CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

CHÀO MỪNG QUÝ THÂN HỮU

CHÀO MỪNG QUÝ ĐỒNG ĐẠOTrang chủ
Thông báo - Tin Tức

    *-Thông báo số 22/VP/BTDHN ngày 31-1-2023 v/v Liên lạc Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo Posted on Feb 11-2023

    *- Quyết Định số 7/VP/QĐ/BTĐHN ngày 15/12/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v bổ túc nhân sự BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on Jan 22-2023

    *- Quyết Định số 6/VP/QĐ/BTĐHN ngày 15/12/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v công nhận một tân HT/BTDHN Posted on Jan 22-2023

    *- Tập San Thế Đạo số 90 phát hành tháng 1-2023 Posted on Jan 11-2023

    *- Quyết Định số 5/VP/QĐ/BTĐHN ngày 25/10/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v công bố thành phần BQN/BTĐHN và Ban Cố Vấn nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on Nov 6-2022.

    *- Quyết Định số 4/VP/QĐ/BTĐHN ngày 10/10/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v v/v công bố kết quả bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on Nov 6-2022

    *- Tập San Thế Đạo số 89 phát hành tháng 10-2022 Posted on Oct-5-2022.

    *- Thông báo số 21/VP/BTCBC ngày 3-10-2022 v/v Kết quả Bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025)
Posted on Oct 4-2022.


*- Tập San Thế Đạo số 88 phát hành tháng 7-2022 Posted on July 20-2022.

*- "Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp năm 1949-1950 (Quyển 3) và năm 1951 (Quyển 4) - Ban Thế Đạo Hải Ngoại xuất bản năm 2021 lần thứ nhứt tại Hoa Kỳ - Posted on November 14-2021.

*- "Thiên Nhân Hiệp Nhứt - Quyển 1" (Soạn giả: HT Lê Văn Thêm) - Ban Thế Đạo Hải Ngoại ấn hành lần thứ nhứt năm 2016 tại Hoa Kỳ - Posted on June 28-2021.

*- Lễ Kỷ niệm Sinh Nhự Đức Hộ Pháp ngày 14-6-2021 tại Thánh Thất Cao Đài CA Posted on June17 -2021.

*- "Tân Luật" Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
- Ấn bản năm Tân Mão (1951)- In tại Chơn Truyền Ấn Quắn
Posted on May 18-2021.


*- Ngày 26-3 ÂL: Lễ Kỷ Niệm Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang (Cao Đài Tự Điển: Đức Nguyên)
Posted on May 3-2021.


*- Ngày 1-3 ÂL: Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Phẩm (Cao Đài Đại Đạo Tầm Nguyên Từ Điển - Soạn giả: Nguyên - Thủy)
Posted on May 3-2021.


*- Thông báo số 16/VP/BTĐHN ngày 25-1-2021 v/v Thực hiện Chương Trình "Cầu Hiền Giúp Đạo" của BTĐHN
Posted on Feb 7-2021


*- Bài viết số 5 "Ban Thế Đạo Hải Ngoại Cầu Hiền Giúp Đạo" (HT Võ Ngọc Độ) Posted on July 20-2019.

*Bài viết số 4 " Đức Tin và cầu nguyện" (HT Võ Ngọc Độ) Posted on June 19-2019.

*- Các Bài Viết của Hiền Tài Võ Ngọc Độ Posted on May 10-2019.

*-Làm phải làm lành trong Đạo Cao Đài (Lê Tấn Tài - Úc Châu)
Posted on Dec 10- 2017.


