*-Phân ưu Hiền Tỷ Hồ Thu Hà quy vị ngày 21-3-2018 (nhằm ngày mùng 5 tháng 2-Mậu Tuất) tại San Jose-Californịa

*-Phân ưu Ông Peter Trạt Nguyễn qui vị ngày 4-2-2018 tại San Jose, CA, hưởng thọ 81 tuổi

*-Phân ưu đạo hữu Trương Ngọc Sơn, quy vị ngày 4-3-2018 tại San Jose, California-Hoa Kỳ

*- Phân ưu CTS Trần Thị Đức (hiền thê HT Nguyễn Chánh Giáo) quy vị ngày 1-11-2017 tại NSW, Úc Châu, hưởng thọ 81 tuội

*- Phân ưu HTDP Trần Văn Tánh quy vị ngày 23-10-2017 tại bịnh viện Emory University, Atlanta, GA-USA, hưởng thọ 78 tuổi
(Ban Thế Đạo Hải Ngoại và Thánh Thất Atlanta bang Georgia- USA)


*- Phân ưu PTS Nguyễn Thanh Tâm (Bào đệ HT Liêm) qui vị ngày 19-10-2017 tại Tây Ninh, hưởng thọ 78 tuổi.

*-Phân ưu hiền Tỷ Trần Thị Kim Anh (Hiền thê HT.Bùi Đức Tài) qui vị ngày 17-9-2017 tại Sacramento, CA, hưởng thọ 87 tuổi.

*- Phân ưu Thầy Nguyễn minh Đạo , cựu Giáo sư trường trung học Lê Văn Trung, quy vị ngày 28-5-2016 tại Tây ninh, hưởng thọ 83 tuổi
*- Phân ưu Luật sự HTĐ Nguyễn Ngọc Thơ, cựu Giáo sư trường trung học Lê Văn Trung, quy vị ngày 15-6-2016 tại Tây Ninh, hưởng thượng thọ 92 tuổi


*- Phân ưu Đạo hữu Nguyễn Như Lý qui vị ngày 26-5-2016 tại Quận Thủ Đức, Sài Gòn, hưởng thọ 80 tuội

*- Phân ưu đạo hữu Trần Thị Ngọc Chúc qui vị ngày 24-5-2016 tại Long hoa, Tây Ninh, hưởng thọ 77 tuổi97;i

*- Phân ưu Hiền Tài Nguyễn Tấn Trưởng qui vị ngày 13-5-2016 tại Long Hoa, Tây Ninh, hưởng thọ 81 tuội

*- Phân ưu Hiền Tài Huỳnh Công Khanh qui vị ngày 4-3-2016 tại Florida, hưởng thọ 80 tuội

*- Cáo phó - Phân ưu: Cựu CTS Trịnh Văn Ngọc qui vị ngày 26-3-2016 tại Bịnh viện Southwest Memorial, Houston Texas,hưởng thọ 76 tuổi

*- Phân ưu Hiền Tài VÕ KIM HÀ qui vị ngày 17-3- 2016 tại Tây Ninh, Việt Nam, hưởng thọ 79 tuổi

*- Phân ưu Phan Thị Bạch Uyên qui vị ngày 19-2-2016 tại thành phố Houston TX, USA, hưởng dương 34 tuổi.

*- Hiền Tài Lê Hoàng Ry qui vị ngày 10 tháng 2 năm 2016 tại thành phố San Diego, CA, hưởng thượng thọ 95 tuổi

*-Nữ Chánh Trị Sự Nguyễn Huỳnh Cúc, (HTDP), qui vị ngày 2-2-2016 tại Thành phố New Orleans, bang LA, Hưởng thọ 64 tuổi

*- Phân ưu Võ Phụng Kiều qui vị ngày11-1-2016 tại Tây Ninh, Việt Nam, hưởng thượng thọ 94 tuội

