CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

CHÀO MỪNG QUÝ THÂN HỮU

CHÀO MỪNG QUÝ ĐỒNG ĐẠOTrang chủ
Thông báo - Tin Tức

    *- Thông báo Thánh Thất New Orleans, LA v/v Ông Nguyễn Tấn Khoa và Ông Nguyễn Tấn Tạo tham dự Đại Hội Nhơn Sanh ngày 2-7-2017 tại Khách Sạn Hyạtt Nam California, bang CA - USẠ
Posted on Nov 15 - 2017.


    *- COP23 (23rd Conference of the Parties) tại Đức (TS. Mai Thanh Truyết)
Posted on Nov 15 - 2017.


    *- Tập San Thế Đạo số 73 phát hành tháng 11-2017
Posted on Nov 10 - 2017.


    *- Gặp gỡ Thiên Chúa dễ hay khỏ (Nguyễn Chính Kết)
Posted on Nov 10 - 2017.


    *- VIDEO The Cao Dai International delegation’s Visit to Yeoju Temple, Daesoon Jinrihoe Headquarter, Gyeonggi, S. Korea
Posted on Oct 20 - 2017.


    *- Thư Mời tham dự Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn tại Thánh Thất Paris - Pháp quốc vào ngày Chủ Nhật 17 tháng 12 năm 2017
Posted on Oct 14-2017.


    *-Đạo Tâm - Tịch Đạo - Chơn Pháp Đạo Tâm (QS. TS. Nguyễn Thanh Bình)
Posted on Sept 28-2017.


    *--Thư Mời tham dự Lễ An vị Long Vị Đức Phật Mẫu vào ngày 1-10-2017 tại Điện Thờ Phật Mẫu Paris-Phap Posted on Sept 14-2017.

    *-"Bí pháp" (Soạn giả HT. Nguyễn Long Thành) Posted on Sept 9-2017.

    *- Thông báo số 03/VP/CĐHN ngày 8-2-2017 v/v thực hiện chương trình “Cầu Hiền giúp Đạo”và Các Mẫu gia nhập Ban Thế Đạo (Cao Đài Hải Ngoại). . .vv . . . Posted on August 11-2017


*- Văn hóa Cao Đài (soạn giả Lạp Chúc Nguyễn Huy) Posted on June 6-2017.


*- Đạo và Đạo Tại Tâm
Hửu Hình và Vô Vi- Huyền Diệu Hiện Tướng Hiệp Thiên Đài
(GS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình)
Posted on May 27-2017.


*- Nét độc đáo của giáo lý Cao Đài
(HT Nguyễn Hữu Nghiệp & Quốc sĩ Mai Thanh Truyết)
Posted on May 26-2017.


*- Chia sẻ về cầu nguyện (Nguyễn Chính Kết, Houston Texas, Hoa Kỳ, tháng 5-2017)
Posted on May 26-2017.


*- Cầu nguyện là gỉ ?
(Nguyễn Anh Tuấn, Political Scientist)
Posted on May 3-2017.*- VIDEO Phần 1
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on November 17-2016.


2*- VIDEO Phần 2/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


2*- VIDEO Phần 3/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


2*- VIDEO Phần 4/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


*- Phận sự Hiệp Thiên Đài
(Đức Hộ Pháp giảng tại Đền Thánh đêm 30-8 Nhâm Thìn)
Posted on June 27-2016.*- Tùng tướng nhập tánh
Trích Chương I quyển "Bí Pháp dâng Tam bửu - Bí pháp giải thoát" của HT. Lê Văn Thêm - Ban Thế Đạo Hải Ngoại phát hành năm 2013.
Posted on June 27-2016.


     1*- “Phở Festival” tại New Orleans ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2017
2*- Vài Hình ảnh “Phở Festival”
3*- Thông báo của Thánh Thất New Orleans v/v Ông Nguyễn Tấn Khoa và Ông Nguyễn Tấn Tạo tham dự Đại hội Nhơn Sanh tại Khách sạn Hyatt, nam California - Hoa Kỳ ngày 2-7-2017
4*- Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Thiên Vân)
5*- Thông báo số 07/VP/CĐHN ngày 30-10-2017 của Cao Đài TTTN tại Hải Ngoại v/v Hiền Tài Dự Phong chuyển sang Hiền Tài.
Posted on November15-2017.


     1*-Thông báo số 07/VP/CĐHN ngày 30-10-2017 của Cao Đài Hải Ngoại v/v Hiền Tài Dự Phong chuyển sang Hiền Tài .
2*- Thư Mời ngày 11-10-2017 của Thánh Thất Paris-Pháp v/v Lễ an vị Thiên Nhãn tại Thánh Thất Paris - Pháp
3*- Bài Diễn Văn của Đức Hộ Pháp trong Pháp Chánh Truyền chú giải
4*- Khổng Tử bái kiến Lão Tử (Hải Sơn dịch)
5*- Tang lễ cựu CTS Trần Văn Tánh, bang GA-USA
Posted on November 9-2017.


     1*- Tin Paris - Pháp: Tin về Lễ An vị Long vị Đức Phật Mẫu và hình ảnh ngày Lễ tại Điện Thờ Phật Mẫu Paris- Pháp
2*- “Luân hồi “ - Gs Hazel Denning (Nguyễn Ngọc chuyển ngữ).
3*- Phân ưu
4*- Thư Mời tham dự “Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn” tổ chức vào ngày 17-12-2017 tại Thánh Thất Paris - Pháp
Posted on Oct 30-2017.


