BÍ QUYẾT ĐỂ GIỮ TÂM HỒN BÌNH YÊN!


1- Tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực người tiêu cực.
2- Đừng ôm ấp hận thù sự giận dữ. Học cách quên lãng biết tha thứ.
3- Đừng ganh tị với người khác.
4- Hãy chấp nhận những không thể thay đổi.
5- Hãy học kiên nhẫn hơn tha thứ bao dung hơn với con người sự việc.
6- Đừng nhìn sự vật, sự việc dưới quan điểm nhân, phiến diện từ 1 phía.
7- Đừng chìm đắm vào quá khứ bỏ quên hiện tại làm ảnh hưởng đến tương lai.
8- Học cách thả lỏng tinh thần, trong một ngày hãy dành cho mình ít nhất 10 phút để nhìn lại, để thư giãn tinh thần giữa nguồn sống hối hả. Không ai thểcho bạn sự bình yên ngoài chính bạn.

 

Nobody can bring you peace but yourself.
Ralph Waldo Emerson