CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

CHÀO MỪNG QUÝ THÂN HỮU

CHÀO MỪNG QUÝ ĐỒNG ĐẠOTrang chủ
Thông báo - Tin Tức

    *- Tập San Thế Đạo số 88 phát hành tháng 7-2022 Posted on July 20-2022.

    *- Tập San Thế Đạo số 87 phát hành tháng 4-2022 Posted on April 24-2022.

    *- Thiệp mời Lễ An vị Thánh Tượng Thánh Thất GA - Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 30-4-2022 và ngày 1-5-2022 tại địa chỉ 6330 Hwy 42 REX Tiểu bang GA - 30273. Posted on April 4-2022.

    *- Tập San Thế Đạo số 86 phát hành tháng 1-2022 Posted on January 13-2021.

    *- "Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp năm 1949-1950 (Quyển 3) và năm 1951 (Quyển 4) - Ban Thế Đạo Hải Ngoại xuất bản năm 2021 lần thứ nhứt tại Hoa Kỳ - Posted on November 14-2021.

*- Tập San Thế Đạo số 85 phát hành tháng 7-2021 Posted on November 14-2021.

*- "Thiên Nhân Hiệp Nhứt - Quyển 1" (Soạn giả: HT Lê Văn Thêm) - Ban Thế Đạo Hải Ngoại ấn hành lần thứ nhứt năm 2016 tại Hoa Kỳ - Posted on June 28-2021.

*- Lễ Kỷ niệm Sinh Nhự Đức Hộ Pháp ngày 14-6-2021 tại Thánh Thất Cao Đài CA Posted on June17 -2021.

*-Tâm Thư Thánh Thất Cao Đài GA - Hoa Kỳ ngày 26-5-2021 kêu gọi yểm trợ công trình tu sửa hoàn chỉnh căn nhà trước đây dự định làm Hậu Điện để thờ Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng, thế cho Thánh Thất cũ Posted on May 29 -2021.

*- "Tân Luật" Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
- Ấn bản năm Tân Mão (1951)- In tại Chơn Truyền Ấn Quắn
Posted on May 18-2021.


*- "Thánh Giáo Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Cửu Nương" Trường Qui Thiện, Trí Giác Cung, Địa Linh Động ấn tống năm Tân Mùi (1931)
- Nhà Xuất Bản Minh Tâm
Posted on May 18-2021


*- "Nghi tiết Đại Đàn Tiểu Đàn tại Tòa Thánh và các nơi" In tại Chơn Truyền Ấn Quán năm 1930 Posted on May 18-2021

*- Ngày 26-3 ÂL: Lễ Kỷ Niệm Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang (Cao Đài Tự Điển: Đức Nguyên)
Posted on May 3-2021.


*- Ngày 1-3 ÂL: Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Phẩm (Cao Đài Đại Đạo Tầm Nguyên Từ Điển - Soạn giả: Nguyên - Thủy)
Posted on May 3-2021.


*- Đạo hữu Phan Thu Thủy, hiền thê HT Lê Văn Nghiêm, quy vị ngày 22-4-2021 tại Bịnh Viện Emory Decatur tiểu bang GA, hưởng thượng thọ 82 tuổi Posted on May 4-2021.

*- Tập San Thế Đạo số 84 phát hành tháng 4-2021
Posted on Apr 14-2021.


*- Thông báo số 16/VP/BTĐHN ngày 25-1-2021 v/v Thực hiện Chương Trình "Cầu Hiền Giúp Đạo" của BTĐHN
Posted on Feb 7-2021


*- Tập San Thế Đạo số 83 phát hành tháng 12-2020
Posted on Dec 17-2020.


*- Tập San Thế Đạo số 82 phát hành tháng 8-2018
Posted on August 14-2020.


*- Bài viết số 5 "Ban Thế Đạo Hải Ngoại Cầu Hiền Giúp Đạo" (HT Võ Ngọc Độ) Posted on July 20-2019.

*- Tập San Thế Đạo số 79 phát hành tháng 7-2019 Posted on July 6-2019.

*Bài viết số 4 " Đức Tin và cầu nguyện" (HT Võ Ngọc Độ) Posted on June 19-2019.

*- Các Bài Viết của Hiền Tài Võ Ngọc Độ Posted on May 10-2019.

