CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

CHÀO MỪNG QUÝ THÂN HỮU

CHÀO MỪNG QUÝ ĐỒNG ĐẠOTrang chủ
Thông báo - Tin Tức

    *- Tập San Thế Đạo số 79 phát hành tháng 7-2019 Posted on July 6-2019.

    *Bài viết số 4 " Đức Tin và cầu nguyện" (HT Võ Ngọc Độ) Posted on June 19-2019.

    *-Ban Thế Đạo Hải Ngoại định vị (QS TS Nguyễn Thanh Bình) Posted on June 13-2019.

    *-Thông báo số 11/VP/BTĐHN về việc thành phần Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại để điều hành hoạt động và tổ chức Bầu cử Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhiệm kỳ 9 (2019-2022) Posted on June 13-2019.

    *-Thông báo số 10/VP/BTĐHN về việc Ban Thế Đạo Hải Ngoại KHÔNG có tổ chức Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại vào ngày 31-8-2019 tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas. Posted on May 27-2019.

    *-Tiểu Sử, Công Nghiệp Của Đức Bà Đầu Sư Hương Hiếu
(HT Huỳnh Tâm)
Posted on May 23-2019.


    *- Các Bài Viết của Hiền Tài Võ Ngọc Độ Posted on May 10-2019.

    *- Tập San Thế Đạo số 78 phát hành tháng 4-2019 Posted on April 24-2019.

    *- Tập San Thế Đạo số 77 phát hành tháng 1-2019 Posted on April 24-2019.

*- Tiểu sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc (Quốc sĩ Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình sưu tầm) Posted on Feb 14-2018.

- Đạo Cao Đài và Nền Văn Minh Thế Giới - Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhập cuộc (QS. TS. Nguyễn Thanh Bình) Posted on Jan 16-2019

Vai trò Ban Thế Đạo trong Tịch Đạo Đạo Tâm (QS.TS. Nguyễn Thanh Bình) Posted on January 15-2019

Bạch Ngọc Kinh - Nơi Đức Chí Tôn ngự (QS.TS Nguyễn Thanh Bình) Posted on Dec 16-2018

Ý nghĩa màu trắng và áo dài trong Đạo Cao Đài (QS. Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình)
Posted on June 25-2018


"*- Văn Hóa Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng (HWPL) & . . .(QS.TS Nguyễn Thanh Bình)
Posted on February-28-2018.


Wabi Sabi - Triết lý của sự bất toàn (Tiến sĩ Mai Thanh Truyết) Posted on Oct 25-2018

*- Tập San Thế Đạo số 76 phát hành tháng 8-2018
Posted on August 16-2018.


*- Tập San Thế Đạo số 75 phát hành tháng 5-2018
Posted on June 13-2018.


*-Văn thư số 8/VT/VP/CĐHN/18 ngày 28-4-2018 của Cao Đài Hải Ngoại gởi Đầu Sư Thượng Tám Thanh v/v Ông Trần Quang Cảnh (Giáo hữu Thượng Cảnh Thanh) ghi danh thương hiệu "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh) nơi Liên Bang Hoa Kỳ
Posted on Apr 29-2018.


*- "Thiên thai kiến diện" Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc (sưu tầm: Từ Chơn)
Posted on February-10-2018.


*-Làm phải làm lành trong Đạo Cao Đài (Lê Tấn Tài - Úc Châu)
Posted on Dec 10- 2017.


*- Gặp gỡ Thiên Chúa dễ hay khỏ (Nguyễn Chính Kết)
Posted on Nov 10 - 2017.


*- VIDEO The Cao Dai International delegation’s Visit to Yeoju Temple, Daesoon Jinrihoe Headquarter, Gyeonggi, S. Korea
Posted on Oct 20 - 2017.


*-Đạo Tâm - Tịch Đạo - Chơn Pháp Đạo Tâm (QS. TS. Nguyễn Thanh Bình)
Posted on Sept 28-2017.*- Văn hóa Cao Đài (soạn giả Lạp Chúc Nguyễn Huy) Posted on June 6-2017.


*- Đạo và Đạo Tại Tâm
Hửu Hình và Vô Vi- Huyền Diệu Hiện Tướng Hiệp Thiên Đài
(GS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình)
Posted on May 27-2017.


*- Nét độc đáo của giáo lý Cao Đài
(HT Nguyễn Hữu Nghiệp & Quốc sĩ Mai Thanh Truyết)
Posted on May 26-2017.


*- Chia sẻ về cầu nguyện (Nguyễn Chính Kết, Houston Texas, Hoa Kỳ, tháng 5-2017)
Posted on May 26-2017.


*- Cầu nguyện là gỉ ?
(Nguyễn Anh Tuấn, Political Scientist)
Posted on May 3-2017.*- VIDEO Phần 1
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on November 17-2016.


