Thánh Thất Sacramento
(Tài liệu từ Tập San Thế Đạo )

I-Hương Đạo Sacramento: Một hương đạo mới được thành lập của Châu Đạo California (5660 đường Vista Ave, Sacramento, CA).

Vào ngày 11 tháng 11 năm Nhâm Ngọ ( 14-12-2002) chức việc Bàn Trị-Sự Tộc-Đạo Santa Clara , Hương Đạo San Jose, đã đến khai đàn thượng Tượng tư gia của Hiền Tỷ Nguyễn Thị Đạm tại số 5660 đường Vista Ave, Sacramento.

Nhận thấy đồng đạo tại địa-phương khá đông, Tộc Đạo ngỏ ý tổ-chức chức việc Bàn Trị-Sự tại địa-phương và được đồng đạo nhiệt tùnh hưởng ứng,.Vì thế nên sau lễ thượng Tượng, một buổi họp đã được diễn ra và Hiền Huynh Đoàn Điền Trung được đề cử giữ nhiệm-vụ Chánh Trị- Sự Hương Đạo sở tại được gọi là Hương Đạo Sacramento.Và vào ngày 09 tháng giêng Quý Mùi ( nhằm ngày 09-02-2003) lễ tuyên thệ nhậm chức Chánh Trị-Sự của Hiền Huynh Đoàn Điền Trung đã được tổ-chức một cách trọng thể tại Thánh Thất San Jose.

Do sự kêu gọi , vận động khéo léo của CTS Đoàn Điền Trung cho nên vào ngày 26-03 Quý Mùi ( 27-04-2003) một buổi nhóm họp tại nhà vị Nguyễn Thị Đạm đã được tổ-chức để công cử chức việc Bàn Trị- Sự cho Hương Đạo Sacramento.. Phái đoàn từ San Jose lên tham dự phiên họp gồm có:

-Q. Đầu Tộc Santa Clara CTS Nguyễn Văn Rài.
-HT Nguyễn Ngọc Dũ, Ban Thế-Đạo Hải Ngoại.
-HT Nguyễn Đăng Khích, Ban Thế-Đạo Bắc California.
-Q. Quản Tộc Điện Thờ Phật Mẫu San Jose HT Hồ Xưa.
-HTDP Dương Văn Ngừa, Q.Trưởng Nhiệm Xã-Hội Ban Thế-Đạo Hải Ngoại, Trưởng Ban Điều Hành Hội Tương Tế Cao-Đài.

Buổi họp bắt đầu sau giờ cúng Ngọ. Sau nghi lễ Đạo và thể thức họp, phiên họp đã diễn ra trong tinh thần thương yêu, hy sinh vì Đạo và đã có kết qủa như sau:

CTS nam : HH Đoàn Điền Trung
CTS nữ : HTỷ Nguyễn Thị Đạm
Phó Trị-Sự:HH Lương Văn Chính.
Thông Sự :HH Nguyễn Văn Đặng.
Từ hàn và Công vụ: HH Lý Quang Tú.
Phụ trách đồng nhi: Đoàn Ngọc Anh Thư.
Nhạc : Nhạc sĩ Lê Văn Tuồng.

Hương Đạo Sacramento là đơn vị Đạo thuộc Châu Đạo California. Tuy nhiên vì mới được thành lập cho nên trong giai-đoạn đầu, tất cả Chức Việc Bàn Trị-Sự Hương Đạo Sacramento đều yêu cầu được hành đạo theo hệ thống Tộc-Đạo Santa Clara cho đến khi nào tổ-chức được Tộc-Đạo Sacramento.

Văn Phòng Hương Đạo Sacramento được đặt tại địa-chỉ sau:

Hương Đạo Sacramento
5660 Vista Ave
Sacramento, CA 95823

Phiên họp công cử chức việc Bàn Trị-Sự Hương Đạo Sacramento đã được chấm dứt vào lúc 3 giờ cùng ngày.


II.- Lễ An vị Thánh Tượng Thánh Thất Sacramento (5810 đường Belleview, Sacramento, CA) .

Thánh Thất đường Belleview, Sacramento, CA

Vào ngày Chủ Nhật 27-05-2007, Hương Đạo Sacramento đã tổ chức Lễ An vị Thánh Tượng tại điạ điểm mới của Hương Đạo, số 5810 đường Belleview,Sacramento, California.đồng thời nhân dịp nầy Hương Đạo cũng kỷ niệm 4 năm ngày thành lập Hương Đạo.

Tham dự buổi lễ nầy đã có khoảng 100 đồng đạo đến tham dự. Mới sáng sớm đồng đạo từ các nơi đã lần lượt kéo đến.Đồng đạo từ San Jose, từ Oakland, từ San Francisco . . . . . ..và riêng đồng đạo từ San Jose đã đi tập thể trên 3 xe vào khoảng 30 người để tham dự lễ và yểm trợ tinh thần đồng đạo Hương Đạo Sacramento.

Lúc 12 giờ trưa, Hương Đạo đã tổ chức cúng Ngọ, dâng sớ và cầu nguyện . Sau đó là lễ kỷ niệm 4 năm ngày thành lập Hương Đạo Sacramento.