*-Làm phải làm lành trong Đạo Cao Đài (Lê Tấn Tài - Úc Châu)
Posted on Dec 10- 2017.


*- Gặp gỡ Thiên Chúa dễ hay khỏ (Nguyễn Chính Kết)
Posted on Nov 10 - 2017.


    *- Bản Tin Thế Đạo số 196 ngày 27-9-2022
1*- “ Lý Thái Bạch” ( Đức Nguyên).
2*- “ Người xưa trọng Đạo thế nào mới đắc được chơn truyền của Thánh nhơn” (Khiêm Từ - ĐKN)
3*- “ Chuyện trên đường vân du của Đức Khổng Tử (P1) - Thánh nhơn ngỡ ngàng, thế nhân thức tỉnh” (Đường Uyên - ĐKN).
4*- Phân ưu đạo hữu Phạm Thị Bạch quy vị ngày 12-9 năm 2022 tại Atlanta GA, hưởng trung thọ 71 tuổi .
Posted on Sept 28-2022


    *- Bản Tin Thế Đạo số 195 ngày 8-9-2022
1*- “ Sơ giải Hội Yến Diêu Trì Cung” (Biên soạn: Giải Tâm)
2*- “Tết Trung Thu” ( Đỗ Chiêu Đức) .
3*- Vườn Thơ Thế Đạo: “ Tưởng Niệm Lễ Hội Yến “ .
4*- Thánh Thất San Antonio kêu gọi yểm trợ xây dựng Thánh Thất .
5*- Phân ưu:Hiền Tài Nguyễn Kim Huê, quy vị ngày 30/8/2022 tại Sài gòn - Việt Nam, hưởng Trung thọ 78 tuổi .
Posted on Sept 8-2022


    *- Bản Tin Thế Đạo số 194 ngày 16.8-2022
1*- “ Rằm Tháng 7” ( Đỗ Chiêu Đức) .
2*- “ Sự tích Rằm Tháng Bảy . . . “ (Huệ Thiên)
3*- “ Kỷ niệm một chuyến thăm ” (HT Võ Ngọc Độ) .
4*- “ Đồng đạo TT Nashville TN thăm viếng Hiền Tài HT Lê Thành Hưng AL” (HT Huỳnh Văn Bớt)
5*- “ TT San Antonio TX kêu gọi yểm trợ xây TT”
6*- “ Một chút suy tư” .
Posted on August 17-2022


    *- Bản Tin Thế Đạo số 193 ngày 25-7-2022
1*- Đức Tin và Sự Cầu Nguyện
2*- Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ Cố Thiếu Tướng Văn Thành Cao .
3*- Phân ưu Cố Thiếu Tướng Văn Thành Cao
4*- Tâm Thư Thánh Thất San Antonio TX kêu gọi yểm trợ xây cất Thánh Thất
5*- Thiệp Mời tham dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất & ĐTPM Seattle, WA-Hoa Kỳ vào ngày 13, 14 tháng 8 năm 2022 của Thánh Thất Seattle WA . .
Posted on July 26-2022


    *- Bản Tin Thế Đạo số 192 ngày 2-6-2022
1*- Hộ Pháp - Tiểu sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ( Cao Đài Đại Đạo Tầm Nguyên Từ Điển) - Soạn giả Nguyên_ Thủy
2*- Bài Diễn Văn của Hộ Pháp đăng trong quyển Pháp Chánh Truyền
3*- Vườn Thơ Thế Đạo: Các Bài Thi Họa Đại Lễ Đản Sanh Đức Hộ Pháp và Các Bài Thi Họa về Ngũ Nguyện
4*- Phân ưu cố Cựu Thông Sự Nguyễn Thị Cúc quy vị ngày 27-5-2022 tại thành phố Snellville tiểu bang Georgia - Hoa Kỳ
Posted on June 2-2022


    *- Bản Tin Thế Đạo số 191 ngày 25-5-2022
1*- Ba bài viết của HT Nguyễn Trung Đạo trong quyển “ Những điều cần biết về Đạo Cao Đài .”
2*- Người không tin Phật hỏi: ‘Đức Phật có oán hận, nổi giận không?” vị tỳ kheo trả lời quá thuyết phục (Nhã Văn phiên địch - Đại Kỷ Nguyên Tiếng Việt
3*- Tâm Thư ngày 5/5/2022 v/v kêu gọi sự yểm trợ để xây cất nơi thờ phượng Đức Chí Tôn tại thành phố San Antonio TX.
4*- Thư Mời ngày 23-3-2022 của Thánh Thất Seattle WA Mời tham dự Lễ Khánh Thành Thánh Thất vào 2 ngày 13-14 tháng 8-2022.
5*- Phân ưu
Posted on May 25-2022


