CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH

CHÀO MỪNG QUÝ THÂN HỮU

CHÀO MỪNG QUÝ ĐỒNG ĐẠOTrang chủ
Thông báo - Tin Tức

*-Làm phải làm lành trong Đạo Cao Đài (Lê Tấn Tài - Úc Châu)
Posted on Dec 10- 2017.


*-Ngày 13-10 âl: Lễ Kỷ Niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung
(Soạn giả: HT. Nguyễn Trung Đạo)
Posted on Nov 22 - 2017.


*- Ngày 1-10 âl: Lễ Kỷ niệm Phối Thánh Phạm Văn Màng (Cao Đài Tự Điển - Đức Nguyên)
Posted on Nov 20 - 2017.


*- Thông báo Thánh Thất New Orleans, LA v/v Ông Nguyễn Tấn Khoa và Ông Nguyễn Tấn Tạo tham dự Đại Hội Nhơn Sanh ngày 2-7-2017 tại Khách Sạn Hyạtt Nam California, bang CA - USẠ
Posted on Nov 15 - 2017.


*- COP23 (23rd Conference of the Parties) tại Đức (TS. Mai Thanh Truyết)
Posted on Nov 15 - 2017.


*- Tập San Thế Đạo số 73 phát hành tháng 11-2017
Posted on Nov 10 - 2017.


*- Gặp gỡ Thiên Chúa dễ hay khỏ (Nguyễn Chính Kết)
Posted on Nov 10 - 2017.


*- VIDEO The Cao Dai International delegation’s Visit to Yeoju Temple, Daesoon Jinrihoe Headquarter, Gyeonggi, S. Korea
Posted on Oct 20 - 2017.


*- Thư Mời tham dự Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn tại Thánh Thất Paris - Pháp quốc vào ngày Chủ Nhật 17 tháng 12 năm 2017
Posted on Oct 14-2017.


*-Đạo Tâm - Tịch Đạo - Chơn Pháp Đạo Tâm (QS. TS. Nguyễn Thanh Bình)
Posted on Sept 28-2017.


*--Thư Mời tham dự Lễ An vị Long Vị Đức Phật Mẫu vào ngày 1-10-2017 tại Điện Thờ Phật Mẫu Paris-Phap Posted on Sept 14-2017.

*-"Bí pháp" (Soạn giả HT. Nguyễn Long Thành) Posted on Sept 9-2017.

*- Thông báo số 03/VP/CĐHN ngày 8-2-2017 v/v thực hiện chương trình “Cầu Hiền giúp Đạo”và Các Mẫu gia nhập Ban Thế Đạo (Cao Đài Hải Ngoại). . .vv . . . Posted on August 11-2017


*- Văn hóa Cao Đài (soạn giả Lạp Chúc Nguyễn Huy) Posted on June 6-2017.


*- Đạo và Đạo Tại Tâm
Hửu Hình và Vô Vi- Huyền Diệu Hiện Tướng Hiệp Thiên Đài
(GS Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Bình)
Posted on May 27-2017.


*- Nét độc đáo của giáo lý Cao Đài
(HT Nguyễn Hữu Nghiệp & Quốc sĩ Mai Thanh Truyết)
Posted on May 26-2017.


*- Chia sẻ về cầu nguyện (Nguyễn Chính Kết, Houston Texas, Hoa Kỳ, tháng 5-2017)
Posted on May 26-2017.


*- Cầu nguyện là gỉ ?
(Nguyễn Anh Tuấn, Political Scientist)
Posted on May 3-2017.*- VIDEO Phần 1
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on November 17-2016.


2*- VIDEO Phần 2/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


2*- VIDEO Phần 3/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


2*- VIDEO Phần 4/4
Đại hội Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 2-2016.


     Số đặc biệt về Thánh Thất Cao Đài Paris-Pháp (Association Cultuelle Caodaiste en France)
Sơ lược hình thành Thánh Thất - Lễ an vị Thánh Tượng Thiên Nhãn ngày 17-12-2017
Posted on January 4-2018.


1*- Sự tích Đức Chúa Jesus Giáng Sanh (Đức Hộ Pháp thuyết giảng)
2*- Lễ vía Đức Chúa Jesus Christ (HT. Nguyễn Trung Đạo)
3*- Tường Thuật Ngày Lễ Kỷ Niệm Khai Minh Đại Đạo Năm 93 và Kỷ Niệm Đệ Tứ Chu Niên Cao Đài Day. (HT Ngọc Túy)
4*- Yếu quyết để gìn giữ chữ Hòa (Dã Trung Tử)
5*- Tin Tức Cao Đài Hải Ngoại
Posted on December 7-2017.