2*- VIDEO Phần 2/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


2*- VIDEO Phần 3/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


2*- VIDEO Phần 4/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


     1- Huy Hiệu Của Đức Hộ Pháp Ngôi Sao Sáu Cánh & Quyền Hành Hộ Pháp (QS TS Nguyễn Thanh Bình).
2- Ban Thế Đạo Hải Ngoại phân ưu Lễ Sanh Hàm Phong Hương Nhân, thế danh Lê Thị Nhân, Nhạc Mẫu của Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt (Cố Vấn Thánh Thất Nashville TN Hoa Kỳ), đã quy vị tại Tây Ninh vào ngày 3-7-2019, hưởng thượng thọ 100 tuồi . . .
Posted on July 6-2019


     1*- Truyền Trạng NGUYỄN CẨM LUÂN, Sinh năm Đinh Sửu (năm1937) tại Sa Đéc, đã quy vị lúc 15 giờ 30 phút ngày 16 tháng 05- Kỷ Hợi (dl 18/06/2019), tại tư gia thuộc Họ Đạo Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, hưởng thượng thọ 83 tuổi
2*- Di chúc của Truyền Trạng Nguyễn Cẩm Luân . . . . . . . . . . . .
Posted on June 19-2019


     1- Thông báo số 11/VP/BTĐHN ngày 12-6-2019 về việc thành phần Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại để điều hành hoạt động và tổ chức Bầu cử Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhiệm kỳ 9 (2019-2022)
2*- Thông báo số 10/VP/BTĐHN ngày 27-5-2019 về việc Ban Thế Đạo Hải Ngoại KHÔNG CÓ tổ chức Đại hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas ngày Thứ Bảy 31-8-2019
3*- Quyết Định số 39/VP/QĐ/BTĐHN ngày 13-10-2018 về việc Ban Thế Đạo Hải Ngoại hoạt động Độc Lập với Cao Đài Hải Ngoại (CaoDai International)
4*- Quyết Định số 43/VP/QĐ/BTĐHN ngày 12-6-2019 về việc thành phần Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại để điều hành hoạt động và tổ chức Bầu cử Ban Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại nhiệm kỳ 9 (2019-2022)
5*- “Yếu mềm mà vẫn bất bại - Tư Tưởng của Lão Tử về nước”(Thanh Trúc)
6*- “Học làm người” (Đức Đạt Lai Lạt Ma)
7*- “Ban Thế Đạo Hải Ngoại Định Vị” (Qs Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình”
Posted on June 13-2019


     1- Thông báo số 10/VP/BTĐHN ngày 27-5-2019 về việc Ban Thế Đạo Hải Ngoại không có Tổ Chức Đại Hội Ban Thế Đạo Hải Ngoại tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas vào ngày Thứ Bảy 31-8- 2019
2*- “Luật Thương Yêu và Quyền Công Chánh” (Đức Hộ Pháp thuyết Đạo)
3*- “Hồng ân của Đức Chí Tôn và quyền Thương Yêu vô tận của Ngài” (Đức Hộ Pháp thuyết Đạo)
4*- Vài hình ảnh Lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất Nashville bang Tennessee, Hoa Kỳ ngày 22-4-2019
5*- Tâm Thư của Thánh Thất Nashville bang Tennessee Hoa Kỳ ngày 22-5-2019
6*- “Yếu mềm mà vẫn bất bại” - Tư Tưởng của Lão Tử về nước (Thanh Trúc)
Posted on June 2-2019


     1*- Tin buồn: Đề Đốc Trần Văn Chơn quy vị ngày 2-5-2019 tại thành phố San Jose, CA, hưởng thượng thọ 100 tuổi
2*- Tiểu sử Đề Đốc Trần Văn Chơn
3*- Cáo Phó - Chương Trình Tang Lễ & Thăm Viếng
4*- Phái Đoàn Ban Thế Đạo Hải Ngoại thăm Đề Đốc Trần Văn Chơn ngày 26-1-201
5*- Phân ưu của Ban Thế Đạo Hải Ngoại & phân ưu của Thiếu Tướng Văn Thành Cao
6*- Đức Hộ Pháp thuyết Đạo:
“ Thể Pháp của Thế Đạo là sự bảo toàn sự sống của nhơn loại
“ Bí Pháp của Thế Đạo là lưu danh hậu thế”
7*- “Con đường Thiêng Liêng Hằng Sống là gì? (HT Nguyễn Long Thành)
Posted on May 8-2019


