CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

CHÀO MỪNG QUÝ THÂN HỮU

CHÀO MỪNG QUÝ ĐỒNG ĐẠOTrang chủ
Thông báo - Tin Tức

    *- Tập San Thế Đạo số 86 phát hành tháng 1-2022 Posted on January 13-2021.

    *- "Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp năm 1949-1950 (Quyển 3) và năm 1951 (Quyển 4) - Ban Thế Đạo Hải Ngoại xuất bản năm 2021 lần thứ nhứt tại Hoa Kỳ - Posted on November 14-2021.

    *- Tập San Thế Đạo số 85 phát hành tháng 7-2021 Posted on November 14-2021.

    *- "Thiên Nhân Hiệp Nhứt - Quyển 1" (Soạn giả: HT Lê Văn Thêm) - Ban Thế Đạo Hải Ngoại ấn hành lần thứ nhứt năm 2016 tại Hoa Kỳ - Posted on June 28-2021.

    *- Lễ Kỷ niệm Sinh Nhự Đức Hộ Pháp ngày 14-6-2021 tại Thánh Thất Cao Đài CA Posted on June17 -2021.

    *-Tâm Thư Thánh Thất Cao Đài GA - Hoa Kỳ ngày 26-5-2021 kêu gọi yểm trợ công trình tu sửa hoàn chỉnh căn nhà trước đây dự định làm Hậu Điện để thờ Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng, thế cho Thánh Thất cũ Posted on May 29 -2021.

    *- "Tân Luật" Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
- Ấn bản năm Tân Mão (1951)- In tại Chơn Truyền Ấn Quắn
Posted on May 18-2021.


    *- "Thánh Giáo Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Cửu Nương" Trường Qui Thiện, Trí Giác Cung, Địa Linh Động ấn tống năm Tân Mùi (1931)
- Nhà Xuất Bản Minh Tâm
Posted on May 18-2021


*- "Nghi tiết Đại Đàn Tiểu Đàn tại Tòa Thánh và các nơi" In tại Chơn Truyền Ấn Quán năm 1930 Posted on May 18-2021

*- Ngày 26-3 ÂL: Lễ Kỷ Niệm Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang (Cao Đài Tự Điển: Đức Nguyên)
Posted on May 3-2021.


*- Ngày 1-3 ÂL: Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Phẩm (Cao Đài Đại Đạo Tầm Nguyên Từ Điển - Soạn giả: Nguyên - Thủy)
Posted on May 3-2021.


*- Đạo hữu Phan Thu Thủy, hiền thê HT Lê Văn Nghiêm, quy vị ngày 22-4-2021 tại Bịnh Viện Emory Decatur tiểu bang GA, hưởng thượng thọ 82 tuổi Posted on May 4-2021.

*- Tập San Thế Đạo số 84 phát hành tháng 4-2021
Posted on Apr 14-2021.


*- Thông báo số 16/VP/BTĐHN ngày 25-1-2021 v/v Thực hiện Chương Trình "Cầu Hiền Giúp Đạo" của BTĐHN
Posted on Feb 7-2021


*- Tập San Thế Đạo số 83 phát hành tháng 12-2020
Posted on Dec 17-2020.


*- Tập San Thế Đạo số 82 phát hành tháng 8-2018
Posted on August 14-2020.


*- Bài viết số 5 "Ban Thế Đạo Hải Ngoại Cầu Hiền Giúp Đạo" (HT Võ Ngọc Độ) Posted on July 20-2019.

*- Tập San Thế Đạo số 79 phát hành tháng 7-2019 Posted on July 6-2019.

*Bài viết số 4 " Đức Tin và cầu nguyện" (HT Võ Ngọc Độ) Posted on June 19-2019.

*- Các Bài Viết của Hiền Tài Võ Ngọc Độ Posted on May 10-2019.

*-Làm phải làm lành trong Đạo Cao Đài (Lê Tấn Tài - Úc Châu)
Posted on Dec 10- 2017.


*- Gặp gỡ Thiên Chúa dễ hay khỏ (Nguyễn Chính Kết)
Posted on Nov 10 - 2017.


