CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

CHÀO MỪNG QUÝ THÂN HỮU

CHÀO MỪNG QUÝ ĐỒNG ĐẠOTrang chủ
Thông báo - Tin Tức

    *- Tập San Thế Đạo số 94 phát hành tháng 5-2024 Posted on June 18-2024

    *- Tập San Thế Đạo số 93 phát hành tháng 2-2024 Posted on Dec 4-2023

    *- Tập San Thế Đạo số 92 phát hành tháng 10-2023 Posted on Dec 4-2023

    *-Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Quyển 5 (1952) & Quyển 6 (1953-1955) do Ban Thế Đạo Hải Ngoại ấn tống lần thứ nhứt tại Hoa Kỳ năm 2023 Posted on Oct 27-2023

    *- Quyết định số 9/VP/QĐ/BTĐHN ngày 24-6-2023 của BTĐHN v/v công nhận 3 vị Tân Hiền Tài Posted on June 29-2023

    *-Thông báo số 23/VP/BTDHN ngày 15-6-2023 v/v khai mở Đại học Cao Đài Online (ĐHCĐO) Cấp 3 – Giáo Lý Căn Bản Cao Đài Posted on June 18-2023

    *- Quyết Định số 8/VP/QĐ/BTĐHN ngày 15/4/2023 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v bổ túc nhân sự BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on May 25-2023

    *- Tập San Thế Đạo số 91 phát hành tháng 4-2023 Posted on April 4-2023

    *-Thông báo số 22/VP/BTDHN ngày 31-1-2023 v/v Liên lạc Ban Thế Đạo Hải Ngoại & Tập San Thế Đạo Posted on Feb 11-2023

    *- Quyết Định số 7/VP/QĐ/BTĐHN ngày 15/12/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v bổ túc nhân sự BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on Jan 22-2023

    *- Quyết Định số 6/VP/QĐ/BTĐHN ngày 15/12/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v công nhận một tân HT/BTDHN Posted on Jan 22-2023

    *- Tập San Thế Đạo số 90 phát hành tháng 1-2023 Posted on Jan 11-2023

    *- Quyết Định số 5/VP/QĐ/BTĐHN ngày 25/10/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v công bố thành phần BQN/BTĐHN và Ban Cố Vấn nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on Nov 6-2022.

    *- Quyết Định số 4/VP/QĐ/BTĐHN ngày 10/10/2022 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại v/v v/v công bố kết quả bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025) Posted on Nov 6-2022

    *- Tập San Thế Đạo số 89 phát hành tháng 10-2022 Posted on Oct-5-2022.

    *- Thông báo số 21/VP/BTCBC ngày 3-10-2022 v/v Kết quả Bầu cử BQN/BTĐHN nhiệm kỳ 10 (2022-2025)
Posted on Oct 4-2022.


*- Tập San Thế Đạo số 88 phát hành tháng 7-2022 Posted on July 20-2022.

*- "Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp năm 1949-1950 (Quyển 3) và năm 1951 (Quyển 4) - Ban Thế Đạo Hải Ngoại xuất bản năm 2021 lần thứ nhứt tại Hoa Kỳ - Posted on November 14-2021.

*- "Thiên Nhân Hiệp Nhứt - Quyển 1" (Soạn giả: HT Lê Văn Thêm) - Ban Thế Đạo Hải Ngoại ấn hành lần thứ nhứt năm 2016 tại Hoa Kỳ - Posted on June 28-2021.

*- Lễ Kỷ niệm Sinh Nhự Đức Hộ Pháp ngày 14-6-2021 tại Thánh Thất Cao Đài CA Posted on June17 -2021.

*- "Tân Luật" Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
- Ấn bản năm Tân Mão (1951)- In tại Chơn Truyền Ấn Quắn
Posted on May 18-2021.


*- Ngày 26-3 ÂL: Lễ Kỷ Niệm Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang (Cao Đài Tự Điển: Đức Nguyên)
Posted on May 3-2021.


*- Ngày 1-3 ÂL: Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Phẩm (Cao Đài Đại Đạo Tầm Nguyên Từ Điển - Soạn giả: Nguyên - Thủy)
Posted on May 3-2021.


*- Thông báo số 16/VP/BTĐHN ngày 25-1-2021 v/v Thực hiện Chương Trình "Cầu Hiền Giúp Đạo" của BTĐHN
Posted on Feb 7-2021


*- Bài viết số 5 "Ban Thế Đạo Hải Ngoại Cầu Hiền Giúp Đạo" (HT Võ Ngọc Độ) Posted on July 20-2019.

*Bài viết số 4 " Đức Tin và cầu nguyện" (HT Võ Ngọc Độ) Posted on June 19-2019.

*- Các Bài Viết của Hiền Tài Võ Ngọc Độ Posted on May 10-2019.

*-Làm phải làm lành trong Đạo Cao Đài (Lê Tấn Tài - Úc Châu)
Posted on Dec 10- 2017.


