân ưu

Posted on June 13-2018


     HWPL Celebration of Peace Advancements made in North, Central, and South America (Anaheim Business Expo Center – Los Angeles Greater Metropolitan Area CA - June 4th, 2018 Commencing by Tuy Nguyen)
Posted on June 11-2018


1*- Phái Đoàn “Hội Tương Tế Cao Đài và Thân hữu” thăm viếng Hội viên
2*- Bài viết “ Thượng Phẩm - Tiểu sử Đức Cao Thượng Phẩm và công nghiệp của Đức Ngài ( Cao Đài Tự Điển - Soạn giả Đức Nguyên)
3*- Cáo Phó Hiền Huynh CTS Lê Văn Tiết quy vị ngày 11 tháng 4 năm 2018 tại Kent, thành phố WA- Hoa Kỳ & Phân ưu

Posted on Apr. 14-2018


1*- Đại hội thường niên năm thứ 16 Hội Tương Tế Cao Đài ngày 18-3-2018 tại San Jose, California (Dũng - Uyên)
2*- Tây Ninh Đồng Hương Hội - Hoa Kỳ mời tham dự tiệc Tân Niên Mậu Tuất (2018) tại thành phố Westminster, California.
3*- Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Nguyễn Lệ Thủy, Cao Đài Đại Đạo Từ Điển Tầm Nguyên)
4*- Phật nói: Cho đi đừng hối hận, mất rồi đừng tiếc nuối (BM, nguồn Internet)
5*- Phân ưu
Posted on March 20-3-2018.


Bản tin Thế Đạo số 103 đặc biệt về Tiệc Tân Niên Mậu Tuất (2018) do Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc CA tổ chức vào ngày 4-3-2018 tại San Jose, Californịa Posted on March10-2018.

"*- Văn Hóa Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng (HWPL) & . . .(QS.TS Nguyễn Thanh Bình)
Posted on February-28-2018.


1*- Thánh Ngôn ngày 5-8-1928
2*- Vía Đức Chí Tôn ngày mùng 9 tháng giêng ÂL hằng năm (Cao Đài Đại Đạo Tự Điển Tầm Nguyên)
3*- Rằm Thương Ngươn - Trung Ngươn - Hạ Ngươn (Cao Đài Đại Đạo Tự Điển Tầm Nguyên).
4*- Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp
*- Lễ Vía Đức Chí Tôn - Đức Chí Tôn là ai?
*- Lễ Thượng Ngươn .
5*- Tưởng niệm Đức Khai Pháp Trần Duy Nghĩa (Đức Nguyên)
6*- Thiệp Mời TNĐHH mời tham dự Tiệc Tân Xuân Mậu Tuất năm 2018 tổ chức vào ngày 4-3-2018 tại San jose, CA
Posted on February 24-2018.


*- 1*- Tường Thuật Lễ Tân Niên Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 (HT Túy Trịnh)
2*- “ Hằng thuận chúng sanh”
(Diệu Âm Trí                                  Thành)
3*- Thiệp Mời tham dự Tiệc Tân niên Xuân Mậu Tuất 2018 của Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California
Posted on February 21-2018.


*- Lễ Khánh Thành Tòa Thánh Tây Ninh từ ngày 29-1-1955 đến ngày 8-2-1955 - Biên khảo: Huỳnh Tâm Posted on February 5-2018.

1*- Tin Paris-Pháp: Thánh Thất Paris-Pháp bị ngập lụt lần thứ hai
2*-Vài hình ảnh Thánh Thất Paris-Pháp bị ngập lụt
3*- Thiệp “Chúc Mừng Xuân Mậu Tuất 2018” của Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Cao Đài Wichita, Kansas, Hoa Kỳ
4*- “Ngũ Đức Lương Châm” (Đức Hộ Pháp Phạm CôngTắc)
Posted on January 28-2018.


1*- Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh ngày 19-1-1971
2*- Cao Đài Hải Ngoại chúc Tết Mậu Tuất 2018
3*- Thơ Xuân - Họa
4*- Đưa rước Ông Bà (HT Nguyễn Trung Đạo)
5*- Tây ninh Đồng Hương Hội Bắc California mời tham dự Tiệc Tân Xuân Mậu Tuất 2018
6*- Sách & Tài Liệu Thư Viện Cao Đài Âu Châu
7- Thiệp Mời tham dự “ Lễ Khánh Thành Tòa Thánh Tây Ninh năm 1955”
Posted on January 24-2018.


Số đặc biệt về Thánh Thất Cao Đài Paris-Pháp (Association Cultuelle Caodaiste en France)
Sơ lược hình thành Thánh Thất - Lễ an vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngày 17-12-2017
Posted on January 4-2018.


1*- Sự tích Đức Chúa Jesus Giáng Sanh (Đức Hộ Pháp thuyết giảng)
2*- Lễ vía Đức Chúa Jesus Christ (HT. Nguyễn Trung Đạo)
3*- Tường Thuật Ngày Lễ Kỷ Niệm Khai Minh Đại Đạo Năm 93 và Kỷ Niệm Đệ Tứ Chu Niên Cao Đài Day. (HT Ngọc Túy)
4*- Yếu quyết để gìn giữ chữ Hòa (Dã Trung Tử)
5*- Tin Tức Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 7-2017.


1*- Thư Mời tham dự Lễ An vị Thiên Nhãn tại Thánh Thất Cao Đài Paris - Pháp ngày 17-12-2017
2*- Tóm lước sự hình thành Thánh Thất Cao Đài Paris-Pháp
3*- Vài hình ảnh về Thánh Thất Cao Đài Paris - Pháp và và hình ảnh sửa chữa Thánh Thất
4*- Hai (2) hình ảnh “HOT” nhất năm 2017
5*- Câu chuyện John D. Rockerfeller giải quyết sự sai phạm to lớn của thuộc cấp
6*- Phong thủy tốt nhất đời người
7*- Cổ nhân dạy: Nhất định phải kết giao được 3 loại tri kỷ nầy trong đời
Posted on November 29-2017.