Phân ưu

Đạo hữu Phạm Thị Bạch quy vị ngày 12-9-2022 tại TP Atlanta GA, hưởng trung thọ 71 tuổi

Cựu CTS Nguyễn Văn Rài Qu.Đầu Tộc Tộc Đạo Santa Clara California quy vị ngày 12-8-2022 tại thành phố San Jose California

Thiếu Tướng Văn Thành Cao tạ thế vào sáng ngày 21-7-2022 (giờ TX-Hoa Kỳ) tại Houston Texas, Hoa Kỳ,Hưởng Mạo 99 Tuổi

Cựu Thông Sự NGUYỄN THỊ CÚC quy vị ngày 27-5-2022 tại Bịnh Viện Piedmont Eastside Medical Center thành phố Snellville, Tiểu bang Georgia - Hoa Kỳ. Hưởng thượng thọ 80 tuổi

Ông NGUYỄN VĂN BÁN quy vị ngày 22 tháng 5 năm 2022 tại Fairfield Hospital, Sydney Australia- Hưởng thượng thọ 85 tuôi

- Chánh Trị Sự Lê Minh Châu qui vị ngày 18-05-2022, tại West Anaheim Medical Center, Anaheim California, USA - Hưởng Thọ 66 tuổi

- Hiền Tài TRẦN VĂN Ô qui vị ngày 16-05-2022 tại Thành phố Thủ Đức - Việt Nam - Hưởng Thượng Thọ 92 Tuôi

-Hiền Tài Nguyển Thanh Liêm quy vị ngày 17-3-2022 tại TP. San Jose tiểu bang CA - Hưởng thượng thọ 89 tuổi

- Đạo hữu Trần Văn Chúa (Tự là Trần Xương) quy vị ngày 23-2-2022 tại Thành Phố San Jose California.-Hưởng thượng thọ 81 tuôi

-Hiền Tài NGUYỄN VĂN ĐÔI quy vị ngày 27-2-2022 (nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Nhâm Dần) tại Thị Xã Tây Ninh - Việt Nam- Hưởng thọ 79 tuôi

Đạo hữu Hồ Thị Tất quy vị ngày 25-3 -2022 (nhằm ngày 23 tháng 2 năm Nhâm Dần) tại Đà Lạt - Việt Nam-Hưởng thượng thọ 90 tuổi

Đạo hữu Võ Minh Tá quy vị ngày 5-2-2022 tại Bothell WA, hưởng thượng thọ 83 tuổi

Hành Thiện Nguyễn Bá Tòng quy vị ngày 4-2-2022 tại tư gia thành phố Morrow, Clayton GA, hưởng thượng thọ 86 tuổi

Cựu CTS Lư Thị Thành quy vị ngày 2-2-2022 tại TP San Jose CA, hưởng thượng thọ 94 tuổi

Cố tánh Lê Văn Mô quy vị ngày 1-2-2022 tại Bịnh Viện Emory, TP Decatur GA, hưởng thượng thọ 81 tuổi

Cụ Ông Huỳnh Đình Thuyên quy vị ngày 15-12-2021 tại Việt Nam, hưởng thượng thọ 92 tuổi

Hiền Tài Nguyễn Hoàng Chung, Qu. Quản Tộc Điện Thờ Phật Mẫu Houston (đường Synott) tiểu bang Texas, quy vị ngày 8-1-2022 tại Houston TX, hưởng thượng thọ 85 tuội

Cựu CTS Trần Thị Nhân, Cựu Qu. Nữ Đầu Tộc Đạo Santa Clara CA, quy vị ngày 4-1-2022 tại San Jose CA, hưởng thượng thọ 96 tuổi

Chánh Trị Sự Lê Văn Đức quy vị ngày 30-12-2021 tại thành phố Pomona CA hưởng thọ 77 tuổi

