CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

CHÀO MỪNG QUÝ THÂN HỮU

CHÀO MỪNG QUÝ ĐỒNG ĐẠOTrang chủ
Thông báo - Tin Tức

    *- Quyết Định số 8/VP/QĐ/BTĐHN ngày 15/4/2023 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v bổ túc nhân sự BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on May 25-2023

    *- Tập San Thế Đạo số 91 phát hành tháng 4-2023 Posted on April 4-2023

    *-Thông báo số 22/VP/BTDHN ngày 31-1-2023 v/v Liên lạc Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo Posted on Feb 11-2023

    *- Quyết Định số 7/VP/QĐ/BTĐHN ngày 15/12/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v bổ túc nhân sự BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on Jan 22-2023

    *- Quyết Định số 6/VP/QĐ/BTĐHN ngày 15/12/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v công nhận một tân HT/BTDHN Posted on Jan 22-2023

    *- Tập San Thế Đạo số 90 phát hành tháng 1-2023 Posted on Jan 11-2023

    *- Quyết Định số 5/VP/QĐ/BTĐHN ngày 25/10/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v công bố thành phần BQN/BTĐHN và Ban Cố Vấn nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on Nov 6-2022.

    *- Quyết Định số 4/VP/QĐ/BTĐHN ngày 10/10/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v v/v công bố kết quả bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on Nov 6-2022

    *- Tập San Thế Đạo số 89 phát hành tháng 10-2022 Posted on Oct-5-2022.

    *- Thông báo số 21/VP/BTCBC ngày 3-10-2022 v/v Kết quả Bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025)
Posted on Oct 4-2022.


*- Tập San Thế Đạo số 88 phát hành tháng 7-2022 Posted on July 20-2022.

*- "Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp năm 1949-1950 (Quyển 3) và năm 1951 (Quyển 4) - Ban Thế Đạo Hải Ngoại xuất bản năm 2021 lần thứ nhứt tại Hoa Kỳ - Posted on November 14-2021.

*- "Thiên Nhân Hiệp Nhứt - Quyển 1" (Soạn giả: HT Lê Văn Thêm) - Ban Thế Đạo Hải Ngoại ấn hành lần thứ nhứt năm 2016 tại Hoa Kỳ - Posted on June 28-2021.

*- Lễ Kỷ niệm Sinh Nhự Đức Hộ Pháp ngày 14-6-2021 tại Thánh Thất Cao Đài CA Posted on June17 -2021.

*- "Tân Luật" Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
- Ấn bản năm Tân Mão (1951)- In tại Chơn Truyền Ấn Quắn
Posted on May 18-2021.


*- Ngày 26-3 ÂL: Lễ Kỷ Niệm Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang (Cao Đài Tự Điển: Đức Nguyên)
Posted on May 3-2021.


*- Ngày 1-3 ÂL: Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Phẩm (Cao Đài Đại Đạo Tầm Nguyên Từ Điển - Soạn giả: Nguyên - Thủy)
Posted on May 3-2021.


*- Thông báo số 16/VP/BTĐHN ngày 25-1-2021 v/v Thực hiện Chương Trình "Cầu Hiền Giúp Đạo" của BTĐHN
Posted on Feb 7-2021


*- Bài viết số 5 "Ban Thế Đạo Hải Ngoại Cầu Hiền Giúp Đạo" (HT Võ Ngọc Độ) Posted on July 20-2019.

*Bài viết số 4 " Đức Tin và cầu nguyện" (HT Võ Ngọc Độ) Posted on June 19-2019.

*- Các Bài Viết của Hiền Tài Võ Ngọc Độ Posted on May 10-2019.

*-Làm phải làm lành trong Đạo Cao Đài (Lê Tấn Tài - Úc Châu)
Posted on Dec 10- 2017.


