" Những kẻ trung trinh lụy mình vì nước,
" Đáng cho người quỳ trước Linh Quan !
tranvietlong


Thông Báo Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia TampaBay- Florida


Ông Hoàng Thu Hùng, người tự thiêu để chống giàn khoan HD 981 của Trung Cộng đã qua đời