    *- Bản Tin Thế Đạo số 190 ngày 10-5-2022
1*- Lễ Kỷ niệm ĐHP quy Thiên (ngày 10-4 Âm lịch hằng năm)( Đức Nguyên - Cao Đài Tự Điển)
2*- Vườn Thơ Thế Đạo.
3*- Thư Cám Ơn ngày 6-5-2022 của Thánh Thất Cao Đài GA
4*- Tường thuật Lễ An vị Thánh Thất GA (HT Võ Ngọc Độ) & Các Hình ảnh Lễ An Vị (Huỳnh Văn Bớt - Võ Ngọc Độ -Phạm Huấn)
5*- Tâm Thư ngày 5-4-2022 của Thánh Thất San Antonio kêu gọi yểm trợ công trình xây cất Thánh Thất & vài hình ảnh công trình đang được thực hiện
6*- Thánh Thất San Antonio TX ngày 26-12-2010 (BTĐHN thăm viếng)
Posted on May 10-2022


    *- Bản Tin Thế Đạo số 189 ngày 2-5-2022
1*- “ Thích Ca Mâu Ni Văn Phật” (Đức Nguyên - Cao Đài Tự Điển)
2*- Vườn Thơ Thế Đạo
3*- “Kinh Tâm Tuệ Giác Vượt Thoát Tình Thức” (Tỳ Kheo Thích Minh Điền dịch giải - HT Nguyễn Hữu Nghiệp dịch sang Anh Ngữ)
Posted on May 3-2022


    *- Bản Tin Thế Đạo số 188 ngày 13-4-2022
1*- “ Tiểu sử Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang ” (Đặc San Thông Tin số 28, ngày 19/5/1971
2*- Ba Bài Thi nhân Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Sanh
3*- Phiếm Luận “ Tiết Thanh Minh ” (Đỗ Chiêu Đức)
4*- Thiệp Mời An vị Thánh Tượng Thánh Thất Cao Đài GA.
Posted on April 13-2022


*- Bản Tin Thế Đạo số 187 ngày 31-3-2022
1*- Ngày mùng 1 tháng 3 Âm lịch hằng năm: Vía Đức Cao Thượng Phẩm “ Tiểu sử Đức Cao Thượng Phẩm” (Cao Đài Tự Điển - Đức Nguyên)
2*- Vườn Thơ Thế Đạo
3*- Phân ưu:
Posted on April 4-2022


*- Bản Tin Thế Đạo số 186 ngày 22-2-2022
1*- Đức Hộ Pháp thuyết Đạo “ Bí Pháp của chữ Hòa”
2*- “ Nồi cơm của Đức Khổng Tử” (Đường Minh)
3*- “ Cuộc gặp gỡ huyền thoại giữa Ô Sào Thiền Sư & và nhà thơ Bạch Cư Dị” (Đường Phong) .
4*- “ Bí quyết để gìn giữ chữ Hòa” (Dã Trung Tử)
5*- “ Phối Thánh - Phối Thánh Bùi Ái Thoại” (Đức Nguyên)
6*- Phân ưu
Posted on April 4-2022


*- Bản Tin Thế Đạo số 185 ngày 12-2-2022
1*- Đức Hộ Pháp thuyết Đạo: Lễ Vía Đức Chí Tôn - Đức Chí Tôn là ai? & Lễ Thượng Ngươn để thiệt phận của chúng ta đối với đạo nghĩa.
2*- Ngài Bảo Thế thuyết Đạo nhơn Lễ Thượng Ngươn ngày 15-1 Tân Sửu
3*- Chùm Thơ Xuân của các danh sĩ (Đỗ Chiêu Đức)
4*- Vườn Thơ Thế Đạo
5*- Sinh hoạt Đạo sự tại Thánh Thất Atlanta GA
6*- Sinh hoạt Đạo sự tại Thánh Thất Nashville TN
7-Phân ưu
Posted on April 4-2022