     A Brief Study of Daesoon Jinrihoe Religion By Delegates of Cao Đài International Written by Tuy Ngoc Nguyen Co-writer Trinh Van Phan: "A Beautiful Experirence of the Visitation to Yeoju Temple, Daesoon Jinrihoe Headquarter, Gyeonggi, S. Korea"
Posted on Oct 19-2017.


     1- THƯ MỜI tham dự “Lễ An vị Thiên Nhãn vào ngày 17-12-2017 tại Thánh Thất Paris - Pháp 2-- “Ăn chay” (Thuần Đức) 3- “ Tôn trọng người khác chính là mỹ đức cao thượng nhất đời người .
Posted on Oct 19-2017


     BÀI TƯỜNG THUẬT
Phái Đoàn Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại Đi tham dự “Lễ Kỷ Niệm Hàng Năm Lần thứ III Hội Nghị Thượng Đỉnh Liên Minh Thế giới về Hòa Bình Tôn giáo (3rd Annual Commemoration of WARP Summit) do tổ chức Văn Hóa Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng (HWPL) tổ chức tại Thủ Đô Seoul, Hàn Quốc, vào 3 ngày 17-19/09/ 2017 và chuyến thăm Yeoju Temple của Giáo Hội Daesoon Jinrihoe, Hàn Quốc, vào ngày 20/ 09/ 2017
Posted on Oct 10-2017


    *- Video Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại (Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại) tham dự Đại hội của Tổ Chức HWPL tại Seoul - Nam Hàn từ ngày 17-19/9/2017.
Posted on Sept 29-2017.


     1*- Thư Mời tham dự “ Lễ An vị Long vị Đức Phật Mẫu tại Điện Thờ Phật Mẫu Paris - Pháp vào ngày 1-10-2017
2*- Thư Chúc Mừng của Cao Đài Hải Ngoại
3*- Thư Cám ơn của HT Trịnh Ngọc Túy.
4*- Tôn chỉ Đạo Cao Đài (Soạn giả HT. Nguyễn Trung Đạo).
5*- Khổng Mạnh lập Tông (Ông giáo Làng).
6*- Nhân cách và Tâm Thức (Minh Mẫn)
Posted on Sept 27-2017


"Văn Hóa Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng (HWPL) và" Đại Đạo Cao Đài (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh)"
Posted on Sept 9-2017


*- Đặc biệt về diễn tiến phát triển Đạo tại Thanh Thất Wichita bang KS, Hoa Kỳ
(Tài liệu Tập San Thế Đạo)
Posted on August 11-2017


1*- Picnic Hè 2017 của Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California tổ chức ngày 16-7-2017 tại San Jose, CA, Hoa Kỳ.
2*- Thánh Thất Cao Đài Wichita Kansas mời tham dự Các Lễ vào ngày 2-9-2017 tại Thánh Thất.
3*- Thông báo số 04/VP/BTĐHN ngày 1-6-2017 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v Hiền Tài Dự Phong chuyển sang Hiền Tài.
4*- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo “ Tam Bửu (Tinh Khí Thần)”.
Posted on July 21-2017


1*- Bàn Trị sự Thanh Thất Paris - Pháp sang nước Đức làm tang lễ
2*- Tỷ phú Chuck Feeney làm từ thiện
3*- Cửa hàng tình người
4*- “Tự xét khẩu đức”
5*-Tỷ phú Warren Buffett làm từ thiện
6*- Người sau tuổi trung niên, muốn đạt đến cảnh giới hạnh phúc nhất định phải có được 2 chữ này
7*- Phân ưu: Chương trình tang lễ Niên trưởng HT. Võ Văn Mười quy vị ngày 14-7-2017 tại San Diego, CA
8*- Phân ưu của Ban Thế Đạo Hải Ngoại.
Posted on July 15-2017


1*- Quyết Định số 19/VP/QĐ/CĐHN ngày 11-6-2017 của Cao Đài Hải Ngoại về việc “Thành lập Khảo Cứu Vụ”
2*- Quyết Định số 20/VP/QĐ/CĐHN ngày 11-6-2017 của Cao Đài Hải Ngoại về việc “Bổ sung nhân sự cho Khảo Cứu Vụ “
3*- Thông báo số 4/VP/BTĐHN ngày 1-6-2017 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại về việc “ Hiền Tài Dự Phong chuyển sang Hiền Tài”
4*- Thư Mời Tham Dự Picnic Hè của Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California tổ chức vào ngày Chủ Nhật 16-7-2017 . . .
5*- Sức mạnh của Ý Chí (Strength of Will) HT. Nguyễn Sam)
Posted on June 14-2017


1*- Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại tham dự North American Peace Conference @ Los Angeles on May 1st, 2017 (HT Trịnh Ngọc Túy tường thuật) (Anh ngữ và Việt ngữ)
2*- Thảm họa mội trường tại việt Nam Nguồn: www.lyhuong.net (Tiến sĩ Mai Thanh Truyết )
3*- Speech at the Eight Grade Promotion Ceremony @ Pilgrim Academy Houston ISD (Anh ngữ và Việt ngữ) (HT. Trịnh Ngọc Túy)
4*- Thông báo số 04/VP/BTĐHN ngày 1-6-2017 v/v Hiền Tài Dự Phong chuyển sang Hiền Tại
Posted on June 1-2017