    *- Bản Tin Thế Đạo số 203 ngày 20-3-2023
1*- Đức Hộ Pháp thuyết Đạo: *- Vía Đức Thái Thượng Lão Quân *- Vía Đức Quan Âm Bồ Tát *- Vía Đức Cao Thượng Phẩm
2*- Vườn Thơ Thế Đạo
3*- Sinh hoạt Thánh Thất Cao Đài Atlanta GA: *- Mừng Xuân Quý Mão 2023 *- Đại Lễ Thượng Ngươn (Đại Diện/BTĐHN tại GA lược thuật)
4*- Sinh hoạt Thánh Thất San Jose CA: *- Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn *- Đàn cúng Rằm Thượng Nguơn *- Tiệc Tân Niên (Mai Xuân Thanh lược thuật)
5*- Công Quả - Con đường đạt Đạo (Hưng Quốc)
6*- “ Phiếm về Chữ Lạc ” (Đỗ Chiêu Đức)
7*- Phân ưu: HT Nguyễn Văn Bực quy vị ngày 2/ 3 / 2023 tại Stanton California, hưởng thượng thọ 84 tuổi
Posted on Mar20-2023


    *- Bản Tin Thế Đạo số 202 ngày 9.2-2023
1*- Đức Hộ Pháp thuyết Đạo: *- Lễ vía Đức Chí Tôn - Đức Chí Tôn là ai? &*- Lễ Thượng Ngươn để thiệt phận của chúng ta
2*- Ngài Bảo Thế thuyết Đạo nhân Lễ Thượng Ngươn rằm Tháng giêng Tân Sửu (28-2-1961) tại Đền Thánh
3*- “ Ý nghĩa về Lễ Vía Các Đấng Thiêng Liêng trong Đạo Cao Đài” (HT Quách Văn Hòa).
4*- “Lễ Hội đầu năm của Đạo Cao Đài” (Duy Văn)
5*- “Tết Nguyên tiêu hay Lễ Thượng Nguơn” (HT Quách Văn Hòa)
6*- “Thông Báo số 22 ngày 31-1-2023 của BTĐHN v/v Liên lạc BTĐHN & Tập San Thế Đạo
. 7*- Vườn Thơ Thế Đạo. . . . vv . . . .
Posted on Feb 11-2023


    *- Bản Tin Thế Đạo số 201 ngày 15-1-2023
1*- Thư Chúc Xuân Năm Quý Mão 2023 của BTĐHN
2*- “Tản Mạn chuyện Mèo” ( Lê Tấn Tài}
3*- “ Đưa Ông Táo về Trời” (Đỗ Chiêu Đức)
4*- “Nguồn gốc và ý nghĩa Tết Nguyễn Đán” (Báo Mai)
5*- Vườn Thơ Thế Đạo : Chúc Mừng Năm Mới Quý Mão - Kính Mừng Đại Lễ Đức Chí Tôn - Đại Lễ Thượng Nguyên
6*- Chương trình Lễ sự trong những ngày Tết Quý Mão 2023 của Thánh Thất San Jose CA, Thánh Thất Nashville TN và Thánh Thất & Điện Thờ Phật Mẫu Wichita KS
7* - “Tình Thương và Tu Nhập Thế” (HT Nguyễn Hữu Nghiệp &.Nguyễn Dương Sâm)
8*- “ Có thể Nhẫn, Vạn Sự tất thành” (Đan Thư- Epoch Times-Tiếng Việt)
Posted on Jan 15-2023


    *- Bản Tin Thế Đạo số 200 ngày 20-12-2022
1*- BTTĐ Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh 2022 & Năm Mới 2025
2*- “Đức Phật Di Lạc & Đức Chúa tái lâm trong Đạo Cao Đài” ( HT Mai Văn Tìm)
3*- “ Nhạc Giáng Sinh ” (Lê Tấn Tài)
4*- Tin Thánh Thất San Jose - CA
5*- Tin Điện Thờ Phật Mẫu San Jose - CA
6*- Tin Ban Thế Đạo Hải Ngoại
7*- Thơ Mừng Chúa Giáng Sinh
Posted on Dec 20-2022