Buổi lễ kỷ niệm đã được tổ chức rất trang nghiêm, giản dị và đầy đủ ý nghĩa. Hương Đạo điển hình là CTS Trung và nữ CTS Đạm đã tổ chức rất kheó léo và thành công buổi lễ. Sau lễ kỷ niệm là buổi cơm chay thân mật, đạm bạc,thức ăn rất ngon miệng và hấp dẫn .

Đặc biệt trong buổi lễ nầy, chúng tôi nhận thấy sự hiện diện của CTS Mai Ngọc Tuyết, Q. Đầu Tộc Tộc Đạo Santa Clara,cùng quý Huynh Tỷ Chức Việc Thánh Thất và Hương Đạo San Jose, Hiền Tài Nguyễn Kim Linh, Q. Quản Tộc Điện Thờ Phật Mẫu San Jose cùng quý Huynh Tỷ Chức Việc trong Bàn Cai Quản Điện Thờ, quý Huynh Tỷ trong Hội Đồng Quản Trị Điện Thờ Phật Mẫu San Jose.

Về phía Ban Thế Đạo , chúng tôi nhận thấy có HT Nguyễn Ngọc Dũ, Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Hải Ngoại, HT Nguyễn Đăng Khích, Tổng Quản Nhiệm Ban Thế Đạo Bắc California,HT Võ Lạc Quan, Thủ Quỷ BTĐHN,HT Bùi Đức Tài, HT VõThị Bạch Tuyết . . . . ..

Về phía Đại Đạo Thanh Niên Hội thì có Huynh Trần Minh Thành, Hội Trưởng ĐĐTNH Santa Clara, Huynh Lý, Huynh Dũng . . . Điều đáng lưu ý trong buổi lễ hôm nay là có sự tham dự của Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Q. Khâm Châu Châu Đạo California(Hiền Huynh đã đến từ Nam California), CTS Nguyễn Văn Rài và CTS Nguyễn Cao Minh , cả hai vị đều là cựu Q. Đầu Tộc Tộc Đạo Santa Clara. Buổi lễ chấm dứt vào lúc 3.00 giờ chiều cùng ngày.

III-Lễ An Vị Thánh Tượng Thánh Thất Sacramento (2628 đường 53, Sacramento, CA 95822) California


Vào ngày 26-09-2010 Lễ An Vị Thánh Tượng Thánh Thất Sacramento California đã được tổ chức một cách trọng thể tại Sacramento California.Tham dự trong buổi lễ nầy gồm có:

Quan khách:
* Đại Diện tôn giáo Tin Lành,
* Đại Diện Phật Giáo.
* Đại Diện Hội Cao Niên Sacramento.

Cơ Sở Đạo
* HT Phạm Văm Khảm, Qu. Khâm Châu Châu Đạo California
* HT Hồ Văn Hoàng, Qu. Đầu Tộc Tộc Đạo Little Saigon, CA và HT Nguyễn Kim Mính.
* CTS Mai Ngọc Tuyết Qu. Đầu Tộc Tộc Đạo Santa Clara và phái đoàn.
* HT Nguyễn Kim Linh, Qu. Quản Tộc Điện Thờ Phật Mẫu San Jose, CA và phái đoàn.
* HT Nguyễn Ngọc Dũ Ban Thế Đạo Hải Ngoại. và đông đảo đồng đạo
Tổng số người tham dự buổi lễ vào khoảng 90 vị.

Sau Lễ An Vị vào Ngọ Thời, buổi lễ đã được cử hành .Trước tiên CTS Đoàn Điền Trung đã thay mặt Hương Đạo Sacramento ngõ lời chào mừng quan khách và các cơ sở Đạo cùng đồng đạo và nói lên ý nghiã buổi lễ. Sau đó là phần phát biểu của HH Hiền Tài Phạm Van Khảm, Qu. Khâm Châu California, HH HT Nguyễn Ngọc Dũ Ban Thế Đạo Hải Ngoại,, quý HH Đại Diện các tôn giáo bạn và HH Đại Diện Hội Cao Niên Sacramento.Buổi lễ được chấm dứt vào lúc 1.30 chiều cùng ngày trong sự vui mừng của đồng đạo hiện diện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hành Đạo của Bàn Trị Sự Hương Đạo Sacramento.

Được biết Hương Đạo Sacramento mới được thành lập từ 8 năm qua, gồm khoảng 15 gia đình.Với sự cố gắng vươt bực và đức tin mạnh mẽ vào Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng cũng như nhờ sự yểm trợ tinh thần và vật chất của đồng đạo các nơi Hương Đạo Sacramento đã tạo mãi được một cơ ngơi dùng làm nơi thờ phượng trên một diện tích khoảng 12 .000 sqf.

Từ đây đồng đạo Sacramento đã có ngôi nhà chung thờ phương Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng và đồng thời cũng đã có một nơi trang nghiêm ấm cúng để hội họp sinh hoạt Đạo Sự

. Ngọc Minh ghi
Sinh hoạt đạo sự
Trang chủ