     1*- “ Cảm Nghĩ về Lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất Nashville bang Tennessee ngày 20 & 21tháng 4 năm 2019”(QS Nguyễn Ngọc Dũ & QS TS Nguyễn Thanh Bình)
2*- “ Một niềm vui khó quên” (HT Võ Ngọc Độ)
3*- “ Ngôi nhà Cha Mẹ Thiêng Liêng”(CTS Nguyễn Thị Mỹ Nga)
4*- “ Vấn Đáp về Tam thể Xác Thân”( PTS Lê Huyền Khanh &
HT Nguyễn Trung Đạo)
5*- Phân Ưu:
- Phân ưu Đạo hữu Lý Hùng quy vị ngày 31-3-2019 tại Bạc Liêu, Việt Nam, hưởng Đại Thọ 99 tuổi
- Phân ưu Đề Đốc Trần Văn Chơn quy vị ngày 2 - 5 - 2019 tại thành phố San Jose bang California,Hưởng Đại Thọ 100 tuổi
Posted on May 4-2019


1*- “Thực Hiện Ngũ Nguyện - Phương tu Tam Lập” (HT Võ Ngọc Độ)
2*- “ Học người xưa cách đối diện với thị phi trong cuộc sống” (Giadinhonline)
3*- “ Toàn cầu hóa ngôn ngữ” (Tiến sĩ Mai Thanh Truyết)
4*- “ Hội Tương Tế Cao Đài và Thân Hữu” họp thường niên năm 2019
5*- Tin buồn và Phân ưu Cựu Đại Tá Bùi Đức Tài, cựu Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu Tây Ninh quy vị

Posted on April 19-2019


1*- Tiệc Tân niên Kỷ Hợi 2019 “Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc CA & Thân Hữu” tổ chức ngày 24-3-2019 tại San Jose, California
2*- Hình ảnh Buổi tiệc
3*- Tang Lễ cố đạo hữu Nguyễn Văn Lai, hội viên “Hội Tương Tế Cao Đài và Thân Hữu”
4*- Phân ưu cố đạo hữu Trần Mỹ Diệu quy vị ngày 25-3-2019 tại thành phố Sacramento, California
Posted on April 2-2019


1*- Thiệp mời tham dự Lễ An vị Thánh Tượng Thiên Nhãn Thánh Thất Ashville bang Tennessee tổ chức vào ngày 20-4-2019
2*- Thiệp mời tham dự Tiệc Tân Niên Kỷ Hợi (2019) “Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc CA và Thân hữu” tổ chức ngày 24-3-2019
3*- “Chín (9) định luật lớn chi phối vận mệnh con ngưới”(An Hòa)
4*- “Bệnh tật khởi phát từ Tâm” (Soundofhope)
5*- Phân ưu đạo hữu Nguyễn Văn Lai quy vị ngày1-3-2019 tại San Jose, CA, hưởng thượng thọ 93 tuổi. .
Posted on March 23-2019


1*- Thiệp Mời Tiệc Tân Niên Kỷ Hợi 2019 của Tây Ninh Đồng Hương Hội Hoa Kỳ
2*- Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc CA & Thân Hữu mời tham dự Tiệc Tân Niên Kỷ Hợi 2019
3*- Nhân vật Miền Nam - Nhà giáo khả kính: Cụ Đốc Trần Văn Giảng (Lê Tấn Tài Úc Châu)
4*- Tấm lòng Bồ Tát (Đôi vợ chồng dành cả khách sạn 1000m2 để cưu mang những phận đời cơ nhỡ)
Posted on Feb 27-2019


1*- Thành kính Tưởng niệm ngày Tiếp Pháp Chơn Quân Trương Văn Tràng quy Thiên 15/1/Ất Tỵ, 1965 (Cao Đài Tự Điển- Đức Nguyên)
2*- Thành kính Tưởng niệm ngày Hiền Nhơn Lê Văn Trung quy vị 17/1/ Bính Thìn, 1976
3*- Pháp Môn cúng tứ Thời của Đạo Cao Đài (HT Võ Ngọc Độ)
Posted on Feb 27 - 2019


1*- Rằm Thượng Ngươn (Nguyên Thủy)
2*- “Ban Thế Đạo nhập cuộc” (QS TS Nguyễn Thanh Bình)
3*- Phân ưu Hiền Tỷ Lễ Sanh Hàm Phong Hương Đê, Đạo hiệu Diệu Minh, thế danh Trương Hoa Đê, quy vị ngày 12-2-2019 tại Phú Tâm, An Giang, VN
Posted on Feb 14-2019


1*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại Chúc Mừng Năm Mới
2*- Thánh Thất Cao Đài California Chúc Mừng Năm Mới & Chương Trình Lễ Tân Niên Kỷ Hợi 2019
3*- Chương Trình Lễ Sự Thánh Thất San Jose, California
4*- Hình ảnh Đức Hộ Pháp bắt Ấn (Sưu Tầm: HT Huỳnh Tâm)
5*- Bài Thuyết đạo của Đức Hộ Pháp năm 1947: Đức Chí Tôn dạy bắt Ấn Tý
6*- Tục thờ cúng Tổ tiên ở Nước Nam (Phạm Quỳnh)
Posted on Feb 14-2019