Phân ưu

Đạo hữu Phan Thu Thủy, hiền thê HT Lê Văn Nghiêm,
quy vị ngày 22-4-2021 tại Bịnh viện Emory Decatur tiểu bang GA - Hoa Kỳ,
hưởng thượng thọ 82 tuổi


*- Hiền Tài PHẠM KHIẾT DÂN
Hiền Tài Khóa 5 (1973)
Nguyên Giáo sư Trung Học Tỉnh Tây Ninh
Đã quy vị vào lúc 10 giờ 50, ngày 21-3-2021 tại tư gia ở Khu phố Long Thành Bắc, Thị Xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh - Việt Nam,
Hưởng thọ 82 tuổi.


*- Hiền Tài LÊ HỮU HUỢT
Hiền Tài Khóa 4 (năm 1972)
Đã quy vị ngày 12-3- 2021 tại tư gia Khu Phố 1 - Thị Xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh - VN,Hưởng Thọ 81 tuổi


*- Hiền Tài QUÁCH VĂN HÒA
Hiền Tài Khóa 3 (Bút hiệu Thiên Vân)
Đã quy vị ngày 7-3- 2021 (nhằm ngày 24 -1 năm Tân Sửu) tại Tiền Giang - Việt Nam, Hưởng Thọ 76 tuổi


*- Chánh Trị Sự PHAN VĂN BỐT (Thánh Thất Cao Đài Bắc California - Hoa Kỳ)
Hội viên Hội Tương Tế Cao Đài và Thân Hữu
Đã quy vị ngày 12-02- 2021 tại Thành Phố San Jose, Tiểu bang California - Hoa Kỳ, Hưởng Thọ 80 tuổi


*- Đạo hữu LƯ THỊ HẠNH
Hội viên Hội Tương Tế Cao Đài và Thân Hữu
Đã quy vị ngày 05-02- 2021 tại San Jose, CA Hoa Kỳ, Hưởng Thọ 87 tuổi


*- Đạo Hữu Nguyễn Thị Thanh
Đã quy vị ngày 26 – 01 - 2021 tại bệnh viện DCH Regional Medical Center, Tuscaloosa, Alabama. Hoa Kỳ
Hưởng Thượng thọ 87 tuổi


*- Cố Cựu Thông Sự PHẠM THÀNH THUẤN đã qui vị lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 12 – 1 - 2021
tại bệnh viện Gwinett County Medical Center, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, Hưởng thọ 81 tuổi


*- Đạo hữu Đặng Thị Kim Sa đã quy vị vào lúc 10 giờ sáng ngày 28 -12- 2020 tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ, Hưởng Thọ 79 tuổi

*- HT Phạm Văn Khảm quy vị lúc 6:30 sáng ngày 25 tháng 12 năm 2020 tại California, Hưởng thọ 82 tuổi

*- Hiền Tài HỒ KIM QUANG Khóa 5 (1973) quy vị vào ngày 18 tháng 12-2020) tại Vương Quốc Bỉ (Âu Châu), Hưởng Thượng Thọ: 91 tuổi.

*- Hiền Tài BÙI NGỌC YẾN Khóa 4 (năm 1972) quy vị tại Tây Ninh ngày 17-12-2020), Hưởng thọ 83 tuổi

*- Hiền Huynh TỪ HIẾU CÔN quy vị lúc 1.30 AM ngày 15-12-2020 tại Thành Phố San Jose, Tiểu Bang California - Hoa Kỳ, Hưởng Thọ 70 tuổi

*- Tiến Sĩ Lê VĂN HUỆ đã quy vị ngày 21-11-2020 tại Thành Phố Birmingham, Tiểu Bang Alabama - Hoa Kỳ, Hưởng Thọ 85 tuổi

*-PTS Lê Thiện Thành đã quy vị lúc 12 giờ 30 phút trưa ngày 13 – 11 - 2020 Thành Phố Plant City, Tiểu Bang Florida - USA, Hưởng trung thọ 79 tuổi