CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

CHÀO MỪNG QUÝ THÂN HỮU

CHÀO MỪNG QUÝ ĐỒNG ĐẠOTrang chủ
Thông báo - Tin Tức

    *- Quyết Định số 5/VP/QĐ/BTĐHN ngày 25/10/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v công bố thành phần BQN/BTĐHN và Ban Cố Vấn nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on Nov 6-2022.

    *- Quyết Định số 4/VP/QĐ/BTĐHN ngày 10/10/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v v/v công bố kết quả bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on Nov 6-2022

    *- Tập San Thế Đạo số 89 phát hành tháng 10-2022 Posted on Oct-5-2022.

    *- Thông báo số 21/VP/BTCBC ngày 3-10-2022 v/v Kết quả Bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025)
Posted on Oct 4-2022.


*- Tập San Thế Đạo số 88 phát hành tháng 7-2022 Posted on July 20-2022.

*- Tập San Thế Đạo số 87 phát hành tháng 4-2022 Posted on April 24-2022.

*- Thiệp mời Lễ An vị Thánh Tượng Thánh Thất GA - Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 30-4-2022 và ngày 1-5-2022 tại địa chỉ 6330 Hwy 42 REX Tiểu bang GA - 30273. Posted on April 4-2022.

*- Tập San Thế Đạo số 86 phát hành tháng 1-2022 Posted on January 13-2021.

*- "Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp năm 1949-1950 (Quyển 3) và năm 1951 (Quyển 4) - Ban Thế Đạo Hải Ngoại xuất bản năm 2021 lần thứ nhứt tại Hoa Kỳ - Posted on November 14-2021.

*- Tập San Thế Đạo số 85 phát hành tháng 7-2021 Posted on November 14-2021.

*- "Thiên Nhân Hiệp Nhứt - Quyển 1" (Soạn giả: HT Lê Văn Thêm) - Ban Thế Đạo Hải Ngoại ấn hành lần thứ nhứt năm 2016 tại Hoa Kỳ - Posted on June 28-2021.

*- Lễ Kỷ niệm Sinh Nhự Đức Hộ Pháp ngày 14-6-2021 tại Thánh Thất Cao Đài CA Posted on June17 -2021.

*- "Tân Luật" Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
- Ấn bản năm Tân Mão (1951)- In tại Chơn Truyền Ấn Quắn
Posted on May 18-2021.


*- "Nghi tiết Đại Đàn Tiểu Đàn tại Tòa Thánh và các nơi" In tại Chơn Truyền Ấn Quán năm 1930 Posted on May 18-2021

*- Ngày 26-3 ÂL: Lễ Kỷ Niệm Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang (Cao Đài Tự Điển: Đức Nguyên)
Posted on May 3-2021.


*- Ngày 1-3 ÂL: Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Phẩm (Cao Đài Đại Đạo Tầm Nguyên Từ Điển - Soạn giả: Nguyên - Thủy)
Posted on May 3-2021.


*- Đạo hữu Phan Thu Thủy, hiền thê HT Lê Văn Nghiêm, quy vị ngày 22-4-2021 tại Bịnh Viện Emory Decatur tiểu bang GA, hưởng thượng thọ 82 tuổi Posted on May 4-2021.

*- Tập San Thế Đạo số 84 phát hành tháng 4-2021
Posted on Apr 14-2021.


*- Thông báo số 16/VP/BTĐHN ngày 25-1-2021 v/v Thực hiện Chương Trình "Cầu Hiền Giúp Đạo" của BTĐHN
Posted on Feb 7-2021


*- Bài viết số 5 "Ban Thế Đạo Hải Ngoại Cầu Hiền Giúp Đạo" (HT Võ Ngọc Độ) Posted on July 20-2019.

*Bài viết số 4 " Đức Tin và cầu nguyện" (HT Võ Ngọc Độ) Posted on June 19-2019.

*- Các Bài Viết của Hiền Tài Võ Ngọc Độ Posted on May 10-2019.

*-Làm phải làm lành trong Đạo Cao Đài (Lê Tấn Tài - Úc Châu)
Posted on Dec 10- 2017.