*-Phân ưu Trần Thị Xuân qui vị ngày 7-1-2016 tại thành phố Chamblee, GA, hưởng thọ 73 tuội

*-*- Phân ưu đạo hữu Trần Minh Ngọc qui vị ngày 12-11-2015 tại Austin TX Hoa Kỳ, hưởng thọ 68 tuổi
*- Phân ưu cố Thính Thiện Nguyễn Thị Khuân qui vị ngày 6-11-2015 tại Tây Ninh, VN, hưởng thọ 90 tuổi
*- Phân ưu đạo hữu Lê Văn Hớn qui vị ngày 5-11-2015 tại Tây Ninh, Việt Nam hưởng thọ 87 tuổi


*- Phân ưu Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên qui vị ngày 7-10-2015 tại Văn Phòng Hiệp Thiên Đài nội Ô Tòa Thánh tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, hưởng thọ 89 tuổi.

*- Phân ưu đạo hữu Trần Thị Đô, hiền nội của HT. Nguyễn Văn Kiểm, qui vị ngày 8-10-2015 tại Cao Lãnh, Việt Nam, hưởng thọ 88 tuổi.

*- Phân ưu Phó Trị Sự Nguyễn Thị Xuân Lan qui vị ngày 3 tháng 10-2015 tại Wichita Kansas, Hoa Kỳ, hưởng dương 44 tuổi

*- Phân ưu đạo hữu Huỳnh Thị Lệ Hằng, hiền thê của Hiền Đệ Vương Vĩnh Nghị, quy vị ngày 28-9-2015 tại thành phố Wichita, Kansas, Hoa Kỳ, hưởng dương 47 tuổi

*- Phân ưu Hiền Tỷ Nguyễn Thị Lựu, hiền thê HH. HTDP Lê Tấn Tài Phó Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Úc Chậu, quy vị ngày 28-9-2015 tại Sydney, NSW, Úc Châu, hưởng thọ 72 tuổi

*- Phân ưu đạo hữu Trần Văn Lộc, út nam của cựu CTS Trần văn Tánh (Hiền Tài Dự Phong) Hương Đạo Atlanta GA, qui vị ngày 30-8-2015 tại Southern Regional Hospital, Riverdale, bang GA Hoa Kỳ, hưởng dương 33 tuổi

*- Phân ưu đạo hữu Nguyễn Văn Sung, qui vị ngày 21-8-2015 tại bịnh viện Piedmont, bang GA, Hoa Kỳ, hưởng thọ 72 tuổi.

*- Phân ưu đạo hữu Lê Văn Tuồng, Trưởng Ban Nhạc Thánh Thất San Jose, CA qui vị ngày 29-8-2015 tại San Jose, CA, hưởng thọ 80 tuổi

*- Cảm tạ
*- Phân ưu HT. Lê văn Khiêm, cựu Tham Vụ Tòa Tổng Lãnh Sự VNCH tại Hồng Kông, qui vị ngày 25-8-2015 tại Burnaby, Q. C, Canada, hưởng thọ 85 tuổi


*- Phân ưu Ông Vương Văn Trổ, nguyên Tỉnh Trưởng Tỉnh Kiên Giang - Rạch Giá qui vị ngày 4-8-2015 tại Houston Texas, hưởng thọ 77 tuổi .

*-Phân ưu Cựu Hành Thiện Nguyễn Thị Dần qui vị ngày 30 tháng 7 năm 2015 tại Long Hoa Tây Ninh, hưởng thượng thọ 90 tuổi

*-Phân ưu Cựu CTS Võ Thị Phố thân mẫu của HH Thông Sự Nguyễn Xuân Trường hiện tùng sự tại TT Cao Đài GA, qui vị ngày 25-6-2015 tại Huyện Hòa Thành Tỉnh Tây Ninh, hưởng thượng thọ 97 tuổi