    *- Bản Tin Thế Đạo số 216 ngày 8-6-2024 của BTDHN
Posted on June 12-2024


    *- Bản Tin Thế Đạo số 215 ngày 14-5-2024 của BTDHN
Posted on May 14-2024


    *- Bản Tin Thế Đạo số 214 ngày 7-4-2024 của BTDHN
Posted on April 8-2024


    *- Bản Tin Thế Đạo số 213 ngày 20-3-2024 của BTDHN
Posted on March 24-2024


    *- Bản Tin Thế Đạo số 212 ngày 7-2-2024 của BTDHN
Posted on Fev 9-2024


    *- Bản Tin Thế Đạo số 211 ngày 20-12-2023 của BTDHN
1.Ban Chủ Trương & Trong số này
2. Vía Đức Chúa Jesus Christ Giáng Sinh. (Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh Đêm 24-01- mậu Tý)
5.Vía Đức Chúa Jesus Christ. (Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo. Ngày 26-11- Tân Mão)
7.Cô Bé Bán Diêm. ( Huệ Tâm - Vân Dương)
10. Tâm Thư Thánh Thất Cao Đài Nashville Tennesse
12.Lễ Giáng Sinh (Duy Văn sưu khảo)
21 Nguồn gốc và ý nghĩa của chữ ”Công Giáo”
26. Đời Sống & Sức Khỏe: Nha Đam có thể làm giảm lượng đường trong máu .(Ngọc Thuần biên dịch)
29. Vườn Thơ Thế Đạo.
31. Văn Hóa & Nghệ Thuật. (Khi nào Thiện Ác hữu báo. Thần Phật đều có an bài) ( Hoài Nhân Nhân thực hiện- Nam Phong biên dịch)
35. Văn Hóa Truyền Thống: Tam Cương Ngũ Thường
& Tam Tùng Tứ Đức) (Quan Tâm- Học Hải biên dịch)
40. Truyền Thống ngày lễ của Tòa Bạch Ốc. (Hòa Long biên dịch)
51. Đức Chúa Jesus Christ trong Đạo Cao Đài. (Chí Tín)
64. Tiên Tri của Đức Chúa.
66. 7 thực phẩm dành cho những bậc cha mẹ kiệt sức (Tân Dân biên dịch)
Posted on Dec 20-2023


    *- Bản Tin Thế Đạo số 210 ngày 20-11-2023 của BTDHN
1.Ban Chủ Trương & Trong số này
2. Tiểu sử Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung.( Luật sư Diệp Văn Kỳ)
11.Đại Lễ Hạ Nguơn. (Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo. Tháng 10 năm Canh Dần)
12.Lễ Hạ Nguơn năm Mậu Tý 1948.
14. Tìm hiểu ý nghĩa Đại Lễ Khai Đạo.(HT Nguyễn Đăng Khích)
20.Tại sao Đạo Cao Đài tất yếu phải khai sinh ở Nam Kỳ mà không phải ở Trung kỳ hay Bắc kỳ? ( Lê Anh Dũng)
41. Vườn Thơ Thế Đạo. (HT Võ Ngọc Độ & HT Trị)
45.Đời sống & Sức khỏe: Người Mẹ cầu nguyện để chữa lành quan hệ với gia đình (Minh Di biên dịch)
51. Văn Học - Nghệ Thuật. Triết lý luân hồi: Nhân duyên trời định (Bảo Mi biên dịch)
56. Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu đắc chính quả vẫn phải chịu quả báo? (Hoàn Nhẩn thực hiện. Sương Sương biên dịch)
60. Những bài học cuộc sống chứa trí tuệ thâm sâu của cổ nhân ( Thiên Ân biên dịch)
63. Thành ngữ tự điển 102: Tùng , Túc, Từ, Tứ , Tử ( Đỗ Chiêu Đức)
73. Kiếp trước của Hòa Thượng Hư Vân (Lý Mai Thực hiện. Tiểu Hoàng biên dịch)
81. Danh ngôn về cuộc sống gia đình.
82. Phân ưu Hiền Tài Đỗ Văn Tú
Posted on Nov 20-2023


    *- Bản Tin Thế Đạo số 209 ngày 20-9-2023 của BTDHN
1.Ban Chủ Trương & Trong số này
2. Thánh Ngôn dạy Đạo Trích Tuyển Phật Mẫu (Rằm tháng 8 năm Nhâm Ngọ 2- 9 -1942)
7.Tìm hiểu Nam Bình Vương Phật. Trí Giác Cung - Địa Linh Động
13.Tìm hiểu Vía Đức Phật Mẫu và Hội Yến Diêu Trì Cung (Hiền Tài Nguyễn Đăng Khích Biên Soạn)
23. Đức Diêu Trì Kim Mẫu trong Đạo Cao Đài. Cội Nguồn và Ý Nghĩa ( Duy Văn sưu tầm)
29.Vườn Thơ Thế Đạo
32. Văn Hóa - Nghệ Thuật -Diêu Trì Kim Mẫu- Phật Mẫu Diêu Trì là ai? (Duy Văn sưu tầm)
42.Đời sống & Sức khỏe - Những lời khuyên tốt về tiền bạc (Minh Chi biên dịch)
45. Potassium giúp điều trị cao huyết áp như thế nào? (Tân Dân biên dịch)
Posted on Sept 20-2023