    *- Bản Tin Thế Đạo số 199 ngày 24-11-2022
1*- “ Nguồn gốc Lễ Tạ Ơn” (Duy Văn)
2*- Bà Sarah Josepha Hale & việc thiết lập Ngày Lễ Tạ Ơn” (Tác giả Kate Vidimos)
3*- Tinh thần “ Thiên Nhân Hiệp Nhứt trong tiết Thu phân ” (Tác giả Dung Nãi Gia)
4*- Vườn Thơ Thế Đạo
5*- Phân ưu:
- Đạo hữu Trần Văn Triên quy vị ngày 25-8-2022 tại San Jose, CA , hưởng thượng thọ 89 tuổi
- HT Hồ Văn Hoàng quy vị ngày 14-10 AL năm Nhâm Dần (2022) tại Garden Grove CA, hưởng thượng thọ 88 tuổi 22
- Quốc Sĩ Bùi Đông Phương quy vị ngày 8-10-AL năm Nhâm Dần, tại NSW Úc, hưởng thượng thọ 88 tuổi
Posted on Oct 20-2022


    *- Bản Tin Thế Đạo số 198 ngày 2-11-2022
1*- “Ông Lê Văn Trung (1876 - 1934)” (Nữ soạn giả Nguyên Thủy)
2*- Vườn Thơ Thế Đạo ( Mừng Khai Đạo - Tưởng niệm Đức Qu. Giáo Tông)
3*- Thông Báo số 21/VP/BTCBC ngày 3-10-2022 của BTĐHN công bố kết quả bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022 - 2025).
4*- QĐ số 05/VP/QĐ/BTĐHN ngày 25-10-2022 của BTĐHN công bố thành phần BQN/BTĐHN và Ban Cố Vấn
5*- Tâm Thư ngày 5-5-2022 của Thánh Thất San Antonio TX v/v xây dựng nơi thờ phương Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng thay thế Thánh Thất cũ
6*- “ Những huyền diệu trong thời kỳ Khai Đạo”(HT Nguyễn Trung Đạo)
Posted on Oct 20-2022


    *- Bản Tin Thế Đạo số 197 ngày 15-10-2022
1“-Tiết Trùng Cửu” ( Đỗ Chiêu Đức)
2*- “ Phối Thánh Phạm Văn Màng (1888-1933) ( Cao Đài Tự Điển - Đức Nguyên)
3*- Thông Báo số 21/VP/BTCBC ngày 3-10-2022 v/v kết quả bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025)
4*- Quyết Định số 04/VP/QĐ/BTĐHN ngày 10/10/2022 công bố kết quả bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025)
5*- Tin Tức Thánh Thất San Jose CA
6*- Lễ Minh Thệ tân BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10
7*- Vườn Thơ Thế Đạo :“ Nhứt bất sát sanh”.
8*- Tin Tức Điện Thồ Phật Mẫu San Jose - CA
Posted on Oct 20-2022


    *- Bản Tin Thế Đạo số 196 ngày 27-9-2022
1*- “ Lý Thái Bạch” ( Đức Nguyên).
2*- “ Người xưa trọng Đạo thế nào mới đắc được chơn truyền của Thánh nhơn” (Khiêm Từ - ĐKN)
3*- “ Chuyện trên đường vân du của Đức Khổng Tử (P1) - Thánh nhơn ngỡ ngàng, thế nhân thức tỉnh” (Đường Uyên - ĐKN).
4*- Phân ưu đạo hữu Phạm Thị Bạch quy vị ngày 12-9 năm 2022 tại Atlanta GA, hưởng trung thọ 71 tuổi .
Posted on Sept 28-2022


*- Bản Tin Thế Đạo số 195 ngày 8-9-2022
1*- “ Sơ giải Hội Yến Diêu Trì Cung” (Biên soạn: Giải Tâm)
2*- “Tết Trung Thu” ( Đỗ Chiêu Đức) .
3*- Vườn Thơ Thế Đạo: “ Tưởng Niệm Lễ Hội Yến “ .
4*- Thánh Thất San Antonio kêu gọi yểm trợ xây dựng Thánh Thất .
5*- Phân ưu:Hiền Tài Nguyễn Kim Huê, quy vị ngày 30/8/2022 tại Sài gòn - Việt Nam, hưởng Trung thọ 78 tuổi .
Posted on Sept 8-2022