    *- Bản Tin Thế Đạo số 199 ngày 24-11-2022
1*- “ Nguồn gốc Lễ Tạ Ơn” (Duy Văn)
2*- Bà Sarah Josepha Hale & việc thiết lập Ngày Lễ Tạ Ơn” (Tác giả Kate Vidimos)
3*- Tinh thần “ Thiên Nhân Hiệp Nhứt trong tiết Thu phân ” (Tác giả Dung Nãi Gia)
4*- Vườn Thơ Thế Đạo
5*- Phân ưu:
- Đạo hữu Trần Văn Triên quy vị ngày 25-8-2022 tại San Jose, CA , hưởng thượng thọ 89 tuổi
- HT Hồ Văn Hoàng quy vị ngày 14-10 AL năm Nhâm Dần (2022) tại Garden Grove CA, hưởng thượng thọ 88 tuổi 22
- Quốc Sĩ Bùi Đông Phương quy vị ngày 8-10-AL năm Nhâm Dần, tại NSW Úc, hưởng thượng thọ 88 tuổi
Posted on Oct 20-2022


*- Bản Tin Thế Đạo số 198 ngày 2-11-2022
1*- “Ông Lê Văn Trung (1876 - 1934)” (Nữ soạn giả Nguyên Thủy)
2*- Vườn Thơ Thế Đạo ( Mừng Khai Đạo - Tưởng niệm Đức Qu. Giáo Tông)
3*- Thông Báo số 21/VP/BTCBC ngày 3-10-2022 của BTĐHN công bố kết quả bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022 - 2025).
4*- QĐ số 05/VP/QĐ/BTĐHN ngày 25-10-2022 của BTĐHN công bố thành phần BQN/BTĐHN và Ban Cố Vấn
5*- Tâm Thư ngày 5-5-2022 của Thánh Thất San Antonio TX v/v xây dựng nơi thờ phương Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng thay thế Thánh Thất cũ
6*- “ Những huyền diệu trong thời kỳ Khai Đạo”(HT Nguyễn Trung Đạo)
Posted on Oct 20-2022


*- Bản Tin Thế Đạo số 197 ngày 15-10-2022
1“-Tiết Trùng Cửu” ( Đỗ Chiêu Đức)
2*- “ Phối Thánh Phạm Văn Màng (1888-1933) ( Cao Đài Tự Điển - Đức Nguyên)
3*- Thông Báo số 21/VP/BTCBC ngày 3-10-2022 v/v kết quả bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025)
4*- Quyết Định số 04/VP/QĐ/BTĐHN ngày 10/10/2022 công bố kết quả bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025)
5*- Tin Tức Thánh Thất San Jose CA
6*- Lễ Minh Thệ tân BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10
7*- Vườn Thơ Thế Đạo :“ Nhứt bất sát sanh”.
8*- Tin Tức Điện Thồ Phật Mẫu San Jose - CA
Posted on Oct 20-2022


*- Bản Tin Thế Đạo số 196 ngày 27-9-2022
1*- “ Lý Thái Bạch” ( Đức Nguyên).
2*- “ Người xưa trọng Đạo thế nào mới đắc được chơn truyền của Thánh nhơn” (Khiêm Từ - ĐKN)
3*- “ Chuyện trên đường vân du của Đức Khổng Tử (P1) - Thánh nhơn ngỡ ngàng, thế nhân thức tỉnh” (Đường Uyên - ĐKN).
4*- Phân ưu đạo hữu Phạm Thị Bạch quy vị ngày 12-9 năm 2022 tại Atlanta GA, hưởng trung thọ 71 tuổi .
Posted on Sept 28-2022


*- Bản Tin Thế Đạo số 195 ngày 8-9-2022
1*- “ Sơ giải Hội Yến Diêu Trì Cung” (Biên soạn: Giải Tâm)
2*- “Tết Trung Thu” ( Đỗ Chiêu Đức) .
3*- Vườn Thơ Thế Đạo: “ Tưởng Niệm Lễ Hội Yến “ .
4*- Thánh Thất San Antonio kêu gọi yểm trợ xây dựng Thánh Thất .
5*- Phân ưu:Hiền Tài Nguyễn Kim Huê, quy vị ngày 30/8/2022 tại Sài gòn - Việt Nam, hưởng Trung thọ 78 tuổi .
Posted on Sept 8-2022