*- Phân ưu đạo hữu Nguyễn Thị Tư, Nhạc mẫu CTS Dương Văn Be, Đầu Hương Đạo Vancouver, Canada, qui vị ngày 7-7-2015 tại Vancouver, Canada, hưởng thượng thọ 90 tuổi:

*- Cảm tạ của gia đình cố quả phụ Đặng Quang Dương, nhủ danh Nguyễn Thị Hiệp - pháp danh Minh Hòa, qui vị ngày 31 tháng 5-2015 tại Coppell, Texas

*-Phân ưu: *- Quả phụ Cố NiênTrưởng Đặng Quang Dương nhủ danh Nguyễn Thị Hiệp qui vị ngày 31-5-2015 tại Coppell Texas hưởng thọ 89 tuổi:
1*- Phân ưu của Ban Thế Đạo Hải Ngoại
2*- Phân ưu của Gia đình Cố Giáo hữu Thượng Ngọc Thanh, San Jose, Californịa


*- Cảm tạ của gia đình cố HT. Lâm San Hà Houston TX

*- Cảm tạ của gia đình cố đạo hữu Phạm Thị Dưỡng Houston TX

*- Cảm tạ của gia đình cố đạo hữu Lê Thị Thu Austin TX

*- Phân ưu HT Lâm San Hà qui vị ngày 25-3-2015 (nhằm ngày mùng 6 tháng 2 năm Ất Mùi) tại Houston bang Texas.

*- Phân ưu HT Nguyễn Trung Nghĩa qui vị ngày 19-3-2015 (nhằm ngày 29-1- Ất Mùi) tại Quận Bình Thạnh, Saigon, Việt Nam

*- Phân ưu đạo hữu Phạm Thị Dưỡng qui vị ngày 10 tháng 3 năm 2015 tại Houston, Texas

*- Phân ưu đạo hữu Lê Thị Thu qui vị ngày 7 tháng 3 năm 2015 tại Austin Texas

*- Phân ưu đạo hữu Lê Trương Thành Minh qui vị ngày 23-2-2015 tại Bịnh Viện Tampa, Florida

*- Phân ưu đạo hữu Trịnh Văn Hoạch cư ngụ tại quận DeKalb bang GA qui vị ngày 23-1-2015

*- Cảm tạ của gia đình Cố PTS Nguyễn Ngọc Điệu

*- Cáo phó và phân ưu PTS Nguyễn Ngọc Điệu,(San Jose, CA), hiền thê Cố Giáo Hữu Thượng Ngọc Thanh và phân ưu đạo hữu Lê Tiến Hùng (bang GA, Hoa Kỳ)

*- Phân ưu Ngô Vạn Bình qui vị ngày 15-11-2014 tại Southern Regional Hospital, Riverdale, GA

*- Phân ưu Cựu Phó Trị Sự PHAN VÂN qui vị ngày 29-10-2014 tại Đà Lạt - Việt Nam

*- Phân ưu đạo hữu Võ Thị Ngà qui vị ngày 8-7-2014 tại Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giạng &
Phân ưu đạo hữu Trần Thị Nãi qui vị ngày 27-6-2014 tại Lawrenceville, GA


*- Phân ưu đạo hữu Phạm văn Giáo qui vị ngày 5-3-2014 tại Nam California

*- Tang lễ & phân ưu cựu Quyền Thượng Chánh Phối sư Thượng Nhã Thanh qui Thiên ngày 27-2-2014 tại Tây Ninh, Việt Nam

*- Phân ưu cố cựu Quyền Thương Chánh Phối sư Thượng Nhã Thanh của Thánh Thất Wichita Kansas, của Thánh Thất News Orleans, LA và của Thánh Thất Dallas-Fort Worth, TX

*- Tang lễ
cố cựu CTS Đỗ Danh Dự


*- Phân ưu cựu CTS Đỗ Danh Dự
qui vị ngày 16-2-2014.


*- Phân ưu CTS Nguyễn Kim Anh qui vị (Thánh Thất Kitchener, ON, Canada)