*- Bản Tin Thế Đạo số 194 ngày 16.8-2022
1*- “ Rằm Tháng 7” ( Đỗ Chiêu Đức) .
2*- “ Sự tích Rằm Tháng Bảy . . . “ (Huệ Thiên)
3*- “ Kỷ niệm một chuyến thăm ” (HT Võ Ngọc Độ) .
4*- “ Đồng đạo TT Nashville TN thăm viếng Hiền Tài HT Lê Thành Hưng AL” (HT Huỳnh Văn Bớt)
5*- “ TT San Antonio TX kêu gọi yểm trợ xây TT”
6*- “ Một chút suy tư” .
Posted on August 17-2022


*- Bản Tin Thế Đạo số 193 ngày 25-7-2022
1*- Đức Tin và Sự Cầu Nguyện
2*- Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ Cố Thiếu Tướng Văn Thành Cao .
3*- Phân ưu Cố Thiếu Tướng Văn Thành Cao
4*- Tâm Thư Thánh Thất San Antonio TX kêu gọi yểm trợ xây cất Thánh Thất
5*- Thiệp Mời tham dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất & ĐTPM Seattle, WA-Hoa Kỳ vào ngày 13, 14 tháng 8 năm 2022 của Thánh Thất Seattle WA . .
Posted on July 26-2022


*- Bản Tin Thế Đạo số 192 ngày 2-6-2022
1*- Hộ Pháp - Tiểu sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ( Cao Đài Đại Đạo Tầm Nguyên Từ Điển) - Soạn giả Nguyên_ Thủy
2*- Bài Diễn Văn của Hộ Pháp đăng trong quyển Pháp Chánh Truyền
3*- Vườn Thơ Thế Đạo: Các Bài Thi Họa Đại Lễ Đản Sanh Đức Hộ Pháp và Các Bài Thi Họa về Ngũ Nguyện
4*- Phân ưu cố Cựu Thông Sự Nguyễn Thị Cúc quy vị ngày 27-5-2022 tại thành phố Snellville tiểu bang Georgia - Hoa Kỳ
Posted on June 2-2022


*- Bản Tin Thế Đạo số 191 ngày 25-5-2022
1*- Ba bài viết của HT Nguyễn Trung Đạo trong quyển “ Những điều cần biết về Đạo Cao Đài .”
2*- Người không tin Phật hỏi: ‘Đức Phật có oán hận, nổi giận không?” vị tỳ kheo trả lời quá thuyết phục (Nhã Văn phiên địch - Đại Kỷ Nguyên Tiếng Việt
3*- Tâm Thư ngày 5/5/2022 v/v kêu gọi sự yểm trợ để xây cất nơi thờ phượng Đức Chí Tôn tại thành phố San Antonio TX.
4*- Thư Mời ngày 23-3-2022 của Thánh Thất Seattle WA Mời tham dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất vào 2 ngày 13-14 tháng 8-2022.
5*- Phân ưu
Posted on May 25-2022


*- Bản Tin Thế Đạo số 190 ngày 10-5-2022
1*- Lễ Kỷ niệm ĐHP quy Thiên (ngày 10-4 Âm lịch hằng năm)( Đức Nguyên - Cao Đài Tự Điển)
2*- Vườn Thơ Thế Đạo.
3*- Thư Cám Ơn ngày 6-5-2022 của Thánh Thất Cao Đài GA
4*- Tường thuật Lễ An vị Thánh Thất GA (HT Võ Ngọc Độ) & Các Hình ảnh Lễ An Vị (Huỳnh Văn Bớt - Võ Ngọc Độ -Phạm Huấn)
5*- Tâm Thư ngày 5-4-2022 của Thánh Thất San Antonio kêu gọi yểm trợ công trình xây cất Thánh Thất & vài hình ảnh công trình đang được thực hiện
6*- Thánh Thất San Antonio TX ngày 26-12-2010 (BTĐHN thăm viếng)
Posted on May 10-2022