1*- Thư Mời tham dự Lễ An vị Thiên Nhãn tại Thánh Thất Cao Đài Paris - Pháp ngày 17-12-2017
2*- Tóm lước sự hình thành Thánh Thất Cao Đài Paris-Pháp
3*- Vài hình ảnh về Thánh Thất Cao Đài Paris - Pháp và và hình ảnh sửa chữa Thánh Thất
4*- Hai (2) hình ảnh “HOT” nhất năm 2017
5*- Câu chuyện John D. Rockerfeller giải quyết sự sai phạm to lớn của thuộc cấp
6*- Phong thủy tốt nhất đời người
7*- Cổ nhân dạy: Nhất định phải kết giao được 3 loại tri kỷ nầy trong đời
Posted on November 29-2017.


*- Ngày 15-10 âl: Lễ Hạ Ngươn và Kỷ Niệm Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ
Posted on November 26-2017.


*- Bài niệm hương
HT Quách Văn Hòa (Thiên Vân)
Posted on November 25-2017.


1*- “Phở Festival” tại New Orleans ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2017
2*- Vài Hình ảnh “Phở Festival”
3*- Thông báo của Thánh Thất New Orleans v/v Ông Nguyễn Tấn Khoa và Ông Nguyễn Tấn Tạo tham dự Đại hội Nhơn Sanh tại Khách sạn Hyatt, nam California - Hoa Kỳ ngày 2-7-2017
4*- Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Thiên Vân)
5*- Thông báo số 07/VP/CĐHN ngày 30-10-2017 của Cao Đài TTTN tại Hải Ngoại v/v Hiền Tài Dự Phong chuyển sang Hiền Tài.
Posted on November15-2017.


1*-Thông báo số 07/VP/CĐHN ngày 30-10-2017 của Cao Đài Hải Ngoại v/v Hiền Tài Dự Phong chuyển sang Hiền Tài .
2*- Thư Mời ngày 11-10-2017 của Thánh Thất Paris-Pháp v/v Lễ an vị Thiên Nhãn tại Thánh Thất Paris - Pháp
3*- Bài Diễn Văn của Đức Hộ Pháp trong Pháp Chánh Truyền chú giải
4*- Khổng Tử bái kiến Lão Tử (Hải Sơn dịch)
5*- Tang lễ cựu CTS Trần Văn Tánh, bang GA-USA
Posted on November 9-2017.


1*- Tin Paris - Pháp: Tin về Lễ An vị Long vị Đức Phật Mẫu và hình ảnh ngày Lễ tại Điện Thờ Phật Mẫu Paris- Pháp
2*- “Luân hồi “ - Gs Hazel Denning (Nguyễn Ngọc chuyển ngữ).
3*- Phân ưu
4*- Thư Mời tham dự “Lễ An Vị Thánh Tượng Thiên Nhãn” tổ chức vào ngày 17-12-2017 tại Thánh Thất Paris - Pháp
Posted on Oct 30-2017.


A Brief Study of Daesoon Jinrihoe Religion By Delegates of Cao Đài International Written by Tuy Ngoc Nguyen Co-writer Trinh Van Phan: "A Beautiful Experirence of the Visitation to Yeoju Temple, Daesoon Jinrihoe Headquarter, Gyeonggi, S. Korea"
Posted on Oct 19-2017.


1- THƯ MỜI tham dự “Lễ An vị Thiên Nhãn vào ngày 17-12-2017 tại Thánh Thất Paris - Pháp 2-- “Ăn chay” (Thuần Đức) 3- “ Tôn trọng người khác chính là mỹ đức cao thượng nhất đời người .
Posted on Oct 19-2017


BÀI TƯỜNG THUẬT
Phái Đoàn Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Hải Ngoại Đi tham dự “Lễ Kỷ Niệm Hàng Năm Lần thứ III Hội Nghị Thượng Đỉnh Liên Minh Thế giới về Hòa Bình Tôn giáo (3rd Annual Commemoration of WARP Summit) do tổ chức Văn Hóa Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng (HWPL) tổ chức tại Thủ Đô Seoul, Hàn Quốc, vào 3 ngày 17-19/09/ 2017 và chuyến thăm Yeoju Temple của Giáo Hội Daesoon Jinrihoe, Hàn Quốc, vào ngày 20/ 09/ 2017
Posted on Oct 10-2017


*- Video Phái Đoàn Cao Đài Hải Ngoại (Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại) tham dự Đại hội của Tổ Chức HWPL tại Seoul - Nam Hàn từ ngày 17-19/9/2017.
Posted on Sept 29-2017.


1*- Thư Mời tham dự “ Lễ An vị Long vị Đức Phật Mẫu tại Điện Thờ Phật Mẫu Paris - Pháp vào ngày 1-10-2017
2*- Thư Chúc Mừng của Cao Đài Hải Ngoại
3*- Thư Cám ơn của HT Trịnh Ngọc Túy.
4*- Tôn chỉ Đạo Cao Đài (Soạn giả HT. Nguyễn Trung Đạo).
5*- Khổng Mạnh lập Tông (Ông giáo Làng).
6*- Nhân cách và Tâm Thức (Minh Mẫn)
Posted on Sept 27-2017


"Văn Hóa Thiên Đàng, Hòa Bình Thế Giới, Phục Hồi Ánh Sáng (HWPL) và" Đại Đạo Cao Đài (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh)"
Posted on Sept 9-2017