    *- Bản Tin Thế Đạo số 205 ngày 15-5-2023
1. Lễ vía Đức Phật Thích Ca (Đức Hộ Pháp Thuyết đại tại Đền Thánh (30-5 Năm Nhâm Thìn)
5. Lễ Đức Hộ Pháp Đăng Tiên ngày 10-4 Bính Ngọ DL 29-5-1966
( Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang)
6. Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh ngày 22 -5- Năm Kỷ Sữu 1949)
7. Kỷ Niệm Ngày Qui Liễu của Bà Đầu Sư lâm Hương Thanh (Đức Hộ Pháp Thuyết Đại tại Tháp Bà Nữ Đầu Sư ngày 08-04 Nhâm Thìn 1952)
10. Vườn Thơ Thế Đạo
18. Đời Sống & Sức Khỏe: -Bí mật để hạnh hạnh phúc lâu dài khi về già (Bruce Horovitz- Vi Hi Biên Dịch)
21.Người sống có mục đích sẽ có cuộc đời vui vẽ hơn và tuổi thọ cao hơn ( Dr Yuhong Dong PhD.- Khánh Nam Biên Dịch)
27.Văn Học Nghệ Thuật : Triết Lý Về Luân Hồi: Mắt Thấy Tai Nghe (Thạnh Phương Hành- Lã Vọng BD)
31. Vô Thường Luận ( Huệ Tâm & Vân Dương)
35. Mọi Chuyện Trên Đời Đều Có An Bài (Đan Thư)
39. Hội Tương Tế Cao Đài: Giấy Báo Thị và Giấy Ủy Quyền Phiên Họp Khoáng Đai 4
Posted on May 21-2023


    *- Bản Tin Thế Đạo số 204 ngày 16-4-2023
1. Vía Đức Cao Thượng Phẩm và Huấn Từ của Đức Thượng Sanh
5. Đời Sống và Sức Khỏe: - Nghiên Cứu bộ Não với nhiều Vitamin D hơn có thể hoạt động tốt. (Nguồn Đại Học Tufts- Thiên Vân dịch)
7. Văn Hóa và Nghệ Thuật - -Triết lý về luân hồi: Thiện hóa mối nghiệt duyên (Thạch Phương Hành thực hiện - Lãnh Vọng biên dịch)
10. Vườn Thơ Thế Đạo
18. Phân Ưu đạo hữu Trần Thị Kim Xuyến
19. Tân Niên Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California (Ký giả Vân Hằng)
29.Tình thương yêu vô giới hạn (Hưng Quốc)
34. Sinh hoạt Đạo sự Thánh Thất Nashville ( Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt và Chánh Trị Sự Sinh Cẩm Minh)
39. Hội Tương Tế Cao Đài:Giấy Báo Thị và Giấy Ủy Quyền Phiên Họp Khoáng Đai
Posted on April 16-2023


    *- Bản Tin Thế Đạo số 203 ngày 20-3-2023
1*- Đức Hộ Pháp thuyết Đạo: *- Vía Đức Thái Thượng Lão Quân *- Vía Đức Quan Âm Bồ Tát *- Vía Đức Cao Thượng Phẩm
2*- Vườn Thơ Thế Đạo
3*- Sinh hoạt Thánh Thất Cao Đài Atlanta GA: *- Mừng Xuân Quý Mão 2023 *- Đại Lễ Thượng Ngươn (Đại Diện/BTĐHN tại GA lược thuật)
4*- Sinh hoạt Thánh Thất San Jose CA: *- Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn *- Đàn cúng Rằm Thượng Nguơn *- Tiệc Tân Niên (Mai Xuân Thanh lược thuật)
5*- Công Quả - Con đường đạt Đạo (Hưng Quốc)
6*- “ Phiếm về Chữ Lạc ” (Đỗ Chiêu Đức)
7*- Phân ưu: HT Nguyễn Văn Bực quy vị ngày 2/ 3 / 2023 tại Stanton California, hưởng thượng thọ 84 tuổi
Posted on Mar20-2023