    *- Bản Tin Thế Đạo số 184 ngày 23-1-2022
1*-Diễn văn chúc Tết Xuân Mậu Tuất của Đức Thượng Sanh
2*-Diễn từ của Đức Thượng Sanh sau lễ chung niên đêm 23 tháng 12 Kỷ Hợi
3*-“Tục Thờ cúng tổ tiên ở nước Nam” (Phạm Quỳnh)
4*-“Chuyện Hổ hay Cọp” ( Duy Văn soạn thảo)
5*-“Tản mạn về Cọp” ( Lê Tấn Tài)
6*-Vườn Thơ Thế Đạo : Chúc Mừng Năm Mới
7*-“Tống Táo Thi” (Thơ tiễn Đưa Ông Táo) - Đỗ Chiêu Đức
8*-Tin Tức Đạo Sự : Thánh Thất GA - Thánh Thất & ĐTPM Wichita KS - Thánh Thất San Jose CA
9*-Phân ưu:
Posted on Jan 23-2022


    *- Bản Tin Thế Đạo số 183 ngày 22-12-2021
1*-“ Chúa Cứu Thế ( Chúa Jésus Christ) “ Nguyên _ Thủy: Cao Đài Đại Đạo Tầm Nguyên Từ Điển, v 2016 Q.1
2*-Vườn Thơ Thế Đạo Mừng Chúa Giáng Sinh
3*-“ Những từ ngữ lý thú bất ngờ ” (Đỗ Chiêu Đức)
4*-Tường thuật tang lễ tại Thánh Thất San Jose CA
4.1: Tang lễ cố đạo hữu Nguyễn Thiện Tước
4.2: Tang lễ cố đạo hữu Dương Thị Huỳnh
5*- Phân ưu:
5.1: Cố đạo hữu Ngô Thị Tỵ quy vị ngày 2-12-2021 tại VN, hưởng thượng thọ 81 tuổi
5.2: Cụ Ông Huỳnh Đình Thuyên quy vị ngày 15-12-2021 tại VN, hưởng thượng thọ 92 tuổi
Posted on Dec 22-2021


    *- Bản Tin Thế Đạo số 182 ngày 25-11-2021
1*- “ Nho giáo - Đạo giáo - Phật giáo “ là nền tảng đạo đức truyền thống của người Á Đông (Minh Vũ DKN)
2*- “ Lễ Tạ Ơn ” (Wikipedia Tiếng việt)
3*- Thơ Họa Mừng Lễ Tạ Ơn
4*- Ban Thế Đạo Hải Ngoại tri ân
5*- Phân ưu:
5,1: HT Trần Văn Ria quy vị ngày 19-10-2021 tại Tỉnh Tây Ninh Việt Nam, hưởng thọ 73 tuổi. .
5.2: Đạo hữu Nguyễn Thiện Tước quy vị ngày 9-11-2021 tại Thành phố San Jose CA, hưởng thọ 85 tuổi .
5.3: Đạo hữu Dương Thị Huỳnh, hội viên Hội TTCĐ quy vị ngày 10-11-2021 tại Thành Phố San Jose CA, hưởng thượng thọ 89 tuổi
5.4: HT Nguyễn Minh Đức quy vị ngày 17-11-2021 tại Tỉnh Tây Ninh Việt Nam, hưởng thọ 75 tuổi
Posted on Oct 30- 2021


    *- Bản Tin Thế Đạo số 181 ngày 13-11-2021
1*- “ Vía Đức Qu. Giáo Tông . . . .” Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh ngày 13-10 Giáp Ngọ (1954)
2*- “ Đại công nghiệp của Đức Qu. Giáo Tông” Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh đêm 12- 10 Tân Mão (1951)
3*- “ Lễ Kỷ Niệm ngày qui Tiên của Đức Qu. Giáo Tông” Đức Hộ Pháp thuyết giảng tại Tháp Đức Quyền Giáo Tông ngày 13 10 Tân Mão (1951)
4*- “ Lễ Kỷ Niệm di Liên Đài của Ngài qua Tháp Mới” Đức Hộ Pháp thuyết giảng tại Tháp Đức Qu. Giáo Tông ngày 13- 10 Tân Mão (1951)
5*- “ Ngày mai nầy là ngày Vía Đức Qu. Giáo Tông Thượng Trung Nhựt" tại Đền Thánh ngày 12- 10 Nhâm Thìn (1952)
6*- “ Khai Đạo - Tờ Khai Đạo” (HT Nguyễn Văn Hồng - Cao Đài Tự Điển)
7*- “ Đại Lễ Khai Đạo” (HT Nguyễn Văn Hồng - Cao Đài Tự Điển)
8*- Vườn Thơ Thế Đạo ( Tưởng Niệm Đức Qu. Giáo Tông - Mừng Lễ Khai Minh Đại Đạo - Mừng Lễ Tạ Ơn)
9*- Thông Báo số 18/VP/BTĐHN ngày 24-10-2021 của BTDHN
10*- Tâm thư ngày 28-10-2021 của Thánh Thất Cao Đài GA
Posted on Oct 3- 2021