Đạo hữu Phan Thu Thủy, hiền thê HT Lê Văn Nghiêm,
quy vị ngày 22-4-2021 tại Bịnh viện Emory Decatur tiểu bang GA - Hoa Kỳ,
hưởng thượng thọ 82 tuổi


*- Hiền Tài PHẠM KHIẾT DÂN
Hiền Tài Khóa 5 (1973)
Nguyên Giáo sư Trung Học Tỉnh Tây Ninh
Đã quy vị vào lúc 10 giờ 50, ngày 21-3-2021 tại tư gia ở Khu phố Long Thành Bắc, Thị Xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh - Việt Nam,
Hưởng thọ 82 tuổi.


*- Hiền Tài LÊ HỮU HUỢT
Hiền Tài Khóa 4 (năm 1972)
Đã quy vị ngày 12-3- 2021 tại tư gia Khu Phố 1 - Thị Xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh - VN,Hưởng Thọ 81 tuổi


*- Hiền Tài QUÁCH VĂN HÒA
Hiền Tài Khóa 3 (Bút hiệu Thiên Vân)
Đã quy vị ngày 7-3- 2021 (nhằm ngày 24 -1 năm Tân Sửu) tại Tiền Giang - Việt Nam, Hưởng Thọ 76 tuổi


*- Chánh Trị Sự PHAN VĂN BỐT (Thánh Thất Cao Đài Bắc California - Hoa Kỳ)
Hội viên Hội Tương Tế Cao Đài và Thân Hữu
Đã quy vị ngày 12-02- 2021 tại Thành Phố San Jose, Tiểu bang California - Hoa Kỳ, Hưởng Thọ 80 tuổi


*- Đạo hữu LƯ THỊ HẠNH
Hội viên Hội Tương Tế Cao Đài và Thân Hữu
Đã quy vị ngày 05-02- 2021 tại San Jose, CA Hoa Kỳ, Hưởng Thọ 87 tuổi


*- Đạo Hữu Nguyễn Thị Thanh
Đã quy vị ngày 26 – 01 - 2021 tại bệnh viện DCH Regional Medical Center, Tuscaloosa, Alabama. Hoa Kỳ
Hưởng Thượng thọ 87 tuổi


*- Cố Cựu Thông Sự PHẠM THÀNH THUẤN đã qui vị lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 12 – 1 - 2021
tại bệnh viện Gwinett County Medical Center, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, Hưởng thọ 81 tuổi


*- Đạo hữu Đặng Thị Kim Sa đã quy vị vào lúc 10 giờ sáng ngày 28 -12- 2020 tại thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ, Hưởng Thọ 79 tuổi

*- HT Phạm Văn Khảm quy vị lúc 6:30 sáng ngày 25 tháng 12 năm 2020 tại California, Hưởng thọ 82 tuổi

*- Hiền Tài HỒ KIM QUANG Khóa 5 (1973) quy vị vào ngày 18 tháng 12-2020) tại Vương Quốc Bỉ (Âu Châu), Hưởng Thượng Thọ: 91 tuổi.

*- Hiền Tài BÙI NGỌC YẾN Khóa 4 (năm 1972) quy vị tại Tây Ninh ngày 17-12-2020), Hưởng thọ 83 tuổi

*- Hiền Huynh TỪ HIẾU CÔN quy vị lúc 1.30 AM ngày 15-12-2020 tại Thành Phố San Jose, Tiểu Bang California - Hoa Kỳ, Hưởng Thọ 70 tuổi

*- Tiến Sĩ Lê VĂN HUỆ đã quy vị ngày 21-11-2020 tại Thành Phố Birmingham, Tiểu Bang Alabama - Hoa Kỳ, Hưởng Thọ 85 tuổi

*-PTS Lê Thiện Thành đã quy vị lúc 12 giờ 30 phút trưa ngày 13 – 11 - 2020 Thành Phố Plant City, Tiểu Bang Florida - USA, Hưởng trung thọ 79 tuổi