    *- Bản Tin Thế Đạo số 202 ngày 9.2-2023
1*- Đức Hộ Pháp thuyết Đạo: *- Lễ vía Đức Chí Tôn - Đức Chí Tôn là ai? &*- Lễ Thượng Ngươn để thiệt phận của chúng ta
2*- Ngài Bảo Thế thuyết Đạo nhân Lễ Thượng Ngươn rằm Tháng giêng Tân Sửu (28-2-1961) tại Đền Thánh
3*- “ Ý nghĩa về Lễ Vía Các Đấng Thiêng Liêng trong Đạo Cao Đài” (HT Quách Văn Hòa).
4*- “Lễ Hội đầu năm của Đạo Cao Đài” (Duy Văn)
5*- “Tết Nguyên tiêu hay Lễ Thượng Nguơn” (HT Quách Văn Hòa)
6*- “Thông Báo số 22 ngày 31-1-2023 của BTĐHN v/v Liên lạc BTĐHN & Tập San Thế Đạo
. 7*- Vườn Thơ Thế Đạo. . . . vv . . . .
Posted on Feb 11-2023


    *- Bản Tin Thế Đạo số 201 ngày 15-1-2023
1*- Thư Chúc Xuân Năm Quý Mão 2023 của BTĐHN
2*- “Tản Mạn chuyện Mèo” ( Lê Tấn Tài}
3*- “ Đưa Ông Táo về Trời” (Đỗ Chiêu Đức)
4*- “Nguồn gốc và ý nghĩa Tết Nguyễn Đán” (Báo Mai)
5*- Vườn Thơ Thế Đạo : Chúc Mừng Năm Mới Quý Mão - Kính Mừng Đại Lễ Đức Chí Tôn - Đại Lễ Thượng Nguyên
6*- Chương trình Lễ sự trong những ngày Tết Quý Mão 2023 của Thánh Thất San Jose CA, Thánh Thất Nashville TN và Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Wichita KS
7* - “Tình Thương và Tu Nhập Thế” (HT Nguyễn Hữu Nghiệp &.Nguyễn Dương Sâm)
8*- “ Có thể Nhẫn, Vạn Sự tất thành” (Đan Thư- Epoch Times-Tiếng Việt)
Posted on Jan 15-2023


    *- Bản Tin Thế Đạo số 200 ngày 20-12-2022
1*- BTTĐ Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh 2022 & Năm Mới 2025
2*- “Đức Phật Di Lạc & Đức Chúa tái lâm trong Đạo Cao Đài” ( HT Mai Văn Tìm)
3*- “ Nhạc Giáng Sinh ” (Lê Tấn Tài)
4*- Tin Thánh Thất San Jose - CA
5*- Tin Điện Thờ Phật Mẫu San Jose - CA
6*- Tin Ban Thế Đạo Hải Ngoại
7*- Thơ Mừng Chúa Giáng Sinh
Posted on Dec 20-2022


    *- Bản Tin Thế Đạo số 199 ngày 24-11-2022
1*- “ Nguồn gốc Lễ Tạ Ơn” (Duy Văn)
2*- Bà Sarah Josepha Hale & việc thiết lập Ngày Lễ Tạ Ơn” (Tác giả Kate Vidimos)
3*- Tinh thần “ Thiên Nhân Hiệp Nhứt trong tiết Thu phân ” (Tác giả Dung Nãi Gia)
4*- Vườn Thơ Thế Đạo
5*- Phân ưu:
- Đạo hữu Trần Văn Triên quy vị ngày 25-8-2022 tại San Jose, CA , hưởng thượng thọ 89 tuổi
- HT Hồ Văn Hoàng quy vị ngày 14-10 AL năm Nhâm Dần (2022) tại Garden Grove CA, hưởng thượng thọ 88 tuổi 22
- Quốc Sĩ Bùi Đông Phương quy vị ngày 8-10-AL năm Nhâm Dần, tại NSW Úc, hưởng thượng thọ 88 tuổi
Posted on Oct 20-2022