    *- Bản Tin Thế Đạo số 180 ngày 3-10-2021
1*- “Vấn đề Nho Giáo” (Đức Hộ Pháp thuyết Đạo đêm 30-9 Bính Tuất tại Báo Ân Từ).
2*- “ Khổng Tử ” (Nguyên - Thủy, Cao Đài Đại Đạo Tầm Nguyên Từ Điển)
3*- “ Hai chữ người Thầy trong quan niệm của Khổng Tử” (Chân Tâm DKN.News)
4*- Vườn Thơ Thế Đạo “ Vía Đức Khổng Thánh”
5*- Tin tức Đạo sự: Tiểu Tường cố Hiền Tài Phạm Văn Khảm tại Thánh Thất Cao Đài CA (Nam CA)
6*- “ Người xưa tôn Sư trọng Đạo thế nào mới đắc được chân truyền của Thánh nhân” (Khiêm Tử DKN.News) . . .
7*- Khổng Tử: “ Người quân tử mưu cầu Đạo chứ không mưu cầu kiếm ăn” (Minh Huệ net - DKN News)
Posted on Oct 3- 2021


    *- Bản Tin Thế Đạo số 179 ngày 23-9-2021
1*- “Công nghiệp Đức Lý Giáo Tông” (Đức Hộ Pháp thuyết Đạo Tại Đền Thánh đêm. 9-10-1949
2*- “Tiểu sử Lý Giáo Tông” (GS Trần Văn Rạng)
3*- Vườn Thơ Thế Đạo: Vía Đức Lý Giáo Tông
4*- “Giỏi làm thơ, ít ai biết Lý Bạch còn là người có căn cơtu Đạo không tầm thường” (P.1) (Tâm Minh) .
5*- “Giỏi làm thơ, ít ai biết Lý Bạch còn là người có căn cơ tu Đạo không tầm thường” (P.2) (Tâm Minh)
: 6.*: Lễ Kỷ Niệm HYDT tại Thánh Thất Atlanta GA (HT Võ Ngọc Độ)
7*- : Tin Thánh Thất và ĐTPM San Jose CA (Mai Xuân Thanh)
8*- : Lễ Tưởng niệm HYDT tại miền Nam CA (BTĐ/MN CA)
Posted on Oct 3- 2021


    *- Bản Tin Thế Đạo số 178 ngày 18-9-2021
1*- Ý nghĩa về Bí Pháp của Lễ Hội Yến Diêu Trì
2*- Điện Thờ Phật Mẫu - Báo Ân Từ (TL Thiền Giang Minh Tâm & Thanh Quang)
3*- Tin Tức Đạo sự Thánh Thất Atlanta, GA và hình ảnh (HT Võ Ngọc Độ)
4*- Sơ giải Hội Yến Diêu Trì Cung (Giải Tâm)
5*- Vườn Thơ Thế Đạo
Posted on Sept 18-2021.


*- Bản Tin Thế Đạo số 177 ngày 30-8-2021
1*- “Đại cương về Lão Giáo” (HT Nguyễn Đăng Khích)
2*- Tin Tức Đạo sự tại Thánh Thất Cao Đài California
     2.1: Đại Lễ Trung Nguơn Rằm tháng 7 năm Tân Sửu 2021 và hình ảnh (Ban Thế Đạo miền Nam CA)
     2,2: Tang lễ cố CTS Đỗ Ngọc Kim và hình ảnh (Ban Thế Đạo Miền Nam CA)
3*- Tin Tức Đạo Sự tại Thánh Thất San Jose CA
     Rằm Trung Ngươn Tân Sửu 2021 & hình ảnh (Mai Xuân Thanh tường thuật)
4*- “Ba (3) loại dục vọng nên tránh . . . .” (Châu Yến ĐKN)
5*- “ Năm (5) chữ quá đời người nhất định phải buông bỏ . .” (Thái Bảo - ĐKN)
Posted on Aug 30-2021.


*- Bản Tin Thế Đạo số 176 ngày 18-8-2021
1*- “ Sư thành tâm cầu nguyện” Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Báo Ân Từ đêm 24 tháng chạp năm Bính Tuất (1946)
2*- “ Năng lực phi thường của Đức Tin” Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh đêm 14 tháng 11 năm Nhâm Thân (1952)
3*- “ Lược giải về Ngủ Chi Đại Đạo . . .” Đức Hộ Pháp thuyết Đạo tại Đền Thánh ngày 15 tháng 12 năm Nhâm Thìn (1952)
4*- “ Tiểu Linh Quang & Đại Linh Quang” (HT Nguyễn hữu Nghiệp & Nguyễn Dương Sâm)
5*- Vườn Thơ Thế Đạo
6*- “ Ý nghĩa Bông Hồng Đỏ & Trắng trong Lễ Vu Lan” ( Duy Văn)
Posted on Aug 19-2021.


01;ng HT Bùi Đắc Hùm & Lễ ra mắt sách “ CaoDai realisable Path to light”
8*- Phân ưu HT Vỏ Văn Ba qui vị ngày 21-7-2021 tại Tây Ninh hưởng thượng thọ 86 tuổi
Posted on June 28-2021.