    *- Bản Tin Thế Đạo số 208 ngày 21-8-2023 của BTDHN
1.Ban Chủ Trương & Trong số này
2. Lễ Trung Ngươn là ngày cầu nguyện cho các đẳng linh hồn(Đền Thánh đêm 14- 7 năm (1952)
4.Không có cô hồn có chăng là ngạ quỉ (Đền Thánh đêm 14- 7- năm Canh dần 1952)
6.Chữ Hiếu trong Nho giáo (Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp đêm 15- 4- năm Ất Mùi )
10. Tình thương vô giới hạn ( Hưng Quốc)
13.Chữ Hiếu trong Đạo Cao Đài qua kinh Thiên Đạo và Thế Đạo (Huệ Khải)
17. Chữ Hiếu trong Đạo Phật (Duy Văn sưu tầm)
22. Danh ngôn về chữ Hiếu (Duy Văn sưu tầm)
23. Chữ Hiếu của người Công Giáo (Tuấn Minh)
27. Vườn Thơ Thế Đạo.
30. Phân Ưu Cố Đạo Hữu Đặng Đăng Quang
31. Văn Học Nghệ Thuật. -Phúc là Phước (Đỗ Chiêu Đức)
43. Đời Sống & Sức Khỏe - Apple khuyến cáo: Đừng sạc Iphone trên giường khi đang ngủ. ( Trần tuấn Thanh thực hiện)
45. Thói Quen ngồi xấu gây lưng gù . 3 bí quyết sửa đơn giản ( Công Thành biên dịch)
Posted on August 21-2023


    *- Bản Tin Thế Đạo số 207 ngày 15-7-2023 của BTDHN
Posted on July 15-2023


    *- Bản Tin Thế Đạo số 206 ngày 17-6-2023 Posted on June 18-2023

    *- Bản Tin Thế Đạo số 205 ngày 15-5-2023
1. Lễ vía Đức Phật Thích Ca (Đức Hộ Pháp Thuyết đại tại Đền Thánh (30-5 Năm Nhâm Thìn)
5. Lễ Đức Hộ Pháp Đăng Tiên ngày 10-4 Bính Ngọ DL 29-5-1966
( Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang)
6. Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo tại Đền Thánh ngày 22 -5- Năm Kỷ Sữu 1949)
7. Kỷ Niệm Ngày Qui Liễu của Bà Đầu Sư lâm Hương Thanh (Đức Hộ Pháp Thuyết Đại tại Tháp Bà Nữ Đầu Sư ngày 08-04 Nhâm Thìn 1952)
10. Vườn Thơ Thế Đạo
18. Đời Sống & Sức Khỏe: -Bí mật để hạnh hạnh phúc lâu dài khi về già (Bruce Horovitz- Vi Hi Biên Dịch)
21.Người sống có mục đích sẽ có cuộc đời vui vẽ hơn và tuổi thọ cao hơn ( Dr Yuhong Dong PhD.- Khánh Nam Biên Dịch)
27.Văn Học Nghệ Thuật : Triết Lý Về Luân Hồi: Mắt Thấy Tai Nghe (Thạnh Phương Hành- Lã Vọng BD)
31. Vô Thường Luận ( Huệ Tâm & Vân Dương)
35. Mọi Chuyện Trên Đời Đều Có An Bài (Đan Thư)
39. Hội Tương Tế Cao Đài: Giấy Báo Thị và Giấy Ủy Quyền Phiên Họp Khoáng Đai 4
Posted on May 21-2023


    *- Bản Tin Thế Đạo số 204 ngày 16-4-2023
1. Vía Đức Cao Thượng Phẩm và Huấn Từ của Đức Thượng Sanh
5. Đời Sống và Sức Khỏe: - Nghiên Cứu bộ Não với nhiều Vitamin D hơn có thể hoạt động tốt. (Nguồn Đại Học Tufts- Thiên Vân dịch)
7. Văn Hóa và Nghệ Thuật - -Triết lý về luân hồi: Thiện hóa mối nghiệt duyên (Thạch Phương Hành thực hiện - Lãnh Vọng biên dịch)
10. Vườn Thơ Thế Đạo
18. Phân Ưu đạo hữu Trần Thị Kim Xuyến
19. Tân Niên Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California (Ký giả Vân Hằng)
29.Tình thương yêu vô giới hạn (Hưng Quốc)
34. Sinh hoạt Đạo sự Thánh Thất Nashville ( Hiền Tài Huỳnh Văn Bớt và Chánh Trị Sự Sinh Cẩm Minh)
39. Hội Tương Tế Cao Đài:Giấy Báo Thị và Giấy Ủy Quyền Phiên Họp Khoáng Đai
Posted on April 16-2023