Lịch sử Thánh Thất San Antonio, TX đầu tiên
(HT. Lê Thị Huệ Hường )

Tiểu Sử Thánh Thất San Antonio Texas đầu tiên

Khi rời Việt Nam đi đinh cư ở Mỹ, gia đình chúng tôi có quyết tâm làm tròn bổn phận cuả một tín đồ Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh. Đó là lý do lớn và quan trọng nhất khiến gia đình chúng tôi đã lập nơi thờ cúng tại gia khi mua được căn nhà số 4082 đường Winter Sunrise, thành phố San Antonio, TX 75244 với mọi khả năng tự túc về vật chất cùng nhờ sự hổ trợ tinh thần cuả hai hương đạo Dallas và Houston.

Khoảng tháng 3 năm 1993 Lể an vị Thánh tượng rất trang trọng và ấm cúng. Cũng dịp nầy, với sự dìu dắt của Niên trưởng Đặng Quang Dương cùng hai hương đạo bạn, chúng tôi đã quyết tâm cùng 10 gia đình Việt Nam đạo Cao Đài sinh sống tại San Antonio bầu Bàn trị sự và Hội Tín hữu đầu tiên.

Vào ngày 5 tháng 9 năm 1993, nhằm ngày 19 tháng 7 âm lịch năm Quý Dậu lúc 10 giờ sáng, chúng tôi họp mặt tại nhà số 4082 Winter Sunrise, là nhà của HH Cao Văn Triết và Hiền tài Lê Thị Huệ Hường, tiến hành bầu Ban Trị Sự Hương đạo và Hội Tín hữu San Antonio. Sau khi bầu xong chúng tôi chọn nhà số 4082 Winter Sunrise làm văn phòng hương đạo, vì là nơi duy nhất có thờ Đức Chí Tôn (có biên bản hợp đính kèm).

Đến ngày 27-11-1993 Lễ minh thệ Chức việc Bàn trị sự hương đạo tiến hành. Có sự hổ trợ của hai hương đạo Dallas và Houston cùng guý Chức sắc, Chức việc và đồng đạo. Trong không khí thương yêu và tấm tình đồng đạo, trên dưới 50 người đã chứng kiến lời minh thệ của Chức việc Bàn Trị Sự San Antonio. Trong giai đoạn khó khăn khi mới thành lập, Bàn Trị Sự chúng tôi từng bước hoàn thành nhiệm vụ.

Đến ngày 30-10-1999 vì hoàn cảnh gia đình chúng tôi đã dời về Dallas. Bàn Trị Sự hương đạo San Antonio vẫn tiếp tục sinh họat đạo sự cho đến ngày hôm nay. Dallas ngày 11-12-2012
(nhằm ngày 9 tháng 11 năm quý Tỵ)
Hiền Tài Lê Thị Huệ Hường

Đính Kèm
1- Biên Bản 1: Bầu Bàn Trị Sự Hương Đạo San Antonio, TX
2- Biên Bản 2: Bầu Hội Tín Hữu San Antonio. TX
3- Hình ảnh Thánh Thất San Antonio TX đầu tiên.

Biên BảnHình ảnh


Sinh hoạt đạo sự
Trang chủ